– Terror fra ensomme ulver er i vekst

SAL 250 (NRK.no): Terrorforsker Brynjar Lia sier vi vil se flere angrep fra såkalte «ensomme ulver» i fremtiden.

Brynjar Lia i terrorrettssaken

Brynjar Lia sier Breivik er en del av en stadig økende vekst av ensomme ulver.

Foto: NRK

Lia er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og har siden slutten av 90-tallet hatt internasjonal terrorisme som sitt fagfelt.

I retten i dag ga han sin vurdering av hva Anders Behring Breiviks terroraksjon 22. juli i fjor har til felles med andre terrorangrep, og på hvilke områder 32-åringen avviker fra den vanlige fremgangsmåten.

Ensom ulv

Til tross for at Breivik har hevdet at han er en del av tre terrorceller, tror politiet at han både planla og utførte terroraksjonen alene.

Lia sier det fremdeles er ganske sjeldent at man ser ensom-ulv-terrorisme, men at en nederlandsk studie fra i år viser at denne typen terrorisme er i vekst.

– Nederlenderne har identifisert 198 angrep fra 1968 til 2010 fra såkalte ensomme ulver. Flere av disse angrepene, som er gjort av en og samme person, har lange tradisjoner i høyreekstremisme, sier Lia.

Men også islamistgrupper som Al Qaida har økt sitt fokus på denne aksjonsformen de siste åra, sier Lia.

– Men terrorisme er i stor grad et gruppefenomen, sier Lia.

– Selvmordsaksjon med mangler

Breivik har hevdet at 22. juli-angrepet var ment som en selvmordsaksjon, noe Lia mener er underlig.

– Den mangler mange av elementene fra en selvmordsaksjon. Han lagde ingen martyrvideo på forhånd, han døde ikke og hadde ikke bombebelte på seg, sier Lia.

Når gjaldt Breiviks handlemåter, utover det at han opererte alene, sier Brynjar Lia at den tiltalte i store trekk oppførte seg slik internasjonale terrorister gjør. Han forklarte at det å være redd for å bli avslørt er svært vanlig i terroristgrupper. Det er heller ikke uvanlig at høyreekstreme terrorister er opptatt av uniformer.

Det samme gjelder Breiviks planer om å halshugge sine ofre og å legge video ut av dette på internett. Lia viste til at dette ble tatt i bruk av Al Qaida i Irak i 2004.

–Handlingen fikk enorm mediedekning verden over og metoden har spredd seg til andre grupper. Den er fremdeles i bruk i flere konfliktområder, sier Lia.

– Massedrap er ingen god boklanseringsstrategi

– Det at han handlet alene og at angrepet var rettet mot ungdom på en sommerleir, er det som skiller han fra andre internasjonale terrorister, sier Lia.

Han mener Breivik ikke har forstått det sentrale dilemmaet som terrorgrupper står overfor: hvordan rekruttere kamptilhengere ved bruk av vold.

– Den tiltalte hevder å være belest i terrorismelitteraturen, men har har ikke fått med seg hvordan man skal klare å tiltrekke seg medlemmer gjennom å bruke vold. Massedrap er ingen god boklanseringsstrategi, voldsbruken overskygger det politiske budskapet her, avsluttet terrorforskeren.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.