«Ila skal ikke ansette lekekamerater til Breivik»

Ellen Bjercke, seniorrådgiver ved Ila fengsel, svarte på spørsmål om hvordan Anders Behring Breiviks soning i fengsel er, og kan bli.

Ellen Bjercke, seniorrådgiver ved Ila fengsel, i nettmøte

SKAL KONTROLLERES: Spørsmålet om en eventuell publisering av materialet Anders Behring Breivik skriver i fengselet er mulig, og om materialet kan sendes ut i posten, blir vurdert av Kriminalomsorgen etter nærmere bestemmelser. Materialet skal blant annet ikke inneholde planer om ny kriminalitet, forklarte Ellen Bjercke.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Breivik sitter i dag i en høysikkerhetsavdeling i Ila fengsel, og vil fortsatt være der hvis dagens dom i Oslo tingrett på 21 års forvaring blir stående.

Bjercke, tidligere direktør ved Ullersmo fengsel, fikk mange spørsmål om Breiviks soningsforhold.

– Det er kun Breivik som sitter på særlig høyt sikkerhetsnivå i Norge i dag, forklarte Bjercke til «Agnes R».

Ansetter ikke «lekekamerater»

Breivik møter i dag ikke andre fanger, men direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel sier likevel at målet på sikt er at han skal kunne sosialiseres med andre innsatte.

«Martin» lurte på hvordan sosialisering skulle foregå på en høysikkerhetsavdeling.

– Sosialisering med videre er i praksis ikke mulig å gjennomføre så lenge han er i et regime med særlig høyt sikkerhetsnivå, svarte Ellen.

«Mads» lurte på hvordan Breiviks kontakt med andre mennesker i det daglige fungerer, og om Ila fengsel skulle ansette «lekekamerater»

– Vi skal ikke ansette «lekekamerater». Ilas tjenestemenn har løpende kontakt med ham. I tillegg har han kontakt med ulike yrkesgrupper i anstalten, slik som helsearbeidere, presten, etc. om han ønsker det.

Kommunikasjonsforbud

«Ingrid» lurte på om Breivik kan få kommunikasjonsforbud med omverden i fengselet.

– Med gjeldende lovverk kan han ikke få kommunikasjonsforbud under soning. Det kan bare ilegges av retten i en varetektssituasjon, svarte Ila-rådgiveren.

Breivik har i dag en PC i fengselet som han kan skrive på, men som ikke er tilknyttet internett.

– PC-en han har til disposisjon er vel nærmest som en avansert skrivemaskin å regne, sa Bjercke til «Thorleif».

– Spørsmålet om han kan fortsatt kan bruke PC vil bli vurdert når dommen er rettskraftig og beslutningsmyndigheten går over til Kriminalomsorgen, forklarte Bjercke til «Maria T.H.».

Les alle spørsmål og svar her:

Kommentar fra Chris kl. 15.04

Hva skjer etter 10 år (nåværende minstetid) hvis han har oppført seg eksemplarisk i fengselet og kanskje i tillegg uttrykker anger og gjør sitt for å vise at han har blitt «et bedre menneske»? Hvis man mener at han skal sitte i minst 21 år, kunne man vel dømt ham til 21 års forvaring med minstetid 21 år. Da ville vel ikke saken under noen omstendighet kommet opp før om 21 år, eller hva?

Ellen Bjercke, Ila kl. 15.04

Hei Chris. Det er opp til den forvaringsdømte om han vil søke løslatelse om løslatelse etter minstetid. Saken avgjøres av retten. Hilsen Ellen

Kommentar fra Alexander kl. 15.02

Jeg legger merke til at Brevik ikke ville tillate bilder av hans personlige celle. Kan du kort redegjøre for hva som er på cellen hans av standard utstyr som er på alle celler?

Ellen Bjercke, Ila kl. 15.01

Hei Alexander. De fleste celler inneholder seng, en stol, et lite bord og et skap. Du finner et bilde av cellene på Ila på www.ilafengsel.no. Hilsen Ellen

Kommentar fra Agnes R. kl. 14.59

Er det andre fanger som sitter inne med like høy sikkerhet som ABB?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.59

Hei Agnes. Det er kun Breivik som sitter på særlig høyt sikkerhetsnivå i Norge idag

Kommentar fra Martin kl. 14.58

Hei, Ellen Bjerke! Jeg ser Knut Bjarkeid sier det er viktig at Breivik sosialiseres. Hvordan foregår det med han på høysikkerhetsavdeling?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.57

Hei Martin. Som Knut Bjarkeid sa i et intervju igår - tiltak i forhold til rehabilitering, sosialisering mv er i praksis ikke mulig å gjennomføre så lenge han er i et regime med særlig høyt sikkerhetsnivå. Hilsen Ellen

Kommentar fra Ingrid kl. 14.55

Er det mulig at Breivik kan få kommunikasjonsforbud?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.55

Hei Ingrid, med gjeldende lovverk kan han ikke få kommunikasjonsforbud under soning. Det kan bare ilegges av retten i en varetektssituasjon. Hilsen Ellen

Kommentar fra Nina kl. 14.54

Kommer han til å kunne motta besøk, og vil han kunne komme ut av fengselet på permisjon?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.54

Hei, Nina, Ja, han vil kunne motta besøk, etter nærmere regler, jf regler om straffegjennomføring, du finner det på www.kriminalomsorgen .no. Der finner du også reglene om permisjon. Det er for tidlig å kunne si noe vettugt om permisjonsspørsmålet nå, utover å vise til regelverket. Hilsen Ellen

Kommentar fra Thorleif kl. 14.49

Hei Ellen. Ser bilder av Breiviks celle på Ila. Ser han har en PC (godt skrudd fast). Har han tilgang til mail og internet?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.49

Hei Thorleif

Nei - han har ikke tilgang til mail og internett. PC'n han har til disposisjon er vel nærmest som en avansert skrivemaskin å regne. Ikke spill, ikke nettilgang,mv Hilsen Ellen

Kommentar fra Åsne Østberg kl. 14.48

Hvordan skjer en vurdering av fornyelse av forvaringen? Hvem vurderer dette?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.47

Hei Åsne, Det er opp til retten å vurdere forlengelse av forvaringsdommer. Hilsen Ellen

Kommentar fra Maria T.H. kl. 14.46

Ellen Bjerke: Kan Breivik få tilgang til internett i fengselet? Kommer han til å fortsatt kunne bruke pc?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.46

Hei Maria. Spørsmålet om han kan fortsatt akn bruke PC vil bli vurdert når dommen er rettskraftig og beslutningsmyndigheten går over til Kriminalomsorgen. Hilsen Ellen

Kommentar fra Mads kl. 14.45

Hei, Ellen. Hvordan blir Breiviks kontakt med andre mennesker i det daglige? Skal dere ansette "lekekamerater"? Hvor ansetter dere i så fall disse fra?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.45

Hei Mads. Nei, vi skal ikke ansette "lekekamerater". Ilas tjenestemenn har løpende kontakt med ham. I tillegg har han kontakt med ulike yrkesgrupper i anstalten, slik som helsearbeidere, presten, etc. om han ønsker det. Hilsen Ellen

Kommentar fra Gunnhild kl. 14.41

Hei, Ellen Bjerke. Vil ABB fortsette å disponere tre celler på Ila? På samme måte som han gjør i dag? Kommer det til å være sånn i alle år?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.41

Hei Gunnhild, Arrangementet med tre celler er kun så lenge han sitter i en avdeling med særlig høy sikkerhet, isolert fra resten av fengselet. Hvor lenge han skal sitte på et slikt regime blir vurdert fortløpende og vil bli opprettholdt så lenge det er sikkerhetsmesiig nødvendig. Innsettelse i særlig høy sikkerhet besluttes ikke av fengselet, men av fengselets overordnet myndighet - regionalt nivå. Hilsen Ellen

Kommentar fra Tuva H. kl. 14.38

Til Ellen Bjerke: Kommer Breivik til å få lov til å fortsette å sende brev til meningsfeller? Hvor går grensen for hva som er tillatt innhold? Jeg vet han ikke kan oppfordre til kriminelle handlinger, men kan han få sende brev for å bygge og prøve å inspirere et nettverk?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.37

Hei Tuva. For å få detaljert svar på spørsmålet ditt, bør du sjekke www.Kriminalomsorgen.no. Se etter KSF rundskriv 4/2012. Hilsen Ellen

Kommentar fra Tore Hartveit kl. 14.36

Om brevskriving i fengsel. Blir de som skriver til ham og gir inntrykk av å støtte ham eller ymter frampå egne planer registrert og styresmaktene i det aktuelle landet informert om Brev osv. Er litt bekymra for at han kan sitte å spre terror som ikke kan overvåkes senere? Om noen sier at det var en god ide å drepe 77 mennesker, bør jo det vekke bekymring for lokale myndigheter.

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.36

Hei Tore. Kriminalomsorgen leser gjennom alle brev - dog med visse unntak som f.eks. brev fra forsvarer. Vi har ikke lov til å registrere adressat eller avsender. Dersom vi finner eller mistenker mulige straffbare forhold vil brevet bli oversendt til politiet til etterforkning. Hilsen Ellen

Kommentar fra Br.T. kl. 14.32

Ellen Bjerke: Får ABB motta besøk i fengselet? Kven får besøkja han?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.31

Hei, Ja, han kan få besøk i fengselet - vanligvis ett besøk av en time ukentlig. Alle som kan klareres sikkerhetsmessig og som han vil ha på besøk, kan besøke ham - for eksempel familie, venner, mv. Han må imidlertid begrense antallet mennesker han vil ha på besøk. Nærmere regler finner du enten på Ilas hjemmeside på www.ilafengsel.no eller www.Kriminalomsorgen.no. Hilsen Ellen

Kommentar fra Marianne K. Ø. kl. 14.26

Jeg syns at en person som eventuelt blir dømt tilregnelig ikke skal ha mulighet til å spre sitt hat via internett. At han har tilgang til medier hvor han kan kontrolleres til enhver tid er greit, men jeg er svært betenkt over at han skal ha ytringsfrihet...!

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.26

Hei Marianne, det er ikke lov for innsatte i fengsel med høy sikkerhet å sende ut materiale via internett. Hilsen Ellen

Kommentar fra Hilde kl. 14.22

Er det noen mulighet for at han blir satt i isolasjon igjen, eller vil han sone sammen med de andre fangene på Ila, eller vil han få "spesialsoning"?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.22

Hei Hilde. Anders Behing Breivik vil bli holdt i et regime med særlig høy sikkerhet så lenge Kriminalomsorgen finner det nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Hilsen Ellen

Kommentar fra stille forbanna kl. 14.20

For min del må han gjerne få bo i en Villa resten av livet. Men den værste straffen han kunne fått er jo om han ikke fikk lov til å kommunisere med resten av verden, via brev og bøker. Hvorfor får han lov til dette? Fortsette sitt arbeidet? Han kan få biff hver dag til middag, men ta fra han muligheten til å påvirke verden fra der ha sitter. Ytringsfriheten kan jo ikke gjelder for mennesker som missbruker den så til de grader som dette vesenet har gjort?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.20

Hei. Dette handler om hvorvidt en skal kunne opprettholde sine menneskerettigheter under soning. Ifølge norsk lov beholder man, innen visse grenser, yytringsfriheten mens man er i fengsel Med hilsen Ellen

Kommentar fra Kari kl. 14.17

Kan det virkelig stemme at ABB får lov til å arbeide som "skribent", som han kaller seg, i fengselet, mens Odd Nedrum visstnok ikke skal få lov til å male mens han sitter inne for skattesnusk?

Ellen Bjercke, Ila kl. 14.17

Hei Kari, Anders Behring Breivik kan skrive i fengselet. Spørsmålet om en evt. publisering er mulig og at materialet kan sendes ut i posten vil bli vurdert av Kriminalomsorgen etter nærmere bestemmelser. Bl.a. skal det ikke inneholde planer om ny kriminalitet, etc. Bestemmelsene finner du på www.Kriminalomsorgen.no under Rundskriv fra Ksf. Hilsen Ellen