Hopp til innhold

– Sikkerheten for folk må telle mer

André Oktay Dahl (H) er skremt over manglende oppfølging av forvaringsdømte, og vil kreve en redegjørelse fra justisministeren før sommeren.

Ila fengsel med André Oktay Dahl (innfelt)
Foto: Berit Roald og Fredrik Varfjell / NTB Scanpix

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik kan få forvaringsdom, dersom retten finner ham tilregnelig.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

– Oversikten over de som slipper ut fra forvaring er for dårlig, mener Høyres André Oktay Dahl til NRK.

NRK har i dag fortalt at 9 av 10 forvaringsfanger slipper rett ut av fengsel uten tilvenning til samfunnet gjennom åpen soning.

Debatten er høyaktuell nå under rettssaken mot Anders Behring Breivik. Dersom Breivik blir funnet tilregnelig, er det stor sannsynlighet for at han vil få en forvaringsdom.

Krever svar før sommeren

– Samfunnets behov for beskyttelse bør vektlegges tyngre enn i dag, mener Dahl.

Høyre vil kreve en redegjørelse fra justisministeren om forvaringsordningen før sommeren.

– Det må ikke være et ressursspørsmål hvorvidt den dømte skal løslates eller gis et tilpasset tilbud under soning, understreker Dahl.

Han mener fullstappede fengsler og mangel på såvel åpne som lukkede plasser er et trygghetsproblem for hele samfunnet.

– Manglende økonomi, kompetanse og satsning på frivillige og ideelle aktører medvirker til at folk ikke blir kriminalitetsfri, sier han til NRK.

– Får ikke god nok oppfølging

Dahl mener justisministeren er mer opptatt av å understreke intensjonen med forvaringsordningen enn å ta innover seg hvordan den fungerer i praksis.

– Sikkerhet for samfunnet og bedre rehabilitering for den enkelte er jo intensjonen, men i praksis er ikke kriminalomsorgen dimensjonert for å håndtere dette, mener han.

– Forutsetningen for at ordningen skal fungere, er at den enkelte innsatte blir i stand til å mestre det som skjer ute i den virkelige verden, og at folks trygghet ikke svekkes, fortsetter Dahl.

Trenger spesialtilpasset åpen soning

Kristin Bergersen

Vi trenger egne åpne soningsplasser for forvaringsdømte, mener statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet.

Foto: Justisdepartementet

Statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet erkjenner at utslusingen av forvaringsdømte er en stor utfordring.

– Vi har åpne soningsplasser, men mange av dem egner seg ikke for forvaringsdømte, sier hun til NRK.

Kriminalomsorgen utarbeider for tiden forslag til kapasitetsplan for alle soningsformer, og har foreslått egne enheter øremerket til nettopp disse.

– Det er imidlertid viktig å understreke at ingen forvaringsdømte blir løslatt og overlatt fullstendig til seg selv. Alle følges opp av Kriminalomsorg i frihet, sier Bergersen.

– Jeg vil også presisere at forvaringsdømte ikke løslates hvis de antas å representere en fare for samfunnet. Det er domstolen som løslater, og domstolen kan også forlenge forvaringen - livet ut om nødvendig, fortsetter hun.

Tidsubestemt straff

Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som har til formål å verne samfunnet mot lovbrytere som anses som særlig farlige for andres liv, helse eller frihet.

I dag soner 83 menn og kvinner i forvaring i Norge. De fleste soner på Ila, noen i Trondheim og noen på Bredtveit .

Dersom Anders Behring Breivik blir dømt til forvaring, er det fortsatt uklart hvor han vil sone. NRK meldte tidligere denne uka at det kan være aktuelt å la Breivik sone i Trondheim fengsel, i hvert fall deler av tiden.

"Status Norge: Bak murene (2:3)" forteller om dagens forvaringssystem gjennom et møte med innsatte og ansatte på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Se programmet i Nett-TV her.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.