Hopp til innhold

– En avgjørelse vi kan leve meget godt med

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at aktoratet lever godt med uenigheten i bevisvurderingen rundt tilregnelighetsspørsmålet.

Tor-Aksel Busch og Svein Holden under 22. juli-rettssaken

Etter at retten ble hevet var det snakket riksadvokat Tor-Aksel Busch og statsadvokat Svein Holden hyppig sammen. De kom frem til at de ikke vil anke dommen mot Breivik. Her er de to under rettssaken tidligere i sommer.

Foto: POOL / Reuters

I minuttene etter at retten ble hevet var det hyppig telefonkontakt mellom statsadvokatene riksadvokaten. Resultatet av samtalene var en pressemelding fra Busch som slo fast at påtalemyndigheten ikke kommer til å anke dommen på 21 års forvaring for Anders Behring Breivik.

– Lever godt med avgjørelsen

– Det er nokså uvanlig at vi er så raskt ute etter en dom. Men i denne saken var det tungtveiende hensyn som gjorde at vi følte en avgjørelse burde komme så raskt som mulig, ikke minst av hensyn til ofre og pårørende, forteller Busch i Dagsnytt 18 fredag.

Han konstaterer at det er en uenighet mellom påtalemyndighet og domstol knyttet til spørsmålet om den første sakkyndigerklæringen skaper så stor tvil at Breivik av den grunn bør erklæres utilregnelig.

– Det mente retten ikke var tilfelle. Det er en avgjørelse vi kan leve meget godt med, og jeg bestemte i samråd med aktorene om at vi skal være raskt ute og godta dommen slik at det ikke blir usikkerhet knyttet til det spørsmålet.

Ikke uenige om jussen

Busch sier de har hatt å gjøre med en stor og omfattende sak med mange sider.

Aktoratet har hele tide vært opptatt av at beviskravene må være tilstrekkelig oppfylt. Selv om det har vært uenighet rundt sakkyndigrapportenes konklusjoner, sier Busch at det til slutt ikke var vanskelig å godta avgjørelsen.

– Det som har vært et spørsmål, det er hvordan er jussen å forstå rundt hvilke beviskrav som gjelder for tilregnelighet. Slik vi leser dommer slutter domstolene seg til vår rettslige forståelse, både på dette punkt og det som ellers måtte være av juss i denne saken. Og det har vært viktig for oss, sier han.

– Dommerne har vurdert dette, de har skrevet en grundig dom og redegjort for sitt syn. I prinsippet kunne vi ha brakt spørsmålet inn for lagmannsretten, men det fant vi ikke grunn til.

Tar selvkritikk

Er du nå fremdeles i tvil om at Breivik er tilregnelig?

– Vi har ikke anket dommen. Det er svar nok, sier Busch.

Han tar selvkritikk på at påtalemyndighetene ikke gjorde enkelte grep tidligere under rettssaken.

– Vi tok feil ved at vi ikke oppnevnte nye sakkyndige. Det skulle vi absolutt gjort, og det har jeg gitt uttrykk for tidligere. Det var en fordel, og nødvendig viste det seg, at breiviks tilregnelighet ble belyst i langt større og bredere perspektiv.

Lettet

Riksadvokaten sier de har lagt mye vekt på påkjenningen det ville være for pårørende og ofre å måtte gjennomgå en ny rettssak.

– Dette er en totalvurdering der vi har studert nøye det retten har lagt frem. Med det som nå foreligger syntes vi det var all grunn til å sette sluttstrek for dette spørsmålet.

Det er en strek som for ham, i likhet med mange andre, gjør godt å sette.

– Det er absolutt en lettelse, og jeg håper mange føler det samme. Nå skal vi nøye gå gjennom hva vi kan lære og hva vi burde gjort annerledes. Det skal vi gjøre når det har roet seg litt, sier han.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.