– Finnes ikke hard nok straff i Norge

Jonny Bjorheim sin datter overlevde Utøya. Han er overrasket over dommen, men samtidig klar på at straffen aldri kunne blitt streng nok.

Jonny Bjorheim

'NORMAL STRAFF': Jonny Bjorheim sin datter overlevde Utøya. Han mener fengsel er en dom folk flest vil ha mest aksept for.

Foto: NRK

– Jeg ble litt overrasket over dommen, egentlig. På bakgrunn av det som ble sagt under rettssaken, og det som mange har ment om at han ved tvil ville bli kjent utilregnelig, så er jeg overrasket.

– Lås og slå som betyr noe

Det sier Jonny Bjorheim fra Bergen, som hadde datteren Lisa på Utøya. Han fulgte domsavsigelsen mot Anders Behring Breivik sammen med NRK i formiddag.

Fra Oslo tingrett kunne han høre at Breivik ble dømt til 21 års forvaring , med ti års minstetid.

– Så lenge han er bak lås og slå, er det som betyr noe.

Bjorheims datter var en av 25 AUF-medlemmer som var reist til Utøya. Lisa og 20 andre overlevdea, mens fem AUF-ere fra samme fylke aldri kom tilbake.

Bjorheim sier han er glad for at det ble fengselsstraff.

– Det er litt med den rettsoppfattelsen, som jeg tror folk flest deler. At når du ikke blir dømt tilregnelig, blir du ikke satt i fengsel. Da skal du i stedet på et sykehus, og det kan føles urettferdig for mange.

Les også: – Nå har det blitt en veldig god dag | – Kan begynne å gå videre | – En modig og selvstendig beslutning

Mener fengsel er mer «normal straff»

Bjorheim kaller fengsel en mer «normal straff» enn om gjerningsmannen skulle bli dømt til behandling.

– Slik sett er det gjerne bedre og mer lettere å akseptere at han nå blir dømt til fengsel. At han får en normal straff.

Jonny Bjorheim

FULGTE AVSIGELSEN: Jonny Bjorheim fulgte domsavsigelsen direkte hos NRK.

Foto: NRK

Mange pårørende har i tiden etter rettssaken ytret ønske om at Breivik skulle kjennes utilregnelig – fordi det var det eneste han ikke ville selv. Bjorheim er ikke helt enig det.

– Hadde han blitt dømt utilregnelig, hadde terrorhandlingene blitt en gal manns verk. Fengsel gjør det kanskje enklere å akseptere.

– Det han har gjort er helt grusomt. Han kan ikke være vel bevart, slik jeg ser det.

– Finnes ikke streng nok straff i Norge

Fengsel eller ikke, Jonny Bjorheim mener uansett at en dom på 21 år ikke er nok.

– I Norge har vi ikke hard nok straff for den slags handlinger han har utført. Det er den oppfattelsen jeg har.

– Han er dømt til forvaring, og det er den lengste straffen du kan få. Sannsynligvis kommer han aldri ut igjen.

Selv om han tror Breivik aldri slipper ut, innrømmer han at det alltid vil finnes en liten uvisshet.

– Nei, jeg håper og tror det. Kan aldri være 100 prosent trygg på det.

Anders Behring Breivik under domsavsigelsen

SMILTE: Andres Behring Breivik er dømt til 21 års fengsel. Han smilte da han fikk dommen.

Foto: Heiko Junge / Ap
Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.