NRK Meny
Normal

Hadde norrøne navn risset inn på drapsvåpnene

SAL 250 (NRK.no) Våpnene Anders Behring Breivik brukte på Utøya var oppkalt etter våpnene til den norrøne guden Tor, hammeren «Mjølner» og spydet «Gugne».

Bilde av Glock-pistolen Breivik brukte, med "Mjolnir" risset inn

NORRØN INSKRIPSJONl: Politiets bilde av Glock-pistolen tiltalte brukte på Utøya, med navnet 'Mjolnir' risset inn. Det er det engelske navnet på Mjølner, den norrøne guden Tors hammer.

Foto: Politiet

Politioverbetjent og våpenekspert Morten Støen fra Kripos la torsdag frem detaljer og bilder om våpnene som ble beslaglagt på og ved Utøya for retten.

Pistolen tiltalte hadde var en Glock 34, kaliber ni millimeter. Dette er samme kaliber som Forsvaret og politiet bruker i sine pistoler og maskinpistoler.

– Pistolen er halvautomatisk. Når den først er ladet, trenger man kun å presse inn avtrekkeren for å avfyre skudd, forklarte Støen, som jobber i våpengruppa i kriminalteknisk avdeling i Kripos.

Lasersikte og Tors hammer

Pistolen har to originale sikter som sitter på den, et baksikte og et forsikte. I tillegg var det på tiltaltes våpen påmontert et lasersikte under rammen.

– Det fungerer slik at det sender en grønn laserstråle, og da skal skuddet treffe der hvor strålen sikter.

–Er det vanlig? lurte aktor Holden på.

– Ja, det er blitt mer og mer av det. Sivilt er det ikke veldig vanlig, men i politisammenheng er det blitt temmelig vanlig, forklare våpeneksperten.

Det var risset inn en inskripsjon på våpenet, som Støen forstår som «Mjonlnir». Det er det engelske navnet på Mjølner, guden Tors hammer fra norrøn mytologi.

Saken fortsetter under bildet

Riflen politiet beslagla fra Breivik, med inskripsjonen "Gugnir"

TORS SPYD: Riflen politiet beslagla hadde inskripsjonen «Mjonlnir». Det er det engelske navnet på Mjølner, guden Tors hammer fra norrøn mytologi.

Foto: Politiet

Tors spyd

Det andre våpenet som ble beslaglagt var en rifle av typen Ruger Mini-14. Med riflen fulgte det et 30-skudds magasin som det satt åtte patroner i, i tillegg til en patron i kammeret.

Også på riflen var det påmontert ekstrasikter. Den fremste delen var et såkalt rødpunktssikte, som man retter inn mot det man sikter på.

– Skal man skyte på korte avstander, bruker man kun det fremre siktet, sa våpeneksperten fra Kripos.

Det er også montert på en kniv og en grønn laserpeker, som det var på Glock-pistolen. Som på pistolen var det også inskripsjoner, her skrevet med tusj.

– Der står det «Gungnir», som er Odins spyd, sa Støen.

Bortsett fra de ekstra siktene, var riflen i original versjon, og hadde ikke noen uvanlig sikteanordning på riflen. Støen trodde likevel at laserpekeren er mindre vanlig på en slik rifle.

Selges i Norge

Kripos har konkludert med at det ikke ble brukt andre våpen enn Glock-pistolen og Ruger-riflen på Utøya.

Politiet beslagla seks pistolmagasiner til Glock-pistolen. Totalt inneholdt magasinene 25 patroner ved pågripelsen. Fire av magasinene hadde tiltalte på seg i utstyrsvesten, mens de øvrige lå i kofferten i bilen. Totalt var det 104 patroner til riflen.

– Alt er konvensjonell ammunisjon som man kan få kjøpt i norske våpenbutikker, forklarte Støen.

Det er brukt kun én ammunisjonstype til Glock-pistolen, og beslagtlagt 374 patroner til dette våpenet. De fleste lå i esker i kofferten tiltalte hadde i bilen. De resterende satt i ulike magasiner, samt et par patroner som er blitt mistet.

Deformeres

Det er til sammen sju typer ammunisjon til riflen, med noe ulik hastighet og rekkeviddde. Det ble beslaglagt 783 patroner. 650 av disse lå i esker. Det er sikret 81 prosjektiler og 189 tomhylser.

Noe av rifleammunisjonen hadde en blytupp som gjør at de deformeres når de treffer mennesker, og dermed skaper store skader.

En annen type rifleammunisjon som politiet bare har funnet tomhylser av, og ikke selve prosjektilene, deformeres kraftig og fragmenteres ved treff. Det er ikke funnet mange slike tomhylser.

Politioverbetjenten gjennomgikk de ulike ammunisjonstypene, og viste frem bilder av hele patroner og deformerte, fragmenterte prosjektiler.

To av patrontypene er ikke påvist benyttet på Utøya, men lå i utstyrskassa til Breivik.

Ikke modifisert

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen lurte på om det var noe spesielt med kulene når de kom inn i kroppen.

– Det er ekspanderende ammunisjon, forklarte Støen.

Han fastslo at det ikke er noe som tyder på at ammunisjonen er modifisert på noen måte.

Larsen spurte Støen om han kunne si noe om hvorfor tiltalte hadde hatt så mange ulike typer ammunisjon til riflen.

– Jeg tror ikke jeg skal spekulere i det, sa våpeneksperten.