Breivik krever én times taletid siste rettsdag

SAL 250 (NRK.no) Terrortiltalte Anders Behring Breivik mener psykiaterne har kuppet saken. Siste rettsdag, fredag 22. juni, vil han selv ha en time til å snakke.

Breivik i rettssal 250

NYE KRAV: Anders Behring Breivik krever mer taletid i rettssakens sluttfase.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Da Breivik fikk ordet mot slutten av rettsdagen tirsdag åpnet han med å si til dommeren at han trenger en time til å kommentere forhandlingene 22. juni.

– Jeg ønsker å informere dere om at jeg ønsker at det settes av til en time til mine sluttbemerkninger. Jeg tviler på at jeg trenger hele tiden, men jeg ber om at den settes av, sa Breivik rettet direkte mot dommerbordet i rettssal 250.

Den terrortiltalte har så langt i rettssaken fått seks hele dager til sin egen forklaring. I tillegg har han jevnt og trutt gjennom hele hovedforhandlingen brukt sin rett til å kommentere opplysninger som kommer fra andre vitner.

Helt i begynnelsen av saken leste Breivik opp en forberedt skriftlig tale, og brukte godt over en time på det.

I dag krevde den tiltalte likevel ytterligere en time til fri forklaring for sin sluttbemerkning til saken.

Agnar Aspaas, Terje Tørrissen og aktor Svein Holden

FIKK HØRE DET: Breivik lot de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen høre det etter at de hele tirsdagen hadde blitt spurt ut av aktor Svein Holden og andre aktører i retten.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Etter å ha opplyst retten om sine krav fortsatte Breivik med kommentarer til dagens vitner, og rettspsykiatrien generelt.

– Psykiatrisk uvesen har kuppet saken

Breivik var opptatt av at det han kaller et «uvesen» har tatt over saken.

– For det første synes jeg det er ganske leit at det norske rettspsykiatriske uvesen har klart å kuppe denne saken, sa Breivik.

Mannen som har drept 77 mennesker mener rettssaken heller burde handlet om politikk. Han valgte likevel å komme med en uttalelse som viste til ofrene i saken.

– Den burde handlet om de etterlatte, pårørende og det politiske aspektet ved angrepene, sa Breivik.

Den tiltalte fortsatte så ved å kommentere punkt for punkt i de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissens forklaring og erklæring som konkluderer med at han har narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse – men sees som tilregnelig.

Sammenlignet hiphop-kultur med Sex og singelliv

Breivik avviste blant annet at krenkbarhet, bruk av æreskodekser og normbrytende adferd kan brukes til å argumentere for psykisk sykdom.

– Det er abnormalt å ikke forsvare sin egen ære. Alt knyttet til kultur, og spesielt æreskodekser som jeg legger mye vekt på, kan ikke diagnostiseres, sa Breivik til retten.

Tiltalte gikk også rettspsykiaterne i møte om at forhold fra hans ungdomstid, med tagging og en reise til Danmark helt alene som 14 åring, kunne tolkes som avvik og være tegn på dyssosial personlighetsforstyrrelse.

– Tagging og hiphop. Det å glorifisere dårlige rollemodeller slik man gjør i hiphop er absolutt negativt, sa Breivik.

Tor-Aksel Busch og Svein Holden under 22. juli-rettssaken

TETT KONTAKT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch har de siste dagene vært til stede i rettssal 250. Før, etter og i pauser av rettssaken har han tett kontakt med statsadvokatene.

Foto: POOL / Reuters
Knut Bjarkeid om forvaring

KALLES INN: Fengselsdirektør Knut Bjarkeid kalles inn som vitne onsdag.

Foto: NRK
Mette Yvonne Larsen og Frode Elgesem

UNNSKYDLTE SEG: Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen unnskyldte seg for at hun kaller inn et nytt vitne i siste liten.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Men han mente det ikke kunne tas til inntekt for noen dyssosial forstyrrelse.

– Andre dårlige rollemodeller er for eksempel Sex og singelliv, som glorifiserer amoral. Det betyr ikke at de som følger deres eksempler eller ideal lider av personlighetsforstyrrelse. Da må man heller gå inn i systemsvikten og se på mangelen av begrensninger for slike subkulturer, lekset Breivik opp for retten.

Kraftsalve mot Riksadvokaten

Mot slutten av sin kommentar kom tiltalte med ytterligere kraftsalver mot rettspsykiater Torgeir Husby, aktoratet og mot Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Breivik hevder rettssaken er en farse, og at aktoratet har lagt ned påstand om overføring til tvunget psykisk helsevern for å beskytte Husby og kollega Sørheims faglige integritet

– Men hva Bejer Engh og Holden mener er uinteressant. Bushs redegjørelse hadde vært mer interessant. Det er han som er den mest innflytelsesrike i saken. Han legger føringer og er den egentlige dommeren. Hans avgjørelse og dom kommer torsdag, avsluttet den terror-tiltalte ved rettsdagens slutt.

Bistandsadvokatene med vitne i siste liten

Under avslutningen av rettsdagen kom det også opp at det kommer nye vitner på planen for rettssaken, i siste liten. Bistandsadvokatene som ber om nye vitner innrømmer at det kanskje ikke er så populært på et allerede sprengt tidsskjema.

– Vi skjønner at det ikke er så veldig populært, at vi varsler det nå, sa koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen i det hun presenterte ønskene.

Bistandsadvokatene må egentlig be om at aktoratet fører vitner, men satte aktorene i en slags «sjakk matt-posisjon» da de i siste liten varslet at de ville føre fengselsdirektør Knut Bjarkeid fra Ila fengsel som vitne. Aktorene godkjente likevel ønsket på stedet.

– Det er ønskelig å føre fengselsdirektør Bjarkeid som vitne. Han kan si litt om hvilke voldsomme sikkerhetstiltak Breivik er underlagt, i forhold til å gjøre vurderinger av hans sinntilstand, sa Larsen.

Bistandsadvokatene ønsker å ha Bjarkeid som vitne onsdag. Sikkerhetstiltakene rundt den tiltalte har flere ganger vært oppe i rettssalen.

De siste momentene knytter seg til hva som egentlig var årsaken til at de sakkyndige Sørheim og Husby gjorde samtalene med Breivik sammen, og ikke hver for seg.

Ellers har det vært tatt opp hvordan tiltakene rundt ham kan ha påvirket ham, og hva de har å si for hans evne til å følelsesmessig relatere seg til det han har gjort.

NETT-TV: Intervju med Torgeir Husby

Intervju med Torgeir Husby etter at utspørringen av rettspsykiaterne var ferdig i 22. juli-rettssaken.

NETT-TV: Intervju med Torgeir Husby

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.