Hopp til innhold

– Breiviks blanding gir voldsom sinneøkning og reduserer empatien

Anders Behring Breivik hadde en «cocktail av medikamenter» i kroppen da han skjøt ungdommer på Utøya. Doping-ekspert Bjørn Barland beskriver effektene av en slik blanding som blant annet svært aggresjonsfremmende.

Dopingekspert Bjørn Barland

Doping-ekspert Bjørn Barland, som jobber ved Politihøgskolen i Oslo, svarte NRK.nos lesere i nettmøte.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I politiavhør har Breivik forklart at han brukte steroider, efedrin, koffein og aspirin til å bedøve følelsene sine slik at han ikke følte empati for ofrene sine.

– Det vi vet om slike blandinger, er at de gir en voldsom økning i sinne og reduserer empatien. Høy puls, "hjertklapp" og øresus er noen bivirkninger, svarte Bjørn Barland, som jobber ved Politihøgskolen i Oslo, NRK.nos lesere i nettmøte i dag.

Da den terrortiltalte forklarte seg under den første uka, fortalte Breivik at han brukte steroidene helt fram til 22. juli. Målet var å bli så sterk som mulig.

Han fortalte også at han hadde brukt en blanding av koffein, efedrin og Aspirin - kalt eca stack.

– Det er veldig prestasjonsfremmende. Men det varer kun i to timer da, etter én dose, sa han til retten.

– Motsatt av de vi forbinder med aggressive handlinger

Mange som har vitnet i 22. juli-rettssaken, har beskrevet Breivik som tilsynelatende svært rolig og kontrollert da han var på Utøya. Det er ulikt det reaksjonsmønsteret som vanligvis er forbundet med dopingbruk, ifølge Barland.

– Det er mye av det som har kommet fram i retten og som formidles i media, som forteller at terroristen var rasjonell, fokusert og rolig i det han gjorde. Dette er motsatt av det vi forbinder med aggressive handlinger i forbindelse med doping, sier han.

– Han oppfører seg som alt annet enn som han skulle hatt et steroidkick der ute
Ingenting av det han oppførte seg som på Utøya, forteller meg at han skulle gå på verken steroider eller den cocktail-blandingen, sier Barland til NRK.no.

Opphengt i doping

I sitt såkalte manifest skriver Breivik mye om doping og hvordan han mener man bør bruke medisiner til å forberede seg selv til «aksjoner».

Dopingrelaterte ord er nevnt over 250 ganger, og utgjør om lag ti sider.

I notatene hevder Breivik at han kjøpte 3000 piller à 10 mg med steroidene Winstrol og Dianabol da han forberedte seg til det dødelige terrorangrepet.

Les alle Barlands svar her:

Fra Marit: Dersom han var så nedopet som det hevdes, er dette forenelig med den treffsikkerheten han utviste med våpnet da han gikk rund og skjøt ? Han var også systematisk og virket fokusert på oppgaven. hvordan forklarer du dette i forhold til dop?

Hei på deg.
det var et godt spørsmål. Det er mye av det som har kommet fram i retten og som formidles i media som forteller at teroristen var rasjonell, fokusert og rolig i det han gjorde. Dette er motsatt av det vi forbinder med aggresive handlinger i forbindelse med doping.

Bjørn Barland

Fra kuurt: Siden du er dopingekspert bør vel du vite at det ABB gjorde,har lite og ingen sammenheng med doping.Så hva er din personlige mening om doping ?Hvordan skiller dere mellom bruk og missbruk?

Hvordan retten kommer til å vektlegge ABB og hans mentale tilstand under handlingene gjennstår å se. Når du skiller mellom bruk og misbruk hva tenker du på da?

Bjørn Barland

Fra Nanna: Hei! Et spørsmål til dopingeksperten nettmøtet: Å psyke seg opp på steroider var en sentral del av drapsmannens prosjekt med å redusere empatien for ofrene i forkant av ugjerningene. Fra et biologisk ståsted, gir en kunstig oppboosting av testosteron en reduserende virkning på innlevelsen i andres følelser, i tillegg til økt aggressivitet?

økt tilførsel av testosteron gir økt aggresjon det er en kjent virkning\bivirkning. det var en av grunnene til at hormonet ble brukt på soldater under 2. verdenskrig. Hvordan det virker avhenger av personlighet og alder osv.

Bjørn Barland

Fra Bengt Sviu: Doping brukes stadig oftere for å forberede en forbrytelse. For torpedoer er dette en livsstil. Selvpåført legemiddelindusert utilregnelighet og endog psykose, skal det gi straffefrihet eller sterk reduksjon i Norge? Jeg ser for meg en torpedo som induserer en psykose med rohypnol og amfetamin, så får han oppdraget og halve betalingen, så dreper han målet, og løper for å hente resten, før han glemmer det hele. Teknisk sett er dette forventet adferd og mordet ikke straffbart i Norge?

Dette blir et tekniskt juridisk spørsmål som du bør stille til en jurist. Det hele kommer kanskje til å handle om selvpålagt rus og straffeansvar i forhold til dette.

Bjørn Barland

Fra Thomas Kjernsvik: Hva slags dop brukte Anders Behring Breivik?

dersom han brukte det som står i manifestet, var det bla. D-bol og winstrol. Dette er helt "vanlige" steroider som blir tatt oralt.

Bjørn Barland

Fra Hilde: Hei, Bjørn Barland. Kan man bruke stoffene Breivik brukte, til å redusere sin empati?

Hei Hilde,

Mange av dere som deltar i dette møtet, spør om det samme og det er hvilke type dopingmiddel som ble brukt og hva dette gjør med kroppen og med psyken. Det dopingregime som ABB forteller om i manifestet, er et ordinært dopingregime, det er ikke originalt i det hele tatt. Det han skriver rundt dopingbruken sin er også egentlig litt hjelpesløst, men det blir trist lesning når vi vet hva som skjedde. Han begrunner sitt misbruk med dls å bygge en sterk kropp for å klare å gjennomføre ugjerningen og for å redusere empati. Begge deler er virkninger av bruk av doping. I tillegg brukte han en drikk som øker aggresiviteten raskt. det som er litt merkelig er at slik vitnene framstiller ABB på Utøya framstår han som alt annet enn ukontrolert. det blir spennede å se hvordan dette forklares i fortsettelsen.

Bjørn Barland

Fra krf-j: Er denne dopingen som abb hadde inntatt, forbudt i Norge?

Bruk av det som defineres som doping, er ikke forbudt i Norge. Det er grunn til å tro at debatten om forbud mot bruk og besittelse kommer på nytt. Det er også signaler om at Regjeringen i stortingsmeldingene om Rus vil gi Stortinget det råd å endre eksisterende lovverk på dette.

Bjørn Barland

Fra Tone: Er dopingmidler likestilt som narkotika er i straffeloven ??

Doping reguleres i straffelovens §162b. Det store forskjeller på hvordan samfunnet reagerer på dopingforbrytelser og narkotikaforbrytelser bla. i straffeutmålingen.

Bjørn Barland

Fra Paal: @Bjørn Barland: kan det sies noe om hva slags dopingmidler som ble brukt og virkningen av disse?

Veldig mange spør om ulike bivirkninger ved bruk av doping. Det er mange forskjellige og for å klasifisere de deles de ofte inn i psykiske og fysiske og sosiale bivirkninger.
Dersom dere vil lese mer om dette kan jeg anbefale www.dopingtelefonen.no og det som ligger på faktasidene der.

Det som handler om virkning og bivirkninger i denne saken er først og fremst et spørsmål i hvilken grad Anabole Steroider har påvirket gjerningsmannen psyke på en slik måte at det kan forklare noe av den ugjerning som er begått. Han hadde anabole steroider i kroppen under handlingene , men i hvilken grad dette har påvirket er det ennå for tidlig å si. Det han skriver om dette er egentlig helt vanlig og noe du kan lese på mange nettsider som diskuterer doping.

Bjørn Barland

Fra Kjell Propell: Hei, Bjørn. Er det sant at "nøttene" skrumper om man doper seg? Hva har det å si for forplantningsevnen, og går "nøttene" i så fall tilbake til normal størrelse når man slutter?

Det er riktig at testiklene trekker seg opp i kroppen og minsker i str. under en kur. Hvor fort og om du kommer tilbake til normal produksjon avhenger bla. av hvor lenge du har brukt steroider, type steroider og alder du hadde ved første kur osv.

Bjørn Barland

Fra amatør: ikke kall d-bol vanlig eller normalt. det er urent og jævlig- tenk på ungdommene som leser her. apotekkjøpte varer er best og winstrol er forøvrig utviklet til hester.

Når jeg sier vanlig, så mener jeg vanlig i mange miljøer som bruker doping. Du har helt rett i at dette og andre stoffer bare er noe dritt. Det jeg mener med å si at ABB ikke er spesiell i sitt dopingbruk, er å avmystifisere hva han har gjort og med det forhindre at unge mennesker skal eksprimentere bort livet sitt på dette.

Bjørn Barland

Fra Einar. J: Ikke noe spørsmål her, men bare en oppfordring. Se og få anabole steroider strengt forbudt på lik linje med klassa a rusmiddler som heroin osv. Det er så mange folk som blir psykisk syke og voldelige av dette at de vil merke en drastisk nedgang i kriminaliteten om stoffet blir strengt ulovelig og bruke og eie å oppbevare osv. Se og få det gjort ulovelig.

Det er mange som spør om lovgivning osv og hvorfor dette ikke er forbudt. Aå langt har ikke det vært flertall på Stortinget for en kriminalisering. Spørsmålet vil helt sikkert komme opp igjen.

Bjørn Barland

Fra Siri: Er blandingen av efedrin, koffein og aspirin vanlig? Hva er de vanligste effektene av den? Og bivirkningene?

Hei

Hvor vanlig dette er tror jeg avhenger av hvilket miljø du ferdes i. Det vi vet om slike blandinger, er at de gir en voldsom økning i sinne og reduserer empatien. De fleste av oss trenger jo ikke dette!

Høy puls, "hjertklapp" og øresus er noen bivirkninger.

Bjørn Barland

Fra Fred: Tror nok ikke Breivik trengte noen midler for å dempe empatien. Ingen tvil om hva slags "annerledes-menneske" vi har med å gjøre. Han trengte nok heller noe å holde seg "gående" på. Dette med doping har nok ingenting å si for tilregnelighets spørsmålet. Alt var planlagt på forhånd, ekstremismens fødsel i lille norge begynte 22/7.

Det er nok dette som kommer til å bli diskutert. Det ABB skriver om doping er som jeg alt har svart andre ikke veldig orginalt og det må derfor ikke oppstå myter rundt dette (for all del!!!!)

Det som setter denne saken i et underlig lys er oppførselen som ble vist på Utøya av ABB. Denne vitner om alt annet enn en som har "klikka på steroider" han var analytisk og rasjonell og valgte en strategi som han fotsatt står på. Dette harmonerer lite med ukontrolert sinne og black out som andre får med steroider.

Bjørn Barland

Fra Reidar: Hadde ABB spor av THC, amfetamin eller kokain i kroppen?

Jeg kjenner ikke detaljene i de prøvene som ble tatt etter pågripelsen.

Bjørn Barland

Fra Undrende: Så det du sier Bjørn Barland at efedrin IKKE er forbudt i Norge, er det rett å forstå deg slik?

Efedrin som legemiddel foreskrives av lege og er ikke forbudt som det.

Bjørn Barland

Fra Stefan: Hej Björn, är det möjligt att kombinera, eller bygga upp med ex sterioider eller annat samtidigt som man tar dämpande som Concerta, betablockerare eller liknande?

Veldig mange har spurt om doping av mer generell karakter. Det handler om virkninger bivirkninger, min mening forskjellen på bruk og misbruk doseringer og kurer osv. osv. Noen ønsker å diskutere moral og umoral og dobelmoral i dopingspørsmål. Dette kan diskuteres i andre sammenhenger.

Jeg kan anbefale å bruke www.dopingtelefonen.no eller www.steroider.net til slike diskusjoner.

Bjørn Barland

Fra Fred: Kan slike stoffer ha en annen virkning på mennesker med forstyrrelser, enn på oss andre? Eller hvilken grunn man tar dem (litt som placebo-effekt), eller feks slik ritalin virker på adhd, motsatt effekt på "vanlige" mennesker?

Dete er et vanskelig spørsmål å svare på fordi voi har så få kontrolerte studier på dette. Det som også er vanskelig i dette er at de brukerdosene som brukes av enkelte er 200x det som ville blitt foreskrevet i medisinsk sammenheng. Dette er hovedgrunnen til at forskningen rundt virkninger og bivirkninger må støtte seg til egenrapporteringer fra brukere.

Bjørn Barland

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.