NRK Meny
Normal

Kriseteam klare i rettssaler over hele Norge

Sykepleiere, traumespesialister og folk fra Røde Kors er noen av dem som vil stå parat til å bistå hvis noen trenger hjelp under rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Utøya rettsal Sør-Trøndelag tingrett

Fra denne rettsalen i Trondheim skal Utøya-ungdom og pårørende følge direkteoverføringen fra rettsaken i Oslo tingrett.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

De er forberedt på sterke reaksjoner når overlevende og pårørende får se og høre drapsmannen forklare seg.

– Det kan bli tøffe scener for alle, men helsepersonellet er garva folk og forberedt på det meste, sier Marianne Vollen som er enhetsleder ved barne- og familieenheten i Steinkjer.

Rettssaken i Oslo skal videooverføres til 17 tingretter i Norge.

Inntrøndelag tingrett i Steinkjer er en av flere stedet hvor de har måttet bygge om en rettssal for å få plass til alle som skal se overføringa.

Det er rundt hundre ungdommer og pårørende fra flere kommuner i Nord-Trøndelag

Enhetsleder Marianne Vollen

Marianne Vollen forteller de har mer helsepersonell i beredskap, som kan rykke ut hvis det blir nødvendig.

Foto: NRK

Vollen forteller at det vil være helsepersonell som ungdommene kjenner til stede i rettssalen.

– Det vil også være tre psykologer og en akuttmedisinsk sykepleier til stede de tre første dagene, sier Vollen.

Spesialister og Røde Kors

I Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim vil de ha full beredskap den første uka av rettssaken.

– Det vil være én til to psykiatriske sykepleiere fra kommunen og folk fra Røde Kors i tillegg til spesialister fra St. Olavs Hospital, sier kommunelege Leif Vonen til NRK.no.

Helseteamet vil vises godt i rettsalen, slik at alle som vil kan oppsøke hjelp.

Leif Vonen, kommuneoverlege i Trondheim
Leif Edvard Muruvik Vonen, ass. kommuneoverlege i Trondheim

Kommuneoverlege Leif Vonen i Trondheim sier de er beredt til å hjelpe folk i rettssalen.

Foto: Tine Nilsen / NRK

– Vi er forberedt på at folk kommer til å reagere forskjellig.

– Noen kan bli stille, andre kan bli utagerende og noen kan reagere tyngre enn andre. Helseteamet her har erfaring med det meste, sier Vonen.

Både ungdommene fra Utøya og andre som skal i retten har prøvd å forberede seg på hva de møter.

Vonen sier det kan bli vanskeligst å takle en situasjon hvor forventningene ikke stemmer med det som skjer i retten.

– Det er vanskelig å forberede seg på å høre direkte tale. Noen vil kanskje gjennoppleve det som skjedde, og det kan utløse en reaksjon som man ikke kan kontrollere.

Leif Vonen, kommuneoverlege i Trondheim

Hvilerom

Vollen tror de første dagene vil bli de verste.

– Det kan komme sterke reaksjoner, vi kan forvente at folk hyperventilerer, besvimer og sånne ting, sier Vollen.

Hun forteller at det vil stå folk klare til å hjelpe til med å få personer ut av rettssalen og inn i et hvilerom hvis det blir nødvendig.

Unge under 16 år anbefales å ikke følge saken, men de blir ikke nekta tilgang til rettssalene. Vollen sier de også vil ha folk til stede for å hjelpe ungdommene med å vurdere hvor mye av rettssaken de skal se.

– De bør også være mest mulig på skolen. Det er en viktig tid i forhold til eksamen, og slutten av skoleåret, sier hun

Forberedt på kraftige reaksjoner

Åtte trønderske ungdommer ble drept på Utøya 22. juli. Omtrent hundre ungdommer fra Nord- og Sør-Trøndelag overlevde og fem av dem skal vitne mot drapsmannen i Oslo.

Det er ikke alle som ønsker å følge rettssaken, men Vollan tror mange vil være til stede de første dagene og under bevisførselen.

– Hvis det kommer kraftige reaksjoner, tror vi de kommer de første dagene, sier Vollen.

I Steinkjer vil helsesjef, kommuneoverlege, leder for legevakt og legetjenester, leder for barn og familieenheten, helsesøstre og leder for NAV (psykiatriske sykepleiere ha jevnlige møter de 10 ukene rettssaken foregår.

Dette er en øvelse som ingen har vært med på før, og vi håper egentlig ikke vi får mye erfaring med det heller.

Marianne Vollen, Steinkjer kommune

Røde Kors mobiliserer 315 vitnestøtter

- Våre frivillige skal prøve å gjøre situasjonen litt tryggere for de som skal vitne og de som følger direkteoverføringen fra saken i de andre tingrettene, sier Vivian Paulsen i Røde Kors.

Terrorsaken er norgeshistoriens mest omfattende strafferettsak, men Røde Kors har mobilisert 315 frivillige vitnestøtter som vil være i alle rettsalene unntatt Hønefoss og Trondheim.

– Det er erfarne og godkjente vitnestøtter med grundig opplæring , opplyser Paulsen.

Berit Conradi er en av dem som vil være til stede som vitnestøtte i Oslo Tingrett

Berit Conradi er en av dem som vil være til stede som vitnestøtte i Oslo Tingrett.

Foto: Vivian Paulsen/Røde Kors

I Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim driver ikke Røde Kors vitnestøtten, men 20 frivillige fra hjelpekorpset og visitortjenesten har fått opplæring i psykologisk førstehjelp og vil være tilgjengelig i retten under hele rettsaken.

Dette er Røde Kors sine retningslinjer i rettsalen under Terrorsaken:

  • Røde Kors gir først og fremst medmenneskelig støtte, og dernest praktisk informasjon og veiledning.
  • Røde Kors prinsippene om nøytralitet og upartiskhet er sentrale i dette oppdraget. Vi gir ikke råd som angår saksforholdet eller hendelsesforløpet under selve rettssaken.
  • Dersom den frivillige opplever at mennesker har behov for ytterligere bistand kontaktes aktor eller domstolens personale.

I tillegg følger de frivillige disse prinsippene for psykososial førstehjelp:

  • Vær nærværende
  • Lytt oppmerksom
  • Aksepter følelser – også de sterke
  • Gi omsorg og praktisk hjelp

Foruten Oslo tingrett hvor saken føres, vil hovedforhandlingen overføres direkte til følgende tingretter: Nord-Troms, Inntrøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Bergen, Kristiansand, Nedre Telemark, Tønsberg, Drammen, Fredrikstad, Hedmarken, Salten, Haugaland, Jæren, Nordmøre, Alta og Ringerike.

– Vi samarbeider med bistandsadvokatene, som sier fra hvor mange som har tenkt seg i rettslokalet, slik kan vi dimensjonere hjelpeapparatet, sier hun.