– Uforståelig om ingen islamkritikere blir kringkastet

OSLO TINGHUS (NRK.no): Dersom Hanne Nabintu Herland trekker seg som vitne, vil ingen av de islamkritiske vitnene som er stevnet, bli kringkastet.

Forsker, Lars Gule

Samfunnsdebattant Lars Gule mener det er uforståelig at ingen islamkritikere får vitne for å åpent kamera i terrorrettssaken.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Ina Strømstad

Ina Strømstad i Dommernes mediegruppe.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix
Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland vil ikke, og er heller ikke pliktig til å vitne.

Foto: Privat bilde
Harald Stanghelle

Harald Stanghelle mener retten skiller mellom aksjonister og sakkyndige.

Foto: NRK

Fredag i forrige uke kom Oslo tingrett med en ny kjennelse om hvilke vitner som kan kringkastes eller ikke.

Og som NRK.no fortalte i går er flere av forsvarernes vitner utelatt .

Blant annet vil tv-seerne ikke få se vitneprovene til islamistene mulla Krekar og Mohyeldeen Mohammed, samt islamkritikere som Ronny Alte og Jan Simonsen og nynazisten Tore Tvedt.

– Publikum bør bli kjent med alle de ulike samfunnsforståelsene som er en del av bakgrunnen for Breiviks handlinger. Den muligheten avskjæres ved at en del av vitnene ikke kringkastes, sier samfunnsdebattant Lars Gule til NRK.

– Grov sensur

Arne Tumyr i Stopp islamiseringen av Norge reagerte i går overfor NRK fordi hans vitneprov likevel ikke bli sendt på tv.

– Slik som det nå framstår, er det en grov sensur, det er et rettslig overgrep, det er å unndra informasjon fra offentligheten, sa Tumyr til NRK.

Også den høyrevridde skribenten Ole Jørgen Anfindsen vurderer å nekte å vitne på samme bakgrunn.

– Man åpner opp for forskjellsbehandling av vitner på ideologisk grunnlag, sier Anfindsen til NRK.

To kategorier

I dag forsøkte tingrettdommer Ina Strømstad i Dommernes mediegruppe å redegjøre for hvorfor de bare vil kringkaste noen av vitnene.

Ifølge Strømstad er vitnene delt opp i to grupper. Vitner og privat engasjerte sakkyndige.

– Personene i kategorien privat engasjerte sakkyndige kan kringkastes. De navnene som ikke står på denne listen skal ikke kringkastes, forteller Strømstad.

Hun vil ikke kommentere hvorfor den enkelte er kategorisert som de er gjort, men sier at et vitne skal forklare seg om de faktiske forhold, mens en privat engasjert sakkyndig skal komme med vurderinger av forholdene.

– Konspirasjon

Hanne Nabintu Herland er oppnevnt som privat engasjert sakkyndig, men har signalisert at hun ikke vil stille og har også mulighet til å trekke seg .

Dermed blir ingen av de islamkritiske vitnene kringkastet, til tross for at retten har understreket at de ønsker en balansert vitneføring.

– Retten har avveiet hensynene og kommet til at disse ikke skal kringkastes, og sentralt i det er at man ikke vil kringkaste tiltaltes eventuelle kommentarer til vitneprovene. Det blir en ubalanse om noe kringkastes og noe ikke, sier Strømstad til NRK.

Samfunnsdebattant Lars Gule er selv oppnevnt som privat sakkyndig vitne, men reagerer på at motrøstene ikke får vitne for åpent kamera.

– Det er veldig uheldig og uforståelig at ingen islamkritikere blir kringkastet. Det er veldig dumt å gi disse konspirasjonsteoretikerne mer vann på mølla, sier Gule til NRK.

Gule mener det er viktig at alle som vil det skal bli kringkastet av hensyn til ytringsfriheten.

– Orwellsk samfunn

Leder i den islamkritiske organisasjonen Human rights service Hege Storhaug skriver i et blogginnlegg at hun reagerer sterkt på at Gule blir kringkastet, mens filmskaperen Walid al-Kubaisi, den islamkritiske forfatteren Bruce Bawer og Ole Jørgen Anfindsen må vitne etter at kameraene er slått av.

Det er særlig denne formuleringen i kjennelsen hun reagerer på:

«De gjenstående vitnene (...) skal forklare seg om (...) politikk og direkte, eller indirekte forbindelser med ham gjennom blant annet det høyreekstremistiske miljøet. Slike vitneforklaringer vil typisk kunne foranledige uttalelser fra tiltalte.»

– Det er umulig for meg å reagere med annet enn vidåpen munn. Behring Breivik vil vel se rødt når eksempelvis Gule entrer vitneboksen, eller? Som kan foranledige ganske voldsomme kommentarer/utbrudd, sier Storhaug som spør seg om Norge er på vei mot et orwellsk samfunn?

Leder i Norsk Redaktørforening Harald Stanghelle sier til NRK at han helst hadde sett at retten tillater at flere vitner blir kringkastet.

– Det virker som om dommerne forsøker å trekke et skille mellom sakkyndige vitner og «aksjonister». Det kan fort bli kunstig i denne saken, skriver Stanghelle i en tekstmelding.

– Boikotter høyresiden

Tidligere Frp-politiker Jan Simonsen er stevnet som vanlig vitne og skal snakke om sine erfaringer med ytringssensur.

Han sier han ikke har noe spesielt ønske om å bli kringkastet, men mener retten forskjellsbehandler vitnene.

– Jeg stiller meg uforstående til at samfunnsdebattanter langt ute på venstresiden kan kringkastes, mens man nekter å vise vitner fra høyresiden, sier Simonsen til NRK.

– Det vil bare befeste det inntrykket mange på høyresiden har om at man blir boikottet, og at ytringsfriheten ikke gjelder for dem, slik at de ikke slipper til. Det understøtter jo det Anders Behring Breivik har pekt på, tilføyer SImonsen.

– Det er stikk i strid med signalene om mer åpenhet og mer demokrati. Det vil i verste fall være et lite skritt i retning av å skape nye Breiviker.

– Flere vil kringkastes

Strømstad sier til NRK at partene i rettssaken har vært i møte med dommeren for å kategorisere de ulike vitnene.

– Jeg kan ikke gå inn i enkelthetene, de kjenner jeg heller ikke til. Men det har altså vært en kommunikasjon hvor man har definert de som er innkalt som vitner eller private sakkyndige, sier Strømstad.

Men Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier til NRK at de helst skulle sett at alle vitnene deres fikk forklare seg på tv:

– Vi argumenterte overfor retten at alle vitnene våre skulle kringkastes. Det var ikke retten enig i, og det må vi følge, sier Lippestad.

Medforsvarer Tord Jordet sa til NRK tirsdag at de har bedt retten om å åpne for at flere av vitnene skal kringkastes.

– Flere av vitnene har ønsket å kunne bli kringkastet for å sikre seg mot feilsiteringer, misforståelser og selektive gjengivelser av sine forklaringer. Vi har stor forståelse for dette, og har viderebrakt deres ønsker til retten, sier Jordet.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.