Hopp til innhold

Lippestad glemte å be om frifinnelse for Breivik

SAL 250 (NRK.no) Forsvarernes hovedpåstand er at massedrapsmannen erkjennes tilregnelig og ikke overføres til tvungent psykisk helsevern. Dommeren måtte minne Geir Lippestad på å også legge ned påstand om frifinnelse.

lippestad og bæra

FENGSEL: Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel framfor tvungent psykisk helsevern.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Breivik har to mål for rettssaken: Det første er å spre sitt ideologiske hatbudskap. Det andre er at retten skal dømme han til fengsel, ikke tvungent psykisk helsevern.

– En spesiell situasjon

Torsdag la statsadvokatene ned påstand om at Breivik er utilregnelig og for syk til å dømmes til fengsel.

I dag var det forsvarer Geir Lippestad sin tur. I rundt tre timer redegjorde han for hvorfor retten bør dømme Breivik som en tilregnelig, kynisk terrorist.

– Etter dette, ærede rett, og jeg er litt usikker på.... det er ikke vanlig at jeg skal legge ned påstand, men siden det er en spesiell situasjon: Påtalemyndighetens påstand om overføring til psykisk helsevern tas ikke til følge. Vi ber om at Anders Behring Breivik straffes på mildest mulig måte.

Breivik: – Du må be om frifinnelse

Dommer Arntzen bryter inn, og spør om det er slik at Lippestad ikke ber om prinsipal påstand om frifinnelse.

– Jo, du må gjøre det, utbryter Breivik og ser spørrende opp på sin forsvarer.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Forsvareren glemte å legge ned påstand om frifinnelse.

NETT-TV: Anders Behring Breivik så opp på Geir Lippestad da han glemte å be om frifinnelse.

Lippestad ser ned på papirene sine, og sier:

– Nei. Unnskyld, unnskyld, det var jeg som tok av meg brillene litt for tidlig. Det er en frifinnelse.

Samtidig ber han retten dømme sin klient på mildest mulig måte. Forsvarets påstand tar utgangspunkt i at handlingene 22. juli er en enkeltstående voldshandling.

– Når det gjelder forvaring, vil påstanden fra forsvarerne være mildest mulig straff. Tidsbegrenset straff er mildere enn forvaring. Vi viser til at handlingene 22. juli er en enkeltstående voldshandling.

Står fast på nødrett

Breivik påberopte seg nødrett helt i starten av rettssaken. Den påstanden gjentok Lippestad i sin prosedyre fredag.

– Av rent formalistiske grunner: Breivik sa selv at han skjønner at han blir straffet for disse handlingene, men han påberoper seg av formelle grunner nødrett. Som hans forsvarer må jeg si noe om det, ellers gjør jeg ikke jobben min.

Han viser til at Breivik ser på seg selv som en motstandsmann, og at den terrortiltalte mener at terrorlovgivningen i straffeloven bryter med folkeretten.

Se video av hva Breivik svarte på skyldspørsmålet 16. april:

Video Breivik anerkjenner ikke retten

NETT-TV: Breivik anerkjenner ikke retten

Måtte klargjøre etter pausen

Etter at dommeren hadde minnet Lippetstad på formalitetene, takket han for seg og retten tok lunsj.

Da pausen var over, tok medforsvarer Vibeke Hein Bæra ordet for å rydde opp i eventuelle misforståelser.

– Da overleveres vår påstand: prinsipialt påtalemyndighetens påstand om at Anders Behring Breivik overføres til tvungent psykisk helsevern tas ikke til følge, subsidiært at Anders Behring Breivik frifinnes, subsidiært at han dømmes på mildest mulig måte.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.