Video Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage - Foto: Nyhetsspiller /

Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage. Reportasje fra Morgennytt.

Høggravid fembornsmor kan bli president på Island

Den høggravide presidentkandidaten - og favoritten - Thora Arnórsdottir har no teke pause i valkampen på Island for å føde sitt tredje barn.

Den siste meiningsmålinga viser at 37-åringen har ei oppslutning på 49 prosent, uhøyrt på ei øy der attval av sitjande presidentar meir eller mindre har vore ein formalitet.

President Olafur Ragnar Grimsson er på andreplass med 34 prosents oppslutning. Det er svært uvanleg at ein noverande president ligg bak ut utfordraren.

Bulande mage

Med bulande mage har Thora Arnórsdottir gjennomført ein halsbrekkjande valkamp. Ho har reist Island rundt for å sanke støtte frå alle dei som er frustrerte over den politiske eliten.

Mange støttar henne for å vise si avsky mot den politiske eliten som dei meiner sette økonomien over styr med fiksing og triksing.

Krisa var eit faktum då dei islandske bankane skulda ti gongar meir enn bruttonasjonalprodukt. Fleire tidlegare framgangsrike bankar gjekk konkurs og staten hadde ikkje pengar til å betale den enorme gjelda. Økonomien kollapsa, den islandske krona fall i verdi og prisane skaut i veret.

Mange kunne ikkje lenger handtere huslåna sine og mista alt dei eigde.

Artikkelen held fram under bildet.

Arnorsdottir annonserer sitt kandidatur - Arnorsdottir, da ho annonserte sitt presidentkandidatur.RUV

Arnorsdottir, da ho annonserte sitt presidentkandidatur.

Foto: RUV

Får kritikk for graviditeten

Det er ikkje ukontroversielt med ein gravid presidentkandidat. Avisene spekulerer i om ho har tenkt å byrje presidentperioden sin med fødselspermisjon.

Saman med ektemannen har ho til saman fem born, og det sjette altså få dagar unna.

Men kritikken prellar av kandidaten, som hevdar kvinner støtter henne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arnorsdottir - Arnorsdottir er tidligere TV-stjerne på Island.RUV

Arnorsdottir er tidligere TV-stjerne på Island.

Foto: RUV

– Kvifor skal kvinner vente?

– Kvifor skal ikkje kvinne gjere det dei vil, samtidig som vi får barn? Kvifor skal vi vente til borna er vaksne før vi gjer karriere, seier ho til den danske avisa Politiken.

Islands president Olafur Ragnar Grimsson og kona Dorrit Moussaieff - Olafur Ragnar Grimsson har vore president sidan 1996. Her med kona Dorrit Moussaieff. - Foto: JASON SZENES / Afp

Olafur Ragnar Grimsson har vore president sidan 1996. Her med kona Dorrit Moussaieff.

Foto: JASON SZENES / Afp

Thora Arnórsdottir er sjølverklært feminist, og seier at fødselen ikkje gjer henne meir stressa enn vanleg.

– Dette har berre vore moro, sjølv jordmora er overraska når ho måler blodtrykket mitt.

Vinn ho presidentvalet 30. juni, vil tre kvinner stå i første rekke når Alltinget opnar etter sommarferien. For som presidentkandidaten, er både statsministeren og biskopen av Reykjavik kvinner.

Presidentembetet er ikkje ei politisk stilling. Thora Arnórsdottir seier at ho først og fremst ynskjer å bli ein president som ser framover, og som arbeider for at landet kjem seg vidare etter finanskrisa som framleis pregar sagaøya.

I kjølvatnet av krisa har president Grimsson prøvd å politisisere embetet. Argumentet har vore at i krisetider treng Island ein sterk president. Ei av kampsakene til Arnórsdottir er å behalde presidentembetet som upartisk og upolitisk.

Utvalgte dokumentarer

No. dokumentar. Sumaren 1989 opnar grensa mellom Østerrike og Ungarn nokre dagar. Eit ungt par fra Aust-Tyskland, Gundula Schafitel og Kurt-Werner Schultz, bestemmer seg for å krysse grensa med den seks år gamle sonen. Men før dei når fram, har grensa blitt stengd igjen. Når dei likevel prøver å komme seg over, blir Kurt-Werner skoten og drepen framfor Gundula og sonen. Hendinga får store ringverknader, og blir byrjinga på murens fall.
Am. dokumentar. En surrealistisk og utrolig historie om en flyktig kjærlighetsaffære mellom to fiendtlige supermakter på høyden av den kalde krigen. Denne historien kunne blitt slutten på stillingskrigen lenge før Gorbatsjov. Høsten 1959 drar Sovjetunionens leder, Nikitia Khrusjtsjov, til Washington på det han senere beskriver som sitt livs reise. På samme tid bygde vanlige amerikanske borgere tilfluktsrom i hagene sine i frykt for en russisk atombombe. Khrusjtsjov både forførte og skremte amerikanerne på de to ukene han var på besøk. (Khruschev Does America)
Svensk dokumentar. Da den sovjetiske ubåten U137 gikk på grunn utenfor Karlskrona i Sverige i oktober 1981, var det mange detaljer som aldri kom fram i mediene. Nye opplysninger og vitnemål kaster nå nytt lys over hendelsesforløpet.