Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg - Det er bare det ene sporet som benyttes til trafikkavviklingen. - Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Det er bare det ene sporet som benyttes til trafikkavviklingen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Dette dobbeltsporet står ubrukt

Det doble jernbanesporet mellom Barkåker og Tønsberg, som etter planen skal føre til færre forsinkelser, brukes ikke.

To måneder er gått siden samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet dobbeltsporet til 1.4 milliarder kroner som skulle sørge for at togene på Vestfoldbanen holdt rutetidene. Med dobbeltspor kan togene møtes på de sju kilometerne mellom Barkåker og Tønsberg.

Men to måneder etter åpningen kjøres det fortsatt enkeltspor på strekningen, det andre sporet ligger der og ruster.

– I utgangspunktet er ruteopplegget nå at det bare er enkeltsporet drift. Dobbeltsporet vil fungere som et dobbeltspor ved avvikssituasjoner, altså om det er forsinkelser eller andre avvik. Da kan togene krysse hverandre på dobbeltsporet, sier informasjonsrådgiver i Jernbaneverket Trine Bratteli Evensen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Brukes - brukes ikke - Bildet viser at bare det ene sporet (til høyre) brukes. Det andre er full av rust fordi det ikke går tog der. - Foto: Per Foss / NRK

Bildet viser at bare det ene sporet (til høyre) brukes. Det andre er full av rust fordi det ikke går tog der.

Foto: Per Foss / NRK

Kan brukes ved forsinkelser

Men slik er det ikke. På stasjonen i Tønsberg står toget mot Oslo og venter på toget som skal til Larvik. Er sørgående tog forsinket, blir også nordgående forsinket. Hadde toget mot Oslo møtt sørgående tog på den nye dobbeltsporstrekningen, så kunne i alle fall det ene toget unngått forsinkelse – men dobbeltsporet brukes altså som enkeltspor, og ikke til kryssing.

– På grunn av en forskrift har det ene sporet en hastighetsbegrensning til 70 km/t sier Bratteli Evensen. Forskriften gikk ut ved nyttår og jernbaneverket arbeider nå med å endre fartsgrensen slik at dobbeltsporet kan brukes til kryssing oftere.

Togleder bestemmer

Det er togleder i Drammen som vurderer når togene skal sendes av gårde.
Trine Bratteli Evensen sier de forstår at folk som reiser med toget er forundret over at det nye sju kilometer lange dobbeltsporet ikke brukes.

– Man må ikke se på denne strekningen spesielt, men på hele Vestfoldbanen som nå moderniseres i etapper, sier informasjonsrådgiveren.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Frp i Telemark er nestleder i Stortingets transportkomité. Han er oppgitt over situasjonen.

– Det bør være klart at når man bruker 1,4 milliarder kroner, så forventer folk at vi får bedre regularitet. Jeg forstår manges frustrasjon.

– Jernbaneverket må få opp dampen
Bård Hoksrud - Bård Hoksrud sier at Jernbaneverket må få opp dampen slik at NSB kan bruke de dobbeltsporene som bygges. - Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Bård Hoksrud sier at Jernbaneverket må få opp dampen slik at NSB kan bruke de dobbeltsporene som bygges.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Hoksrud sier saken ikke har vært drøftet politisk, men at den har vært på ”ryktestadiet”. Når folk oppdager at de ikke får bedre togtilbud enn de hadde tidligere, mener han de vil reagere.

– Dette viser at NSB har dårlige argumenter for hvorfor det har blitt slik for Jernbaneverket. Nå må samferdselsministeren sørge for at Jernbaneverket får opp dampen slik at folk føler at de får noe igjen for de store summene som er brukt på strekningen.

– Vi må sørge for at togene går på de dobbeltsporene som bygges, sier Bård Hoksrud.

Siste nytt

  • Herpesvirus funnet i østers

    Viruset er sannsynligvis årsaken til at store mengder med stillehavsøsters har dødd på strekningen fra Strømstad til Tønsberg de siste månedene. Dette viruset er ikke funnet i Norge tidligere, melder Havforskningsinstituttet. Viruset er ikke smittsomt for mennesker.

  • Fire vil bli ny politimester

    Søkerlisten ble offentliggjort i dag og viser at fire personer har søkt på stillingen som politimester i Vestfold. Blant dem er tre menn og en kvinne. Kvinnen som har søkt er den tidligere politimesteren i Søndre Buskerud, Christine Fossen.

Se alle sendingene fra NRK Østafjells

NRK Østafjells logo

NETT-TV: NRK Østafjells

Hør alle sendingene fra NRK Vestfoldsendinga

Gammel radio - Foto: Vivian Stensrud / NRK
Foto: Vivian Stensrud / NRK

RADIO: Alle sendingene fra NRK Vestfold

TV og radio

Mange lærlinge ri Vestfold øver til yrkes-NM. Vi blir med på trening. Tønsberg arrangerer vannøvelse. Stressmestring og mindfulness inntar bibliotek. Leder for PST i Vestfold oppfordrer folk til å tips dem hvis noen begynner å få en atferd som kan tyde på radikalisering.
Kontakt oss på tlf 02345
Mange gleder seg til at Kongen kommer til Svelvik og Hof i dag. Vi har spurt folk hva de vet om Kongen. Talsmann for ei gruppe som jobber for at et område i Tønsberg i Stokke i fremtiden tilhører samme kommune, kommer i studio. En forsvunnet katt ble avlivet av en veterinær.