Kongesangen

Teksten er skrevet av Nikolai Fogtman. Den britiske og norske kongesangen har samme melodi, komponert av Jean-Baptiste Lully.

Hans Majestet Kong Harald V
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Henrik Wergeland skrev en norsk tekst til den engelske sangen i 1841 kalt «Gud signe Kongen vor». Denne ble senere omskrevet under tittelen «Gud sign vor konge god».

Norges Kongesang er en hyllestsang til det norske kongehuset.

(Red. anm)

Tekster en fjernet på grunn av manglande rettigheter til publisering.