Lippestad: Det er ikke en dag å være glad på

SAL 250 (NRK.no): Men når vi legger vekk kofferten i kveld er vi glade for å være ferdige, sier Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad.

Anders Behring Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, sa at han er glad for at saken er over da han orienterte pressen etter domsavsigelsen i 22. juli-rettssaken.

NETT-TV: Geir Lippestad sier hans klient er fornøyd med utfallet, selv om han verken anerkjenner retten eller dommen mot ham.

I over ett år har Lippestad brukt tiden på å forsvare norgeshistoriens største terrorist.

Etter at både Anders Behring Breivik og aktoratet i dag bestemte seg for å ikke anke dommen, er trolig siste ord sagt i 22. juli-rettssaken.

– Vansker med å være konkret

Etter at fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen dunket klubba i dommerbordet for siste gang ved 17.30-tiden fredag, gikk forsvarerne ned til Breiviks celle i kjelleren på Oslo tinghus for å ta en avsjekk med klienten sin.

– Vi spurte om hvordan han opplevde dagen og om det er noe vi burde være opptatt av. Han ga også uttrykk for at han var fornøyd med resultatet av dommen, sier Lippestad.

Fullt så tydelig var ikke Breivik da han skulle svare på ankespørsmålet mot slutten av dagen. Breivik aksepterer ikke straffen, anerkjenner ikke domstolen, men vil heller ikke anke på grunn av sin manglende respekt for norsk rett.

– Det generelle i det er at Breivik i utgangspunktet ikke anerkjenner norsk domstol, derfor har han vansker med å være konkret på hvordan han stiller seg til ankespørsmålet, sier Lippestad.

– Føler ikke at vi har vunnet

Breiviks svar på ankespørsmålet har ført til usikkerhet om dommen er rettskraftig, og om svaret hans i juridisk kan tolkes som et ønske om betenkningstid.

– Rent praktisk er det ingen garantier for at han ikke vil anke. Men han er veldig tydelig på at han ikke vil gjøre det, sier Lippestad som ikke kommer til å følge opp ankespørsmålet med Breivik.

– Det er vanskelig å si at man er fornøyd, på den annen side var hans målsetting å bli dømt tilregnelig. Det er han fornøyd med, sier Lippestad som ikke føler at de har vunnet noe i dag.

– Men vi har gjort så godt vi har kunnet. Alle skal ha en forsvarer, også de forhatte.

Ingen planer om å hjelpe Breivik videre

På spørsmål om Lippestad vil fortsette arbeidet med å bistå klienten og sørge for bedre soningsforhold ham, svarer forsvareren:

– Vi har ingen konkrete planer om å hjelpe mer. Min oppgave er av juridisk karakter, og ikke å bistå med å spre hans budskap, sier Lippestad.

– Jeg er glad for at saken er over, selv om det ikke er en dag å være glad på. Vi har hørt dommen som er en grusom beretning om det som har skjedd. Når vi legger vekk kofferten i kveld, er vi glade for å være ferdig.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.