Overvektig mann - Like viktig som kva gener du har, er kva gener som er slått på eller av. Skilnaden i av eller på kan vere ein overvektig kropp. - Foto: Colourbox /

Like viktig som kva gener du har, er kva gener som er slått på eller av. Skilnaden i av eller på kan vere ein overvektig kropp.

Foto: Colourbox

Kan miljø skru på fedme-gen?

Det ser ut til at endringar som skjer med genene i løpet av livet, kan vere med på å bestemme om ein person blir overvektig.

Det er ikkje berre genene vi har fått overlevert frå mor og far som bestemmer korleis vi ser ut. Miljøet kan påvirke genene våre kjemisk, og slik vere med på å bestemme viktige kroppstrekk, og om vi utvikler sjukdommar.

Det ser no ut til at slike endringar som skjer i genene i løpet av eit liv kan vere med på å bestemme om du blir overvektig.

Slike epigenetiske ("over-genetiske" ) endringar i genene endrar ikkje sjølve DNA-sekvensen, men kan påverke om gener blir slått av eller på.

Av-eller påvslåing av gener regulerer kva for celler som gjer kva i kroppen vår, og kan også vere med på å forklare kvifor einegga tvillingar ikkje er identiske.

Kartla endringar i DNA

Ei gruppe amerikanske forskarar har studert samanhengen mellom overvekt og epigenetiske endringar som skjer ved metylering, ein prosess der ei kjemisk sambinding som kallast metyl blir festa til DNA'et.

Forskingsgruppa leia av Andrew Feinberg ved John Hopkins University School of Medicine i Baltimore, Maryland og Margaret Daniele Fallin ved John Hopkins Bloomberg School of Public Health kartla endringar i metylering i DNA'et til 74 vaksne personar med ulike kroppstypar.

Forskarane undersøkte dei frivillige i 1991, og deretter på nytt i 2002 for å identifisere kva metylerte område av DNA'et som ikkje var endra over desse 11 åra.

Gener gjekk igjen hos overvektige

Av 227 metylerte stader på DNA'et som forskarane studerte, var det 13 metylerte gener som oftare var til stade i dei deltakarane som var overvektige eller sjukeleg overvektig.

Studien vart nyleg publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine.

Desse kjemiske endringane i DNA'et kan ha oppstått som reaksjon på omstende i miljøet, slik som kosthaldet i oppveksten eller til og med kosthaldet til mora deira medan ho var gravid.

Usikker samanheng

Forskarane understreker at det enno ikkje er mogleg å slå fast om desse epigenetiske endringane er eit resultat av miljø, til dømes gjennom kosthald, eller om dei er reint genetiske, og at endringane blir iscenesett av andre gener.

Men dersom ein kan identifisere metylerte gener som er knytta til overvekt kan dette føre til nye måtar å screene personar som har auka risiko for å bli overvektige.

Med tida kan vi jo håpe at forskarane vil kunne fortelje oss kva miljøfaktorar som kan føre til uheldige endringar i genene våre.

Høyr intervju med professor Dag Undlien ved Oslo Universitetssykehus om samanhengen mellom sjukdom og genene sine av-og på-knappar i radioprogrammet Verdt å vite:

Jennifer Lawrences icloud-konto skal ha blitt hacket. - SKYBROT: Nakenbilete av Jennifer Lawrence var overalt på Twitter sundag kveld etter at iCloud-kontoen hennar blei hacka i helga. - Foto: Arthur Mola / Ap

– Kan ikkje klandre iCloud for kjendisbilete på avvegar

Sundag kveld skal over 100 Hollywood-stjerner ha fått hacka iCloud-kontoane sine. Bilete av kjendisane hamna på nettet og spreidde seg raskt. – Sikkerheita til iCloud er god, det er heller brukarane som ikkje er sikre nok, meiner norsk ekspert på informasjonssikring.

Les saken
Hvor brennbar er en bursdag? Eller en laptop i sofaen? Vi tester om gardiner av bomull brenner raskere enn gardiner av polyester og oppdager at den samme madrassen brenner dårligere i England enn i Norge.
Helgelandskysten - under havørnas vinger
Norsk naturserie. Helgelandskysten er et rike bestående av tusen øyer med en helt spesiell fauna. Her skal vi blant annet møte vår største ugle og vår største ørn på nært hold, i sjeldne opptak av familielivet, og ærfuglen - som viktig del av norsk kystkultur. (5:8)
Hvorfor tolererer vi ikke offentlig sinne her i landet? Er det så farlig å være litt sint? Abels Tårn. Talk Radio.