En høystemt rabulist

Henrik Wergeland var det moderne Norges første nasjonalskald og en av 1800-tallets største ideologiske ledere. Bjørnstjerne Bjørnson kalte ham ”...en arbeider og konge, en kriminell og lovgiver, en dumskalle og et geni...”.

Henrik Wergeland
Foto: NRK/Wikipedia

HØR: Mellom himmel og jord om Henrik Wergeland

Henrik Arnold Thaulow Wergeland ble født 17. juni 1808 i Kristiansand og døde 12. juli 1845 i Christiania.

Henrik Wergeland som 17-åring

Den 17-årige Henrik, tegnet av faren Nicolai.

Foto: Ill: Nicolai Wergeland / Wikipedia

Faren Nicolai Wergeland var en betydelig samfunnsaktør i det nye, unge Norge, og hadde sine aner fra både Sogn, Sunnmøre og Hordaland. Moren Alette var av dansk og skotsk avstamning, og hadde rike kunstneriske evner.

Henrik Wergeland fikk viktige impulser fra både morsiden og farsiden, og foreldrenes ulike kvaliteter kan ses forent i sønnens liv og virke.

Mangefasettert legende

I dag kjenner vi Henrik Wergeland først og fremst som 17.mai-togenes far og som forfatter av nasjonalorienterte vers og skuespill, men i løpet av sitt relativt korte livsspenn rakk han å gjøre seg bemerkelsesverdig gjeldende på imponerende mange områder:

Samfunnsmann og menneskevenn

Han forsvarte begeistret Norges liberale grunnlov, men avskydde trangsynthet og smålighet, deriblant paragrafen som nektet jesuitter og jøder adgang til riket.

Han var en ruvende agitator og en fryktet premissleverandør i samfunnsdebatten, men han kunne også være svært uforutsigbar i sitt private liv.

Inskripsjon på Wergelands grav

Detalj fra Wergelands grav

Foto: Aamodt, Lars / Scanpix

Kosmopolitt og folkeopplyser

Han var en av våre aller første kosmopolitter, og var like godt orientert om de ulike strømninger i europeiske åndsliv som i de rotnorske verdier. Slik bidro han sterkt til å knytte norsk selvbevissthet tettere til tidens europeiske tankegods.

Hør Yngvar Ustvedt kåsere om kosmopolitten Wergeland

Han var engasjert i undertrykte folks frihetskamp overalt i verden, og støttet fjerne land som Brasil, Irland og Polen i sine selvstendighetskrav. Han var også en høylytt tilhenger av Indias selvstendighetskamp, over 100 år før Gandhi.

Han hadde store og empatiske vyer som folkeopplyser av almuen og bidro gjennom sitt utrettelige engasjement til å gjøre Norge til en kulturnasjon.

Han opprettet biblioteker over hele landet og grunnla en hel rekke ulike opplysningstidsskrifter for almuen.

Patriot

Han engasjerte seg i den unge nasjonens stolte fortid, og satte seg fore å utvikle norsk språklig og nasjonal egenart, blant annet ved å ikle seg embetet som det unge Norges aller første riksarkivar

Bråkmaker og folkehelt

Henrik Wergeland

Wergelands regnes av mange som Nordens største forfatter.

Foto: NTB / SCANPIX

Han var aldri redd for å søke konflikter når målet var å rette fokus på rettferd og likeverd.

Han ble oppfattet som småkårfolkets mann for sitt arbeid for å bedre levekårene for samfunnets laveste.

Forfatter

Han hadde en usedvanlig spennvidde som forfatter, både som lyriker, dramatiker og prosaforfatter, og diktningen gjennomsyret hele hans virke:

Han er kanskje vår aller største lyriker, med et spenn fra visjonære og storslagne (Skabelsen, Mennesket og Messias), via dystre undergangsdikt (Cæsaris) til tette og nære barnerim (Den prægtigklædte Sommerfugl). Øvrige genre omfatter idyller, verseromaner, frihetsdikt, salmer, sjømannssanger, fedrelandssanger og leilighetsdikt. Hans poesi er ofte så språklig fullkommen at den regnes som nær umulig å oversette.

Han regnes gjerne som Norges viktigste dramatiker etter Holberg og før Ibsen, men er ennå sørgelig neglisjert på norske teaterscener. Som i poesien skriver han innen de fleste genre, både farser, syngespill og tragedier.

Som prosaforfatter er han spesielt mangslungen, og behersker både essayet, biografien, opplysningsskriftet, læreboken, kommentarer og taler. Han etterlater seg brev og erindringer og mestrer også novellen og eventyret.

Inspirasjon

Henrik Wergeland har inspirert generasjoner av diktere fra Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen til Edvard Hoem og Jan Erik Vold.

Både Ole Bull, Halfdan Kjerulf, Christian Sinding og Johan Kvandal har tonsatt Wergelands tekster, og det komponeres fortsatt til Wergelands diktning.

Kong Olav legger blomster på Wergelandsstatuen i Eidsvoll

Folkekongen hedrer dikterkongen

Foto: Scanpix / SCANPIX

Sosiologen Eilert Sundt beundret Henrik Wergelands sosiale arbeid, og oppfattet seg som en viderefører av hans innsats, bl.a. i arbeidet med å kartlegge de sosiale forhold i landet.

Historikeren Ernst Sars mente Henrik Wergeland kunne regnes som en forløper for motkulturen og den norske Venstre-fløyen.

Legenden

Wergelands liv og diktning er av en spesielt omfattende og uoverskuelig art. Han virket i en utpreget gjæringstid i norsk historie, og han grep enhver anledning i samtiden til å lansere, dyrke frem og røkte nye idéer.

Hans forfatterskap står i en særstilling i norsk litteratur, med en filosofisk-religiøs dybde, bredde og høyde og med temaer av en sjelden aktualitet.

Henrik Wergeland var muligens for stor for sin samtid og havnet derfor i en rekke konflikter med sine samtidige. Han var dessuten spesielt impulsiv og fargerik, og mytedannelsen rundt hans person har vært enorm – og gjort ham om mulig enda større enn han rakk å bli i løpet av sitt korte, men intense liv og virke.

UiOs dokumentasjonsprosjekt: Henrik Wergelands samlede skrifter