Hopp til innhold

Flertallet vil ha Breivik i fengsel

Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel. I dag blir det kjent hvilken straff aktoratet mener Breivik bør få.

Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel. Torsdag blir det kjent hvilken straff aktoratet mener Breivik bør få.

VIDEO: Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel. Torsdag blir det kjent hvilken straff aktoratet mener Breivik bør få. Reportasje fra Dagsrevyen.

Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik er mentalt frisk nok til å sone vanlig fengselsstraff etter å ha gjennomført terrorangrepene mot Norge 22. juli i fjor.

Det viser en landsrepresentativ spørreundersøkelse som analysebyrået Norstat har gjennomført for NRK. 1000 nordmenn deltok i undersøkelsen.

LYD: Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel. Reportsje fra Dagsnytt.

Bare en av ti mener Breivik fremstår som så syk at han istedet bør dømmes til tvungen psykisk helsevern - og få medisinsk behandling der.

Rundt én av syv, eller 15 prosent av de spurte svarte at de ikke visste, eller var usikre da de fikk spørsmålet om hvordan de vurderte Breiviks mentale helse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ABB-måling

1000 nordmenn deltok i undersøkelsen, som har blitt gjennomført i løpet av den siste uken.

Foto: Grafikk

Omstridt tema

Spørsmålet om Breivik kan sone sin straff i et vanlig fengsel har vært et stort stridsstema i terrorrettssaken i Oslo, som nå går mot slutten.

Torsdag skal aktoratet legge ned sin prosedyre i saken, og det vil bli kjent om de holder fast ved sin påstand om at Breivik er strafferettslig utilregnelig.

De to ulike psykiaterparene i saken, som har stikk motsatte konklusjoner om Breiviks strafferettslige tilregnelighet, har lagt frem sine argumenter for retten.

Om få dager er det dommerne som må sette seg ned og begynne å diskutere det vanskelige valget også svært mange fagfolk i Norge strides om.

– Han visste hva han gjorde

Henrik Syse er filosof og forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO i Oslo, og har blant annet studert folks oppfatning om hva som er rett og galt i samfunnet.

– Jeg tror at folk i løpet av denne rettssaken har fått et inntrykk av en mann som vet hva han gjorde, og som vet at han kunne ha handlet annerledes, sier Syse.

Henrik Syse, forsker, PRIO

Henrik Syse, filosof og forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO i Oslo.

Foto: NRK

Han understreker også at det synes som åpenbart at Breivik vet hvilken skade han faktisk påførte folk, og at det han gjorde er helt på tvers av samfunnets normer.

– Da tror jeg mange folk forventer at det må komme en god begrunnelse fra retten, hvis ikke han kan dømmes som strafferettslig tilregnelig, sier Syse.

LYD: Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel. Reportsje fra Dagsnytt.

– Viktig å plassere ansvar

Syse peker også på at hvis Breivik ikke blir dømt til vanlig fengselsstraff, kan folk oppfatte det som at han ikke blir tildelt ansvaret for drapene han gjennomførte.

– For de fleste mennesker i de fleste kultur er det viktig å få plassert ansvaret når noen har gjort noe mot dem, sier Syse.

Dermed kan det bli vanskelig for mange hvis rettssaken ender med at Breivik ikke blir konfrontert med dette ansvaret, mener forskeren.

– Folks rettsoppfatning kan ikke avgjøre

Flere kommentatorer har den siste uken spurt seg hva slags konsekvenser det vil få for Norge hvis den allmenne rettsoppfatning i Breivik-saken er på tvers av det dommerne til slutt avgjør.

Ketil Lund

Jurist Ketil Lund.

Foto: NRK

Jurist og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som har tyve års erfaring som høyesterettsdommer, mener hvordan folks oppfatning av hva som er galt eller riktig ikke bør ha noe å si for hvilken dom han får.

– Prisen for å leve i en rettsstat er at rettsystemet fra tid til annen tar avgjørelser utfra regelverk som folk flest er misfornøyd med, sier Lund.

Han peker på at da må man senere bestemme seg for å endre reglene, hvis man er misfornøyd med dem.

– Alternativet er jo at rettsystemet først måtte undersøke hva folk mente, før de traff en dom, og da de ville jo rettstaten ikke eksistert lenger, sier Lund.

– Breivik må også få sone

Lund sier også at samfunnet ikke kan nekte Breivik å sone sin straff, dersom han juridisk sett blir dømt til fengsel.

– Breivik har også en rett til å få sone i fengsel og ta sin straff på vegne av samfunnet. Det er også hans menneskerett, sier Lund.

Selv mener Lund at hvis Breivik blir dømt som utilregnelig, må disse reglene i lovverket endres.

– Jeg tror at det er en helt alminnelig oppfatning blant faglige miljøer i strafferettspleien, i tillegg til folk flest, hvis en mann som Breivik ikke kan straffes på grunn av regelverket, sier Lund.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.