Hopp til innhold

– «Smørkrise» og «askefast» har aldri vært forbundet med psykose

Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mener Anders Behring Breiviks ordforråd ikke er tegn på noen psykose.

De sakkyndige i 22. juli-rettssaken

Rettspsykiaterne er uenige på flere punkter i sine sakkyndigrapporter.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Begge sakkyndigrapportene om Breiviks mentale tilstand har påpekt at han forklarer seg usedvanlig detaljert, og at han bruker mange uvanlige ord.

I den første sakkyndigrapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim ble det påpekt at flere av ordene Breivik brukte var neologismer, eller nyord.

«Observanden benytter ord han selv poengterer å ha konstruert, som for eksempel nasjonaldarwinist, suicidalmarxist og suicidalhumanisme. Fenomenet vurderes til å være neologismer», heter det i den første rapporten.

Breiviks begrepsbruk beskrives som uttrykk for paranoide og grandiose vrangforestillinger, og rapporten konkluderte med at Breivik er utilregnelig.

– Anerkjent virkemiddel

Sakkyndigrapport Breivik

Sakkyndigrapporten til rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen konkluderte med at Breivik er tilregnelig.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, som forfattet den andre sakkyndigrapporten, mener derimot at Breiviks ord og begreper er en naturlig bruk av det norske språket.

I sin rapport finner de ikke grunnlag for å mene at det har vært «forekomst av patologiske assossiasjonsforstyrrelser», og påpeker at ordene Breivik påstår å ha konstruert selv er satt sammen av to eksisterende ord.

«De sakkyndige legger til grunn at denne form for nydannelse av ord er vanlig forekommende i norsk språk; det er et anerkjent virkemiddel som gjør språket levende og interessant,» skriver Aspaas og Tørrissen.

Les også: Her er de sakkyndiges konklusjoner
Les også: – Breivik er et særtilfelle

Eksisterte fra før

I sin rapport trekker de frem «ridderjustitiarius», «nasjonaldarwinist» og «anarkomarxist» som eksempler på egenkomponerte ord.

«Kjente eksempler fra norsk offentlighet de senere år er «smørkrise» og «askefast» – ord som aldri har vært forbundet med psykose. Norsk språkråd registrerer denne type nyord», skriver de videre.

Enkelte vitner har også påpekt at enkelte av ordene eksisterte fra før.

Mattias Gardell, som vitnet denne uka, trakk frem ordene «kulturmarxist», «selvmordshumanist», «nasjonaldarwinist» og «rettferdighetsriddere» som ord han var kjent med fra før.

Les: – Breiviks drøm er at menn skal formane, og kvinner skal lystre

«De sakkyndiges vurdering er at de nyord som observanden flittig har brukt, må anses som ordinære ordsammenstillinger og ikke som neologismer. Med neologismer forstås ord som er helt ukjente og uforståelige for andre. De sakkyndige har ikke påvist eksempler på dette,» skriver Aspaas og Tørrissen.

Les også: Psykiater: – Breivik er narsissist

Aktor Svein Holden bekreftet onsdag at neologismene er et tema som vil bli tatt opp med Husby og Sørheim i retten.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.