NRK Meny
Normal

«Det er alltid en grense for hvor skarp en aktor kan være»

Advokat Frode Sulland svarte på lesernes spørsmål om rettssaken mot Anders Behring Breivik mandag.

Frode Sulland

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Advokat Frode Sulland svarte leserne.

Sulland er en svært profilert norsk advokat, blant annet med erfaring som forsvarer for Veronica Orderud i Orderudsaken.

«Ivarar» lurte på om aktoratet er mindre konfronterende i saken enn de ellers ville ha vært, siden Breivik uansett vil få den strengeste straffen som er tilgjengelig.

– Det er nok ikke mitt inntrykk at aktoratet er mindre konfronterende enn de ellers vill vært, svarte Sulland.

– Nå er det jo lite man kan sammenligne dette med, men det er alltid en grense for hvor skarp en aktor kan være. Det vil jo lett kunne føre til at tiltalte blir motvillig og nekter å svare noe mer. Det har jo også Breivik truet med, minnet Sulland om.

– Prøver å lirke det til

«Evy» spurte om hvilke virkemidler aktoratet har for å få tiltalte til å svare på spørsmål, og om han risikerer noe hvis han ikke svarer.

– Aktoratet har nok ikke mange virkemidler om han nekter å svare. Breivik risikerer altså ikke noe, svarte Sulland.

– Men aktor vil nok forsøke med nye spørsmål og lirke det til; vi ser jo at Breivik i utgangspunktet er svært interessert i å få forklart det han mener, fortsatte advokaten.

Her er svarene fra Sulland:

Kommentar fra Martin kl. 12.05: Hvorfor sitter det flere dommere? Hvilke oppgaver har de forskjellige?

Frode Sulland: Til Martin, Dommerne har samme oppgave – de har bare ulik bakgrunn. De som har kapper er juridiske fagdommere, mens de andre er legfolk trukket ut for denne saken. Frode.

Kommentar fra Toril kl. 12.10: Jeg har forsøkt å lese meg opp på rettslige begreper og informasjon via lenkene her, men lurer fortsatt på: På hvilke grunnlag kan saken eventuelt ankes til lagmannsretten? Må det foreligge saklige grunner – og da eventuelt hvilke, eller kan tiltalte og hans forsvarere anke fordi de er uenige i domsavsigelsen?

Frode Sulland: Hei Torill, i en så alvorlig sa har man automatisk ankeadgang, det vil si at man ikke trenger påvise noen spesiell grunn til å anke. Man kan anke over både hvordan bevisene er vurdert, om saksbehandlingen har vært riktig og hvilken reaksjon som er fastsatt. Men hva som vil skje i denne saken er vel noe avhengig av dommen. Dersom Breivik blir ansett tilregnelig slik han ønsker og aktoratet også faller ned på det, kan det i hvert fall teoretisk være en mulighet for at ankeadgangen ikke blir benyttet.

Kommentar fra Lise kl. 12.13: Hvis ABB blir dømt som tilregnelig, blir han da satt i fengsel sammen med andre, eller blir det isolat?

Frode Sulland: Hei Lise, som tilregnelig vil Breivik mest sannsynlig bli idømt forvaring. Han vil da bli satt på en forvaringsavdeling, mest sannsynlig på Ila. Der vil han sitte sammen med andre forvaringsdømte og dermed i utgangspunktet ikke isolert. Frode

Kommentar fra Erlend kl. 12.18: Hvis resultatet blir 21 års forvaring, regner du det som sannsynlig at det blir en dom begge parter kan leve med, eller tror du Breivik ønsker å anke uansett for å få mer taletid i retten, og samtidig utsette seg for faren for å bli dømt utilregnelig i neste instans?

Frode Sulland: Hei Erlend, det er selvfølgelig bare en spekulasjon hva som vil skje, men jeg tror vel det er mest aktuelt med anke hvis det blir en avgjørelse på tilregnelighetsspørsmålet som en av partene ikke er enig i. Dersom Breivik anker selv om han ikke er uenig i dommen, så vil det jo f eks kunne være ut fra det han sier om at han ikke anerkjenner rettsvesenet i Norge. En ankesak vil i så fall antagelig bli langt mer begrenset enn saken i tingretten. Frode

Kommentar fra Evy kl. 12.20: Hvilke virkemidler har aktoratet for å få tiltalte til å svare på spørsmål? Hvilke konsekvenser kan det få for tiltalte dersom han ikke svarer? Risikerer han noe?

Frode Sulland: Hei Evy, Aktoratet har nok ikke mange virkemidler om han nekter å svare. Breivik risikerer altså ikke noe. Men aktor vil nok forsøke med nye spørsmål og lirke det til; vi ser jo at Breivik i utgangspunktet er svært interessert i å få forklart det han mener. Frode

Kommentar fra Nina kl. 12.24: Er det ikke et paradoks at Breivik tidligere har hevdet at drapshandlingen og rettssaken vil gi han en god anledning til å spre innholdet i manifestet, noe som har vært et underliggende motiv for grusomhetene han har begått – når han nå synes å ta avstand fra det han har skrevet i manifestet?

Frode Sulland: Hei Nina, jeg oppfatter vel ikke som deg at han nå tar avstand fra det han har skrevet i manifestet. Det han påpeker er at aktor tar ting ut av sin sammenheng, og at Breivik mener det er for å latterliggjøre ham. Han forklarer derfor hvilken sammenheng det er fremstilt i, og på den måten formidler han vel fortsatt det han har skrevet i manifestet. Nå er han imidlertid opptatt av å få fram at dette var forslag og til dels drømmer, dvs. at det ikke kan sees som en beskrivelse av virkeligheten. Og han er da opptatt av å få fram det "for å unngå å komme på galehus", som han sier. Frode

Kommentar fra Bjørn kl. 12.29: Spørsmål til Frode Sulland. Det har tidligere blitt hevdet av flere profilerte advokater at strafferettslig utilregnelighet er et viktig rettsprinsipp som har eksistert siden middelalderen. Dette er sikkert riktig, men er det ikke også slik at grensen for hva som defineres som "utilregnelig" også er blitt justert siden da? Tror du at spørsmålet om tilregnelighet en gang hadde blitt vurdert for 30–40 år siden?

Frode Sulland: Hei Bjørn, reglene har blitt vurdert flere ganger, senest ved vedtagelsen av ny straffelov i 2005, og før det i 2002. Disse vurderingene var basert på en off innstilling som kom i 1990. Grensen for utilregnelighet har ikke blitt justert vesentlig i denne perioden, men samtidig har man altså vært bevisst på hvor grensen er satt. Frode

Kommentar fra Bjørn kl. 12.46: Dommerne skal forholde seg til det som fremkommer i retten. Har skjønt at det er en stor mengde dokumenter som er fremlagt for retten, har dommerne også tilgang til dette? Er det forventet at de leser igjennom dette, f.eks. manifestet?

Frode Sulland: Hei Bjørn, regelen er at dommerne skal forholde seg til det som er fremkommet i retten, det vil si de dokumenter som det er lest opp fra. Dokumentene som skal brukes er tatt inn i det vi kaller et "utdrag", men det skal dommerne ikke lese på egen hånd. De må avmerke hva som blir lest opp og det er disse dokumentene/avsnittene de kan forholde seg til senere. Det samme gjelder manifestet. Selv om dette har ligget offentlig tilgjengelig må vi anta at dommerne ikke har lest dette på forhånd, og at de også der må forholde seg bare til de deler som er lest opp. Frode

Kommentar fra Ivarar kl. 12.50: Tror du aktoratet er mindre konfronterende enn de ellers ville ha vært da han uansett vil få den strengeste straffen som er tilgjengelig, og sånn sett ikke har noe å tape på å holde munnen i tilfeller der Aktoratet gjerne vil ha han til å snakke? Og kan vi forvente at den tonen endrer seg etter hvert som de får mer informasjon av Breivik?

Frode Sulland: Hei Ivarar, det er nok ikke mitt inntrykk at aktoratet er mindre konfronterende enn de ellers vill vært. Nå er det jo lite man kan sammenligne dette med, men det er alltid en grense for hvor skarp en aktor kan være. Det vil jo lett kunne føre til at tiltalte blir motvillig og nekter å svare noe mer. Det har jo også Breivik truet med. Frode

Kommentar fra Vidar kl. 12.56: Er det vanlig at rettspsykiatere observerer en tiltalt under en rettssak, sånn som i denne saken?

Frode Sulland kl. 12.56: Hei Vidar, ja det skjer ofte at en tiltalt også blir observert under selve rettssaken. For det første skjer jo dette i de sakene hvor tiltalte har nektet å snakke med de sakkyndige, slik at det eneste grunnlaget de får en opptredenen i retten. Men også andre ganger, typisk hvor det er uenighet mellom sakkyndige, vil de kunne ønske å fortsette sin observasjon i retten. Men det aller mest vanlige er at det ikke er noen uenighet og da kommer de sakkyndige bare inn i retten når de blir tilkalt og forklarer om sin vurdering og konklusjoner. Frode

Kommentar fra Anita kl. 12.59: Ser du svarer tidligere at Breivik sannsynligvis havner på Ila. Så et program på TV om Ila. I ett av innslagene sto kjøkkensjefen og talte storkniver. Hun kom til tolv, det skulle være tretten. Hun fant kniven forlagt. Dette virker litt surrealistisk med tanke på at Breivik kanskje havner i dette miljøet. Det må da være risikofylt?

Frode Sulland kl. 12.59: Hei Anita, jeg tror du kan være ganske sikker på at sikkerheten rundt Breivik vil være optimal og at ingen vil ta noen sjanser under hans soning. For eksempel vil jeg anta at det vil være personer til stede rundt ham i langt større grad enn det vi ser med andre innsatte. Selv om han skal kunne arbeide, spise, sove og så videre, også i fengsel/forvaring, regner jeg med som sikkert at det vil være helt ekstraordinære tiltak rundt ham. Frode