Klipp hentet fra Urix, 05062012.

Krig med droner

Klipp hentet fra Urix, 05062012.

Publisert