– En modig og selvstendig beslutning

– At retten nå har tatt en så modig og selvstendig beslutning gir også troen på systemet, både rettssystemet og kanskje også rettspsykiatrien, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er lettet over at Anders Behring Breivik er dømt til forvaring.

SE VIDEO: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er lettet over dommen.

– Jeg er lettet, sier Larsen etter at domsslutningen er avsagt.

Hun sier at det var knyttet stor spenning til dommen i rettssaken.

– Mange av de jeg representerer har fra første stund hatt en oppfatning av at Breivik er tilregnelig, sier Larsen.

Hun sier at mange av de pårørende og etterlatte ble veldig overrasket da den første psykiatrirapporten kom, som konkluderte med utilregnelighet.

– Virket ikke fremmed for tilregnelighet

Larsen og hennes klienter hadde på forhånd håpet på at Breivik ville bli dømt som tilregnelig.

– Jeg hadde veldig tillit til retten, de to fagdommerne og de tre meddommerne. Det virket som de var kloke og fornuftige, de stilte gode spørsmål. Jeg hadde håp om at det skulle gå den veien. Jeg synes også spørsmålene de stilte rettspsykiaterne avslørte også litt at de ikke var fremmed for tanken om at han var tilregnelig, sier hun.

– Bør godta dommen

Larsen sier at påtalemyndigheten bør godta dommen.

– Det tror jeg er anbefalingen fra hele Norge i dag, sier hun.

Bistandsadvokat Frode Elgesem er enig med Larsen.

– Vi har fått en dom veldig mange synes er riktig, sier han.

Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, sier han ønsker å høre mer av dommen og vil komme med en kommentar i neste pause.