Overlevende får ikke høre hverandres vitneprov

SAL 250 (NRK.no) De overlevende ungdommene på Utøya har et sterkt ønske om å høre hverandres vitneprov i retten. Men retten sier nei.

Fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen

DOMMER: Fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen tok ondag stilling til om vitnene fra Utøya får være tilstede under andres forklaringer. Her i samtale med Svein Holden og Geir Lippestad tidligere i rettssaken.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– De fornærmede som er til stede og følger saken, og som ikke omfattes av unntaket, må forlate salen.

Slik åpnet dommer Wenche Elizabeth Arntzen rettssaken mot Anders Behring Breivik etter lunsj onsdag. Dermed måtte en rekke ungdommer reise seg opp å forlate rettssal 250 i Oslo tinghus.

Oslo tingrett gir kun et begrenset antall Utøya-vitner rett til å høre hverandres vitneprov i terrorsaken.

Forsvarerne protesterte

Flere vitner ønsket i utgangspunktet å være til stede i salen for å høre på hverandre, men Breiviks forsvarere motsatte seg dette.

Geir Lippestad synes det er særlig viktig at vitnene som kan si noe om Breiviks oppførsel, ikke blir farget av hverandres forklaringer. Han frykter at det kan påvirke rettens vurdering av tilregnelighetsspørsmålet.

Lippestad åpner likevel for at de vitnene som verken så eller hørte Breivik den 22. juli kan være i retten når andre fornærmede forklarer seg.

Oslo tingrett har derfor bestemt at enkelte vitner kan være i salen, også før de har avgitt sin egen forklaring.

Bistandsadvokat: – Tungtveiende hensyn

Onsdag skal de første overlevende fra Utøya vitne i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

I utgangspunktet sier norsk lov at fornærmede som vitner i straffesaker ikke skal være til stede i salen når andre vitner forklarer seg. Bakgrunnen er at de ikke skal la seg påvirke av andres vitnemål.

Tonje Brenna

Generalsekretær Tonje Brenna i AUF er det første vitnet fra Utøya.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Men i terrorrettssaken har flere av de overlevende gjort det klart at de ønsker å være i salen når de andre forklarer seg.

Spørsmålet har gått helt opp til Høyesterett, der dommerne ble enige om at saken burde behandles av lavere rettsinnstanser. Lagmannsretten ba tingretten vurdere saken på nytt.

Dermed måtte Oslo tingrett ta stilling til spørsmålet en halv time før det første Utøya-vitnet skal innta vitneboksen.

Frode Elgesem, som representerer AUF, argumenterte for at retten bør tillate at vitnene får høre hverandre vitneprov.

I retten i dag nevnte han fire tungtveiende hensyn:

– Rett til egen bearbeidelse, ønske om å få svar, støtte til hverandre og muligheten til å forberede eget vitneprov.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Krimteknikerens gjennomgang

KRIMINALTEKNIKER: Før lunsj onsdag gikk retten gjennom obduksjonsrapportene til 12 av de drepte på Utøya.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Lippestad vil ikke at vitnene skal høre hverandre

Forsvarerne

Breiviks forsvarere ønsker ikke at alle vitneprovene til de overlevende på Utøya kan overhøres av andre vitner.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Men forsvarer Geir Lippestad er uenig. Han mener av prinsipp av vitnene ikke skal få mulighet til å høre andres forklaringer før de selv møter i retten. Likevel har han utarbeidet en liste over vitner han mener kan være til stede.

Men Lippestad synes det er viktig at vitnene som kan si noe om Breiviks oppførsel holdes utenom.

– Vi mener de har viktig informasjon som retten trenger for å vurdere hovedspørsmålet i denne saken, uttalte Lippestad før retten fattet sin beslutning.

Ifølge Elgesem er det lite trolig at vitneforklaringene vil gi de sakkyndige ny og viktig informasjon om den tiltaltes tilregnelighet.

– Det er snakk om et kvalitativt innblikk i hans sinnstilstand, og det er det veldig få av dem som har mulighet til å si noe om, argumenterte bistandsadvokaten.

Men bistandsadvokatene og deres klienter ble ikke hørt.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.