Breiviks mor ville lukke dørene

SAL 250 (NRK.no) Anders Behring Breiviks mor ville lukke rettsdørene når de sakkyndige snakket om massedrapsmannens barndom. Hun fikk ikke medhold.

Selv om gjennomgangen av dokumenter kan være en belastning for tiltaltes mor, finner retten ikke grunn til å lukke dørene, sier dommer Arntzen.

Arntzen: Retten finner ingen grunn til å lukke dørene

Det var kort tid før retten skulle settes torsdag morgen at morens ønske om å lukke dørene ble kjent.

Via sin advokat ba moren om at retten lukket dørene i forbindelse med gjennomgangen av opplysninger fra kontakten hun og Anders Behring Breivik hadde med barnevernet og Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri tidlig på 1980-tallet.

Dersom retten ikke aksepterte dette, ønsket hun at pressen ble nektet å gjengi referater fra denne gjennomgangen.

Se video: Dommer Arntzens begrunnelse

Forsinket i TV-sending

Men dommer Wenche Elizabeth Arntzen tok ikke begjæringen til følge.

NRK har likevel fått beskjed om at sensitive opplysninger om mor eller navnene på tiltaltes venner ikke skal kringkastes.

Det er derfor langt inn en tre minutters forsinkelse i kringkastingen.

– Det er knyttet særskilt interesse til de sakkyndiges redegjørelser, og selv om dette kan innebære en belastning for mor, krever ikke vernet av privatlivets fred lukkede dører. Hensynet til mors privatliv bli ivaretatt av at de sakkyndige ikke går inn i det mer enn de må, sa tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen da hun kunngjorde sin beslutning.

Hun fant heller ingen grunn til å nekte pressen å referere disse opplysningene, men anmodet om særskilt varsomhet av personvernhensyn.

Følg rettssaken direkte: NRK 227