Larsen: - Fortsatt mye usikkerhet

SAL 250 (NRK.no): I to dager har retten hørt topplederne i Den rettsmedisinske kommisjon vitne om hvorfor de mener den ene rapporten er bedre enn den andre. Men bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen tviler fortsatt på at de har gjort en god nok jobb.

Mette Yvonne Larsen

KRITIKK: Mette Yvonne Larsen synes ikke kommisjonens vitnemål har vært spesielt opplysende.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

- Jeg tror nok det framgår av min krysseksaminasjon av Melle at vi ikke er fornøyde.

I over 20 minutter stilte hun en rekke pågående og kritiske spørsmål til lederen for psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), Karl Heinrik Melle.

Se video av utspørringen her. Artikkelen fortsetter:

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen grillet leder for rettspsykiatrisk gruppe Karl Heinrik Melle om kommisjonens behandling av sakkyndigrapportene.

VIDEO: Mette Yvonne Larsen grillet Melle i retten i dag.

Ikke fornøyd

Men bistandsadvokaten ble ikke beroliget av svarene hun fikk.

– Han klarer ikke å fortelle hvordan grunnvilkårene er vurdert, eller hvorfor han ikke skrev til de første sakkyndige og ba dem utdype sine konklusjoner, sa Larsen under pressenkonferansen etter endt rettsdag onsdag.

Innrømmet tvil

I dag innrømmet Melle for første gang at tre av kommisjonens medlemmer først var usikre på om rapporten fra Synne Sørheim og Torgeir Husby holdt mål. Samtidig avslørte Melle at kommisjonen også drøftet mulige andre diagnoser – som Asperger-syndrom.

Bistandsadvokat Larsen synes det er kritikkverdig at retten først fikk høre om dette nå.

– Men skal det være sånn at man først langt ut i en straffesak skal få vite at kommisjonen har vurdert en annen diagnose? Hvorfor har dere holdt dette hemmelig, spurte Larsen da han avga sin forklaring.

– Vi har ikke holdt det hemmelig, svarte Melle.

– Har vi fått vite dette før nå?

– Nei, måtte Melle medgi.

Samtidig holdt han fast på at alle i kommisjonen var enige i at de ikke hadde noen vesentlige innvendinger til Husby og Sørheims rapport som slår fast at Breivik er paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig.

– Spørsmålet er nå om de har gjort grundig nok arbeid i en så alvorlig sak, sier Larsen.

Vil se Breivik i fengsel

Selv føler hun seg ikke særlig mye klokere på kommisjonens vurderinger etter Melles vitnemål.

– Vi blir stående igjen med en usikkerhet, sier hun.

Den koordinerende bistandsadvokaten hevder at hun deler denne usikkerheten med over 160 bistandsadvokater og opp mot 900 fornærmede.

– Flertallet som ønsker han kjent tilregnelig er først og fremst opptatt av at han aldri mer må få gå ute på gaten. Det er mandatet vi har fått, sier Larsen.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.