Usikkerhet om Statoil har fått gode leteområder i Russland.

Usikkerhet om Statoil har fått gode leteområder i Russland

Usikkerhet om Statoil har fått gode leteområder i Russland.

Publisert