Politiet krever flere helikopterbaser

Flere politimestre ønsker egne politihelikoptre stasjonert på ulike steder i hele Norge.

Politihelikopter og politibil under leteaksjon ved Jarlsberg

ØNSKER FLERE HELIKOPTRE TIL POLITIET: Flere politimestre i Norge ber om flere egne helikopterbaser. Her er det hittil eneste helikopteret med i en leteaksjon i Vestfold.

Foto: Gjersøe, Peder / NTB scanpix

Det viser en intern evaluering i politiet.

Etter 22. juli tar flere politimestre til orde for at politiet må få egne helikoptre på baser flere steder enn i Oslo.

En gjennomgang NRK har gjort viser at minst sju politidistrikt tar opp behovet for flere helikoptre tilgjengelig for bruk av politiet.

Les også: Hadde ikke politihelikopter under terror-angrepene

I dag er politiet avhengig av å låne helikoptre fra Forsvaret og redningstjenesten hvis de vil frakte mange politifolk raskt.

Politiet har heller ingen garanti for at de får bruke disse helikoptrene når de trenger det.

Landets eneste politihelikopter er stasjonert i Oslo. Også det nye helikopteret politiet skal leie fra britisk politi vil være stasjonert ved hovedstaden. De kan ikke frakte mange politifolk samtidig, og brukes primært til overvåking.

Kravet til forsvarets helikoptre på militærbasen på Rygge er at de skal være i lufta i løpet av to timer etter at alarmen går. Redningshelikoptrene kan likevel være klare nesten med en gang, men ingen vet om de allerede er i bruk for å redde folk i nød.

Nå ber flere politimestre om at politiet får egne baser som kan frakte politifolk raskt.

Vil ha egne baser

– Slike regionale beredskapssentre kan være en måte å gjøre at politiet kommer raskere ut til publikum på, sier Hordaland-politimester Geir Gudmunsen til NRK.

Les også: Krever politihelikopter i Bergen

Han er en av politimestrene som har svart politidirektoratet på hva som kan gjøre norsk politi bedre etter 22. juli-angrepet.

Alle norske politidistrikt har blitt bedt om å gi sine vurderinger av dette, som en del av politiets egen evaluering av seg selv etter terrorangrepet i fjor.

Gudmundsen mener helikopterbasene han beskriver vil være et svært godt hjelpemiddel for politiet:

– Med slike baser kan vi ha spesialtrente politifolk plassert ut på fire, fem steder i Norge. De vil da kunne rykke ut og hjelpe lokalt politi raskt hvis det trengs, sier han.

Geir Gudmundsen

VIL HA FLERE BASER: Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Får støtte

– Dette vil gjøre politiets evne til å rykke raskt ut på kritiske hendelser mye bedre, sier politimester i Vest-Finnmark, Torbjørn Aas.

Aas krever ingen slike baser i sitt eget politidistrikt, der det bor relativt få mennesker i forhold til andre politidistrikter.

Han mener det vil være mer aktuelt å plassere slike baser andre steder i Norge, der det bor flere folk.

– Jeg er ikke så opptatt av at det skal tilhøre politidistriktet, men jeg er opptatt av at det skal være tilgjengelig for politiet, sier Aas til NRK.

Han foreslår å gjøre det lettere for politiet å få tilgang på helikoptre som allerede er i bruk av andre institusjoner i lokalsamfunnet, som for eksempel forsvarets helikoptre.

Les også: Politi og helse vil ha bedre helikopterstøtte i Finnmark

– Mitt poeng er at norsk politi i distriktene trenger å kunne bli fraktet raskere enn i dag, dersom vi ønsker å øke den reelle beredskapen, sier Aas.


– Forstår bekymringen

Torbjørn Aas

STØTTER KRAVET: Politimester i Vest-Finnmark, Torbjørn Aas (her til høyre på bildet).

Foto: NRK

Politidirektør Øystein Meland får nå inn flere evalueringsrapporter fra bekymrede politimestre rundt omkring i Norge.

– Vi vet at det finnes politidistrikter i distriktene som er bekymret for om de kan frakte politifolk raskt nok i akutte situasjoner, sier Meland til NRK.

– Forstår du at de er bekymret?

– Jeg har absolutt forståelse for den bekymringen. Politidirektoratet kommer nå til å ta med seg disse vurderingene videre for å følge opp vår egen evalueringsrapport, sier Meland.

Lover ikke nye helikoptre nå

Meland vil ikke si noe nå om hva politidirektoratet til slutt vil konkludere på i forhold til helikopterberedskap.

Han peker på at politiet i dag kan be om hjelp fra forsvaret og redningstjenesten hvis de mangler helikoptre.

– Vi har et nært samarbeid med forsvaret, hvor vi kan be om bistand hvis politiets ressurser ikke strekker til. Og det samarbeidet fungerer bra, sier Meland.

Han sier politiet vil ha behov for å se helikopter-ressursene i samfunnet i et bredere perspektiv:


– Må kunne lene oss på det vi har

Øystein Meland, politidirektør

LOVER INGENTING: Politidirektør Øystein Meland.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Hvis en ny, stor krise skjer langt ute i distriktsnorge, hva slags muligheter vil politiet ha til å reagere raskt uten egne helikoptrer?

– Ideellt sett så skulle vi gjerne hatt det, men vi er jo i en situasjon hvor vi må bruke ressurser som finnes i vårt samfunn. Det kan være redningshelikoptre og det kan være forsvarshelikoptre. Vi må være innstilt på at vi i en situasjon hvor vi må flytte store politistyrker på kort tid må lene oss til de systemene vi allerede har, sier Meland.

– Du sier at dere ideellt sett gjerne skulle hatt det, hva legger du i det?

– I en ideell situasjon er det mye man kunne ønske seg. Men vi må se dette i en total sammenheng med hva som skal være et rimelig og riktig beredskapsnivå i Norge i forhold til de truslene vi står overfor. Og det er en vurdering av truslene som må ligge til grunn for hva slags beredskapsnivå hvis vi skal legge oss på, sier Meland.

– Baser må bli vurdert

Mens politidirektoratet går gjennom rapportene, venter Hordaland-politimesteren på at noen på sikt tar en avgjørelse om de nye basene.

– Jeg forventer i hvert fall at noen vurderer om dette kan være et bra verktøy for å beredskapen i Norge, sier han.

Han peker også på at staten bruker mange millioner kroner på å drifte forsvarshelikoptre som er plassert ut på fregatter ved den norske kystlinjen.

– Hvis den norske staten ser seg tjent med å ha dette på slike fregatter, så mener jeg at den samme kost-nytte vurderingen må gjøres gjeldende når man skal vurdere å ha flere politihelikoptre, sier Gudmundsen.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.