Av:
Kari Wåle
/
Olav Døvik
SE OGSÅ:

- Jeg er skuffa og sint på politikerne som ikke har mer å vise for båtfolka en det de gjør, sier den pensjonerte sjømannen Leif Olaf Jørnsen fra Tønsberg.

Leif Olaf Jørnsen t.v. og aksjonsleder Tore Løken i Tønsberg-gruppen mot nedbygging av Sjømannspensjon. Foto: Nils Mehren.

Leif Olaf Jørnsen t.v. og aksjonsleder Tore Løken i Tønsberg-gruppen mot nedbygging av Sjømannspensjon. Foto: Nils Mehren.

Betalte i 40 år

Han reiste ut i 1958 da han var 15 år gammel. Da skrev han en hyrekontrakt hvor de betalte inn penger til Sjømannspensjon. I 1967 kom Folketrygden. Men sjøfolkene fortsatte likevel å betalte inn til Sjømannspensjon.

Da Jørnsen var 58 år gammel fikk han hjerteinfarkt og fikk ikke lov til å seile mer.

Fikk ikke noe

- Jeg trodde jeg skulle få ta del i Sjømannspensjonen da jeg ble uføretrygdet. Men det viser seg at vi er skrevet ut av Sjømannspensjon og overført til Folketrygden.

Jørnsen har betalt inn til både folketrygd og til sjømannspensjon. Som 60-åring skulle han begynne å motta sjømannspensjonen. Men da disse er samordnet, med tilbakevirkende kraft, medfører det at Jørnsen ikke får utbetalt sin pensjon. Fra 2003 har han tapt 189 000 kroner per år.

Urettferdig

- Jeg synes det er utidig, utrettferdig og jeg må si som sant er at jeg er forbanna på Staten. Vi mente at siden vi har betalt inn til sjømannspensjon at vi skulle få ta del i den.

Leif Olaf Jørnsen håper på kompensasjon fra staten. Stortingsrepresentant fra Vestfold, Per Ove Width, har engasjert seg i saken til de pensjonerte sjømennene, for det er flere enn Jørnsen som er berørt. Nå vil Width ha fortgang i saken, og skriver brev til Høybråten for å få i stand et møte.

- Når han har vært positiv og sagt at dette vil han se på tar jeg det som et godt tegn, sier Width.