Ni av ti skader skyldes mennesklig svikt. Elin Langdahl om datterens fødselsskader.

Elin Langdahl om datterens fødselsskader

Ni av ti skader skyldes mennesklig svikt. Elin Langdahl om datterens fødselsskader.

Publisert