NRK Meny
Normal

– Forsøker å fraskrive seg ansvaret

Breivik forsøker å fraskrive seg ansvaret og gjemme terrorhandlingene bak ideologi, sier advokat Gunhild Lærum.

Anders Behring Breivik i Oslo tingrett, 16. april 2012

– Breivik forsøker å fraskrive seg ansvaret og gjemme ugjerningene i ideologi, sier advokat Gunhild Lærum.

Foto: Scanpix foto/ Heiko Junge / Scanpix foto/ Heiko Junge

Advokatene Gunhild Lærum og Harald Stabell, og psykiater Kjersti Narud, har kommentert terrortiltalte Anders Behring Breiviks opptreden i tirsdagens utspørring. På dag to av rettssaken startet Breiviks forklaring, og han ble spurt ut av aktoratet.

Gunhild Lærum.

Advokat Gunhild Lærum mener Breivik framsto motvillig og unnvikende i dagens utspørringer.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Han er motvillig til spørsmålene, som forventet. Det er helt tydelig at Breivik ikke liker uforutsigbarhet. Aktoratet graver, borrer og stiller ulike spørsmål, mens Breivik prøver å vri seg unna. Han forsøker å fraskrive seg ansvaret og gjemme ugjerningene i ideologi. Han oppfordrer også til kriminelle handlinger, noe som er svært alvorlig, sier Lærum.

Unnlot å svare på spørsmål

Breivik unnlot å svare på flere spørsmål under tirsdagens utspørring, deriblant spørsmål som omhandlet hans barndom og ungdomstid. Han var også flere ganger kritisk til aktors spørsmål og svarte at de var «irrelevante».

Harald Stabell mener at det kan bli brukt mot han at han ikke svarer på spørsmålene.

– Når han nå velger å forklare seg, og så utelater å svare på flere spørsmål, kan det bli brukt mot han. Men det er så mye i denne saken som vil bli brukt mot han, så jeg tror ikke det har noe å si, sier Stabell.

Kjetil Baugstad Egelie og Harald Stabell

Harald Stabell mener at Breiviks forklaringer burde vært kringkastet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Lærum beskriver Breiviks opptreden som unnvikende og motvillig.

– Breivik framstår som en person som er vanskelig å få tak på. Han er unnvikende, pompøs, og han motsier seg selv til stadighet. Han forsøker å bygge opp under den karakteren han ønsker å være, og påberoper seg å ha hatt ulike verv og utdannelse. Mye av det han sier stemmer ikke med fakta, sier Lærum.

Les hva Breivik svarte til aktoratet i NRK.nos direktedekning.

Ufleksibel og opphengt i manus

Psykiater Kjersti Narud har fulgt Breivik i rettssakens to første dager. Hun oppfatter Breivik som ukorrigerbar og ufleksibel.

– Han tegner et verdensbilde som er hans, det er ukorrigerbart, og det er basert på hans egen versjon og hans oppfatning av virkeligheten. Selv om det er smertefullt for mange, var det viktig at han fikk legge fram dette verdensbildet. Det gjør at vi kan se hva som foregår i hans tankerekker, sier hun.

– Han framstår rolig og ordnet. Han innretter seg etter dommerens anvisninger, han stopper når han får beskjed om det og svarer på spørsmål, sier hun.

Men Narud trekker fram at Breivik ikke klarte å følge rettens formaning om å kutte ned på innlegget han fikk lov til å holde.

– Han er ikke fleksibel, han klarer ikke å sammendra en konklusjon. Han følger manuset monomant, sier hun.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Video 4d22cd73-67e9-450d-b872-2016c3d36e67.jpg

NETT-TV: Psykiater Kjersti Narud om Breiviks oppførsel i retten.

– Vanskelig balansegang

Samtalen mellom aktoratet og Breivik framsto til tider mer som en diskusjon enn som en utspørring.

– I utgangspunktet skal aktor stille spørsmål til den tiltate, ikke gå inn i en diskusjon. Til tider ble det en diskusjon mer enn en utspørring. Men dette er en vanskelig balansegang, særlig i denne saken. Jeg tror ikke dette får noen konsekvenser. Det er et vanskelig prinsipp å holde i en sak som dette, sier Stabell.

Lærum sier at denne måten å henvende seg til den tiltalte på, er normal.

– Aktor forsøker å grave i de spørsmålene som trenger svar, og det oppstår derfor en form for diskusjon, sier hun.

– Skriftlig og monoton

Stabell synes det er riktig at Breivik fikk bruke en drøy time på å lese opp en forhåndsskrevet forklaring.

– Det tok en drøy time av fem dager. Jeg synes det var riktig å sette av tid til dette, og tror at forklaringen kan gjøre at man sparer til senere i rettssaken.

Lærum synes at talen viser at han ikke er vant til muntlig kommunikasjon.

– Da han leste opp talen, viste han tydelig at han ikke er vant til verbal kommunikasjon. Han formulerte seg skriftlig og monotont. Når han senere fikk muntlige spørsmål, svarte han hoppende og springende.

– Burde vært offentlig

Hverken Lærum eller Stabell tror det ville hatt noen påvirkning for Breiviks oppførsel om utspørringen ble tv-sendt.

– Jeg tror ikke han ville oppført seg annerledes. Han vet at alt han sier vi bli referert direkte ut på nettet. Jeg tror ikke det hadde hatt noe å si, og jeg mener at man burde kringkastet hans forklaring. Hans oppførsel er viktig i avgjørelsen om han er tilregnelig eller ikke. Derfor burde dette være offentlig og etterprøvbart. Jeg synes offentlighetsprinsippet her må veie tyngst, sier Stabell.

– Det er tydelig at Breivik liker å få fram budskapet sitt. Han vet at det refereres minutt for minutt i retten, så jeg tror ikke det ville hatt stor innvirkning på hans oppførsel dersom det ble tv-sendt, sier Lærum.

Forsvarer Geir Lippestad mener at Breivik opptrådte slik han pleier under tirsdagens utspørring.

– Han har forklart seg sånn som han har forklart seg for politiet. Han har svart på spørsmålene han har fått. Sånn som jeg har sett det er dette sånn han har fremstått tidligere, sa Lippestad på en pressekonferanse.