Video Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage - Foto: Nyhetsspiller /

Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage. Reportasje fra Morgennytt.

Høggravid fembornsmor kan bli president på Island

Den høggravide presidentkandidaten - og favoritten - Thora Arnórsdottir har no teke pause i valkampen på Island for å føde sitt tredje barn.

Den siste meiningsmålinga viser at 37-åringen har ei oppslutning på 49 prosent, uhøyrt på ei øy der attval av sitjande presidentar meir eller mindre har vore ein formalitet.

President Olafur Ragnar Grimsson er på andreplass med 34 prosents oppslutning. Det er svært uvanleg at ein noverande president ligg bak ut utfordraren.

Bulande mage

Med bulande mage har Thora Arnórsdottir gjennomført ein halsbrekkjande valkamp. Ho har reist Island rundt for å sanke støtte frå alle dei som er frustrerte over den politiske eliten.

Mange støttar henne for å vise si avsky mot den politiske eliten som dei meiner sette økonomien over styr med fiksing og triksing.

Krisa var eit faktum då dei islandske bankane skulda ti gongar meir enn bruttonasjonalprodukt. Fleire tidlegare framgangsrike bankar gjekk konkurs og staten hadde ikkje pengar til å betale den enorme gjelda. Økonomien kollapsa, den islandske krona fall i verdi og prisane skaut i veret.

Mange kunne ikkje lenger handtere huslåna sine og mista alt dei eigde.

Artikkelen held fram under bildet.

Arnorsdottir annonserer sitt kandidatur - Arnorsdottir, da ho annonserte sitt presidentkandidatur.RUV

Arnorsdottir, da ho annonserte sitt presidentkandidatur.

Foto: RUV

Får kritikk for graviditeten

Det er ikkje ukontroversielt med ein gravid presidentkandidat. Avisene spekulerer i om ho har tenkt å byrje presidentperioden sin med fødselspermisjon.

Saman med ektemannen har ho til saman fem born, og det sjette altså få dagar unna.

Men kritikken prellar av kandidaten, som hevdar kvinner støtter henne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arnorsdottir - Arnorsdottir er tidligere TV-stjerne på Island.RUV

Arnorsdottir er tidligere TV-stjerne på Island.

Foto: RUV

– Kvifor skal kvinner vente?

– Kvifor skal ikkje kvinne gjere det dei vil, samtidig som vi får barn? Kvifor skal vi vente til borna er vaksne før vi gjer karriere, seier ho til den danske avisa Politiken.

Islands president Olafur Ragnar Grimsson og kona Dorrit Moussaieff - Olafur Ragnar Grimsson har vore president sidan 1996. Her med kona Dorrit Moussaieff. - Foto: JASON SZENES / Afp

Olafur Ragnar Grimsson har vore president sidan 1996. Her med kona Dorrit Moussaieff.

Foto: JASON SZENES / Afp

Thora Arnórsdottir er sjølverklært feminist, og seier at fødselen ikkje gjer henne meir stressa enn vanleg.

– Dette har berre vore moro, sjølv jordmora er overraska når ho måler blodtrykket mitt.

Vinn ho presidentvalet 30. juni, vil tre kvinner stå i første rekke når Alltinget opnar etter sommarferien. For som presidentkandidaten, er både statsministeren og biskopen av Reykjavik kvinner.

Presidentembetet er ikkje ei politisk stilling. Thora Arnórsdottir seier at ho først og fremst ynskjer å bli ein president som ser framover, og som arbeider for at landet kjem seg vidare etter finanskrisa som framleis pregar sagaøya.

I kjølvatnet av krisa har president Grimsson prøvd å politisisere embetet. Argumentet har vore at i krisetider treng Island ein sterk president. Ei av kampsakene til Arnórsdottir er å behalde presidentembetet som upartisk og upolitisk.

Flere utenriksnyheter

Utvalgte dokumentarer

Japansk dokumentar. Kvar og når oppstod det første livet på jorda? Ein stor studie blei nylig starta for å løyse dette store biologiske mysteriet. Forskarane undersøker havområde djupare enn 1000 meter. Hydrotermiske opningar i havbotnen på desse djupa støyter ut vatn med temperaturar over 300 gradar. Teorien er at dette miljøet truleg er nesten det same som da livet blei til på jorda for fire milliardar år sidan. (Deep Sea Expedition - Searching for Life's Origin)
Hassan Dhuhulow kom til Norge da han var en ung gutt. I fjor deltok han i en brutal nedslakting av tilfeldige mennesker på kjøpesenteret Westgate i Nairobi. Minst 67 mennesker døde. Hva fikk Dhuhulow til å reise fra en rolig, norsk småby for å bli terrorist? Når ble han radikalisert? Vi har fulgt i hans fotspor, og møtt ofrene og de etterlatte i Nairobi.
Norsk dokumentar. Førstkommende søndag går 143 millioner brasilianere til valgurnene i den avgjørende omgangen i årets presidentvalg. Kampen står mellom venstresidens kandidat, president Dilma Rouseff, og sentrum-høyre-kandidaten Aecio Neves. Mye står på spill - også for norsk industri, som har investert store summer i Brasil.