NRK Meny
Normal

Hva skjedde i 1814?

Her er de aller viktigste datoene fra 1814, da Norge ble et selvstendig rike med en egen grunnlov.

Kong Christian Frederik ble konge 17.mai 1814
Foto: Scanpix

Hendingene i 1814:

14. januar:
Kielfreden. Norge blir avstått til Sverige.

24. januar:
Prins Christian Frederik stiller seg i spissen for en reisning i Norge.

16. februar:
Stormannsmøte på Eidsvoll. Christian Frederik går med på å innkalle en riksforsamling på Eidsvoll for å utarbeide en grunnlov.

25. februar:
Alle landets menigheter avlegger ed på å hevde Norges selvstendighet. Samtidig velges utsendinger til riksforsamlingen.

11. april:
Riksforsamlingen på Eidsvoll åpnes.

17. mai:
Grunnloven blir undertegnet. Christian Frederik velges til Norges konge.

19. mai:
Christian Frederik aksepterer kongevalget og avlegger ed på 17. mai-grunnloven.

7. juli:
Stormaktskommissærene gir Christian Frederik ultimatum og krever at han skal legge sin makt i Stortingets hender og gå inn for union med Sverige. Festningene ved grensen skal besettes av svenske tropper.

13. juli:
Christian Frederik godtar kravene, unntatt besettelsen av grensefestningene.

28. juli:
Krig mellom Norge og Sverige.

14. august:
Mossekonvensjonen blir undertegnet. Svenskene godtar 17. mai-grunnloven, med de endringer som unionen gjør nødvendig. Christian Frederik lover å legge ned sin makt i Stortingets hender, samt innkalle et ekstraordinært storting for å forhandle om unionen med Sverige.

8. oktober:
Det overordentlige Storting åpnes.

10. oktober:
Christian Frederik abdiserer.

20. oktober:
Stortinget godtar i prinsippet en union med Sverige.

4. november:
4. november- grunnloven blir underskrevet og Carl XIII blir valgt til konge i Norge.