44 vindmøller er tekne i bruk i Fitja. Men bransjen slit med å tene pengar.

Opna norges nest største vindpark

44 vindmøller er tekne i bruk i Fitja. Men bransjen slit med å tene pengar.

Publisert