Kommisjonen har ennå ikke godkjent

OSLO TINGHUS (NRK.no): Den rettsmedinske kommisjon har ennå ikke godkjent den andre sakkyndigrapporten, som konkluderer med at Anders Behring Breivik er tilregnelig.

Aktor Inga Bejer Engh og rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas

De sakkyndige Terje Tørrissen (t.v.) og Agnar Aspaas, her sammen med aktor Inga Bejer Engh, konkluderte med at Anders Behring Breivik er tilregnelig.

Foto: Reuters

– Det er ingen klar konklusjon. Kommisjonen har sendt et langt brev, det er mye ord, men litt vanskelig å forstå. Kommisjonen har verken godkjent eller ikke godkjent rapporten, sier forsvarer Tord Jordet til NRK.

Den rettsmedisinske kommisjon hadde frist til i dag med å klargjøre om den godkjenner eller underkjenner den andre sakkyndigrapporten, der psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen konkluderte med at Anders Behring Breivik er tilregnelig etter å ha tilbrakt totalt 37 timer sammen med Anders Behring Breivik.

Da retten ble satt i morges, begynte dommer Wenche Elizabeth Arntzen med å redegjøre for kommisjonens svar.

– Ifølge kommisjonen har ikke Aspaas og Tørrissen behandlet temaet med personlighetsforstyrrelser godt nok. De har heller ikke godt nok vurdert det som moren til Breivik har sagt til de to første sakkyndige, mener kommisjonen. I brevet understrekes det at det er drøftingene som er lagt til grunn for konklusjonen, som man mener har vesentlige mangler, sa Arntzen.

«Spørsmålene ikke rettet mot konklusjonen per se»

NRK har fått tilgang til brevet fra kommisjonen. Den skriver:

«DRK (Den rettsmedisinske kommisjon, journ. anm) vil også presisere at spørsmålene som er stilt de sakkyndige (...), ikke er rettet mot de sakkyndiges konklusjon per se. DRK mener at det er drøftingene de sakkyndige legger til grunn for sin konklusjon, som har vesentlige mangler.»

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen i retten 01.06.2012

Fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen opplyser retten om svaret fra Den rettsmedisinske kommisjon, som ennå ikke har godkjent den andre Breivik-rapporten.

Mente Breivik kunne ha lurt psykiaterne

Mens kommisjonen ikke hadde «vesentlige bemerkninger» til rapporten til de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby, som konkluderte med at Breivik er utilregnelig, godkjente den ikke umiddelbart rapport nummer to.

Kommisjonen mente at Aspaas og Tørrissen ikke hadde tatt nok forbehold om at Anders Behring Breivik kan ha tilpasset forklaringen og oppførselen sin slik at han framstår som tilregnelig, og dermed lurt dem. Kommisjonen ba derfor de to psykiaterne komme med en tilleggserklæring.

Etter å ha vurdert denne, sendte kommisjonen mandag i forrige et brev til Oslo tingrett, der det sto: «Den rettsmedisinske kommisjon tar den rettspsykiatriske tilleggserklæringen til etterrettning».

I tillegg listet kommisjonen opp flere spørsmål den mente de to sakkyndige må besvare i sine vitneforklaringer.

Retten ba kommisjonen rydde opp

Etterpå uttalte kommisjonsleder Tarjei Rygnestad til media at kommisjonen med det ennå ikke hadde godkjent den andre sakkyndigrapporten, og han sa også at han mener den første rapporten - som konkluderte med at Breivik er paranoid schizofren og utilregnelig - dermed står sterkere.

Det skapte full forvirring og vakte reaksjoner hos Breiviks forsvarere.

– Vi må vite dette før bevisføringen fra de sakkyndige starter, og helst i god tid før det. Det kan være at dette avstedkommer behov for nye bevisføringer, og det må vi vite før langt ut i juni. Dette er et viktig spørsmål, og det haster med å få en avklaring, sa forsvarer Geir Lippestad til NRK i forrige uke.

Det endte med at retten grep inn. I et oppsiktsvekkende brev ba dommerne i terrorsaken Den rettsmedisinske kommisjon klargjøre om den siste psykiatrirapporten er godkjent eller ikke.

Kommisjonen beklager

Kommisjonen fikk frist til i dag med å svare. Den har nå sendt sitt svarbrev til retten.

Kommisjonen beklager i sitt brev at formuleringen «til etterretning» har ført til usikkerhet om hva som er resultatet av kommisjonens gjenomgang av Tørrissen og Aspaas' rapport.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.