NRK Meny
Normal

Foreslår to 22. juli-minnesmerker

En regjeringsoppnevnt gruppe foreslår to minnesmerker etter 22. juli - et i Oslo og et i Buskerud.

Utøya

Minnesmerker i titusentalls er skapt allerede. Regjeringen avgjør hvor minnestedene som skal være tilgjengelige for alle skal ligge.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Nisseberget i Slottsparken og Regjeringskvartalet er alternativene i hovedstaden. I Hole kommune i Buskerud, der Utøya ligger, er Sørbråten og Lauvodden alternativene.

Gruppen har prioritert Slottsparken i Oslo og Sørbråten i Hole.

Kulturminister Anniken Huitfeldt får forslagene i dag, og det er regjeringen som avgjør hvor minnestedene skal ligge.

Minnesteder over ofrene og begivenhetene den 22. juli bør være åpne, reflekterende og engasjerende for alle, uansett bakgrunn, alder og politisk overbevisning. Samtidig, med 22. juli sterkt i minne, må vi fastholde at ethvert menneske – uavhengig av tro eller etnisk opprinnelse – har lik verdi og verdighet.

Leder for styringsgruppen, Åse Kleveland

Les rapporten her

Åpen idé-runde

Styringsgruppen anbefaler at Kunst i offentlig rom (KORO) får det kunstfaglige ansvaret for minnestedene. Det bør legges opp til en åpen, internasjonal idérunde. 20 forslag går videre til en lukket og avsluttende konkurranse.

Gruppen understreker at en eller flere unge skal inviteres til den lukkede konkurransen.

Kunstprosjektene i Oslo og Hole kommer til å koste 23,3 millioner kroner. I tillegg kommer det det koster å legge til rette forholdene på de stedene regjeringen velger.

Minnesmerkene skal avdukes senest 22. juli 2015. Navnene på de omkomne skal stå på minst ett av minnesmerkene.

Åse Kleveland

Åse Kleveland

Foto: NRK

Det er Åse Kleveland som har ledet gruppen.

Hun har hatt med seg John Hestnes, fra den lokale støttegruppen for 22. juli i regjeringskvartalet, Tonje Brenna, generalsekretær i AUF, Trond Henry Blattmann, styreleder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Kristin Berge, departementsråd i Kulturdepartementet og Ingrid Vad Nilsen, ekspedisjonssjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Gruppen har ønsket at minnestedene skal peke fremover og løfte fram verdier som åpenhet, kjærlighet og folkestyre.

Minnestedene skal :

  • Hedre og gi anledning til å minnes drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige.
  • Være tilgjengelige for alle.
  • Være verdige og samlende.
  • Formidle ambisjonen om et åpent, varmt og inkluderende samfunn med framtidstro og vern om menneskerettigheter.
  • Være tros-, livssynsmessig og partipolitisk nøytrale.
  • Være vakre steder for refleksjon og inspirasjon.
  • Minnestedene i Hole og Oslo skal ha en sammenheng med hverandre i form og innhold.

Blomstrende kreativitet

– Minnesmerker er skapt i titusentalls i form av dikt, twittere, sanger og bilder, og havet av blomster og lys. Dette er minnesbilder vi vil beholde på netthinnen for alltid. Mange har også hatt kreative visjoner av nasjonal karakter, skriver Åse Kleveland i rapporten.

Hun sier at det ikke har vært gruppens oppgave å ta stilling til konkrete ideer i denne omgang. Det er neste fase.