Lokaldemokrati i Longyarbyen i 5 år

På 17. mai skal NRK ta oss med flere plasser i Norge. En plassene er Svalbard, der lokaldemokratiet står i fokus.

Kjell Mork

På Svalbard skal vi snakke med lokalstyrelederen på Svalbard, en stilling som tilsvarer vervet til en ordfører på fastlandet. Han heter Kjell Mork, og han har bodd på Svalbard siden 60-tallet, der han blant annet har vært lærer.

På Svalbard bor det ca 2000 innbyggere. Der finner vi også hele 32 forskjellige nasjonaliteter representert blant innbyggerne, blant annet på grunn av den spesielle Svalbard-traktaten.

Og på NRK stiller vi spørsmålene: Har 17.mai-feiringa noe å gjøre med at det er blitt lokaldemokrati på Svalbard?

Den største folkegruppen etter nordmenn er thaier. Så kommer russere og ukrainere. Vi skal snakke med noen av dem på nasjonaldagen.

NRK klare for 17. mai