Normal

Retten ber kommisjonen peke på eventuelle mangler

OSLO TINGHUS (NRK.no): I et oppsiktsvekkende brev ber dommerne i terrorsaken Den rettsmedisinske kommisjon klargjøre om den siste psykiatrirapporten er godkjent eller ikke.

22. juli-rettssaken i Oslo tingrett

UENIGE: De fire sakkyndige i rettssal 250. Deres to rapporter om tiltaltes mentale helse utgjør det største spenningsmomentene i rettssaken: Er Breivik utliregnelig eller tilregnelig? Det endelige svaret er opp til dommerpanelet ( i bakgrunn).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Retten peker på at kommisjonens uttalelser i media har skapt usikkerhet rundt hva kommisjonen egentlig mener om rapporten til psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

De to sakkyndige konkluderte i sin rapport med at Anders Behring Breivik er tilregnelig.

Mener kommisjonen har skapt usikkerhet

Mandag denne uken ble det klart at Den rettsmedisinske kommisjonen verken godkjenner eller underkjenner rapporten til psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

For nesten fire uker siden ba Den rettsmedisinske kommisjon om en tilleggserklæring til rapporten fra Tørrissen og Aspaas. Kommisjonen mente at de to psykiaterne ikke hadde tatt nok forbehold om at Anders Behring Breivik kan ha tilpasset forklaringen og oppførselen sin slik at han framstår som tilregnelig, og dermed lurt dem.

Etter å ha vurdert tilleggserklæringen, sendte kommisjonen mandag denne uken et brev til Oslo tingrett, der det sto: «Den rettsmedisinske kommisjon tar den rettspsykiatriske tilleggserklæringen til etterrettning».

I tillegg listet kommisjonen opp flere spørsmål den mente de to sakkyndige må besvare i sine vitneforklaringer.

Etterpå uttalte kommisjonsleder Tarjei Rygnestad til media at kommisjonen med det ennå ikke hadde godkjent den andre sakkyndigrapporten, og han sa også at han mener den første rapporten - som konkluderte med at Breivik er paranoid schizofren og utilregnelig - dermed står sterkere.

Et brev signert dommer Arne Lyng, er sendt til Den rettsmedisinske kommisjon i dag. Der står det:

«Retten viser til telefonsamtale med Karl Heinrik Melle og seniorrådgiver Birgitte Wirum Sand 23. mai 2012. Som nevnt i disse samtalene etterlater kommisjonens brev av 21. mai 2012, sammenholdt med kommisjonens utspill i media, usikkerhet av hva som er resultatet av kommisjonens gjennomgang av den rettspsykiatriske erklæringen avgitt av psykiaterne Aspaas og Tørrissen 10. april 2012.»

  • Les rettens brev til Den rettsmedisinske kommisjon her .

Krevde avklaring

I går hadde forsvarer Geir Lippestad et møte med en av fagdommerne, hvor han ba retten kontakte Den rettsmedisinske kommisjon for å få ryddet opp i usikkerheten.

– Vi må vite dette før bevisføringen fra de sakkyndige starter, og helst i god tid før det. Det kan være at dette avstedkommer behov for nye bevisføringer, og det må vi vite før langt ut i juni. Dette er et viktig spørsmål, og det haster med å få en avklaring, sa Lippestad til NRK.

I brevet retten nå har sendt kommisjonen, presiserer tingrettsdommer Lyng at det bare er den skriftlige rapporten kommisjonen skal vurdere, og at kommisjonen er nødt til å ta stilling til den før de sakkyndige skal vitne.

«Retten gjør oppmerksom på at det er den skriflige erklæringen, utfylt med tilleggserklæringen, kommisjonen skal vurdere etter straffeprosessloven § 147 tredje ledd. Kommisjonen skal gjøre retten oppmerksom på eventuelle "vesentlige mangler" i erklæringene. Hva som fremkommer under bevisførselen i retten, er ikke en del av kommisjonens vurderingsgrunnlag,» skriver Lyng.

– Har aldri sett lignende

Kommisjonens leder Tarjei Rygnestad sier til NRK at kommisjonen skal svare på brevet så raskt som mulig.

– Vi vil svare på brevet, og det vil bli behandlet så raskt som mulig. Jeg har ikke lest brevet selv, og det vil jeg gjøre først, og så vil vi svare på det til retten. Bortsett fra det, vil vi ikke gi noen kommentarer, sier Rygnestad.

– Ser du på brevet som en refs av kommisjonen?

– Jeg har ikke lest brevet ennå, så det vil jeg ikke svare på.

Terje Tørrissen og Agnar Aspass sier til NRK at de aldri har sett noe lignende. De to vil ikke komme med ytterligere kommentarer til brevet fra retten.

Den rettsmedisinske kommisjon må svare skriftlig innen 1. juni.

Politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle mener at brevet utvilsomt er å regne som en refs av kommisjonen:

Harald Stanghelle

Stanghelle: - Dette er en refs av kommisjonen.