Høggravid fembornsmor kan bli president på Island

Den høggravide presidentkandidaten - og favoritten - Thora Arnórsdottir har no teke pause i valkampen på Island for å føde sitt tredje barn.

Video Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage

Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage. Reportasje fra Morgennytt.

Den siste meiningsmålinga viser at 37-åringen har ei oppslutning på 49 prosent, uhøyrt på ei øy der attval av sitjande presidentar meir eller mindre har vore ein formalitet.

President Olafur Ragnar Grimsson er på andreplass med 34 prosents oppslutning. Det er svært uvanleg at ein noverande president ligg bak ut utfordraren.

Bulande mage

Med bulande mage har Thora Arnórsdottir gjennomført ein halsbrekkjande valkamp. Ho har reist Island rundt for å sanke støtte frå alle dei som er frustrerte over den politiske eliten.

Mange støttar henne for å vise si avsky mot den politiske eliten som dei meiner sette økonomien over styr med fiksing og triksing.

Krisa var eit faktum då dei islandske bankane skulda ti gongar meir enn bruttonasjonalprodukt. Fleire tidlegare framgangsrike bankar gjekk konkurs og staten hadde ikkje pengar til å betale den enorme gjelda. Økonomien kollapsa, den islandske krona fall i verdi og prisane skaut i veret.

Mange kunne ikkje lenger handtere huslåna sine og mista alt dei eigde.

Artikkelen held fram under bildet.

Arnorsdottir annonserer sitt kandidatur

Arnorsdottir, da ho annonserte sitt presidentkandidatur.

Foto: RUV

Får kritikk for graviditeten

Det er ikkje ukontroversielt med ein gravid presidentkandidat. Avisene spekulerer i om ho har tenkt å byrje presidentperioden sin med fødselspermisjon.

Saman med ektemannen har ho til saman fem born, og det sjette altså få dagar unna.

Men kritikken prellar av kandidaten, som hevdar kvinner støtter henne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arnorsdottir

Arnorsdottir er tidligere TV-stjerne på Island.

Foto: RUV

– Kvifor skal kvinner vente?

– Kvifor skal ikkje kvinne gjere det dei vil, samtidig som vi får barn? Kvifor skal vi vente til borna er vaksne før vi gjer karriere, seier ho til den danske avisa Politiken.

Islands president Olafur Ragnar Grimsson og kona Dorrit Moussaieff

Olafur Ragnar Grimsson har vore president sidan 1996. Her med kona Dorrit Moussaieff.

Foto: JASON SZENES / Afp

Thora Arnórsdottir er sjølverklært feminist, og seier at fødselen ikkje gjer henne meir stressa enn vanleg.

– Dette har berre vore moro, sjølv jordmora er overraska når ho måler blodtrykket mitt.

Vinn ho presidentvalet 30. juni, vil tre kvinner stå i første rekke når Alltinget opnar etter sommarferien. For som presidentkandidaten, er både statsministeren og biskopen av Reykjavik kvinner.

Presidentembetet er ikkje ei politisk stilling. Thora Arnórsdottir seier at ho først og fremst ynskjer å bli ein president som ser framover, og som arbeider for at landet kjem seg vidare etter finanskrisa som framleis pregar sagaøya.

I kjølvatnet av krisa har president Grimsson prøvd å politisisere embetet. Argumentet har vore at i krisetider treng Island ein sterk president. Ei av kampsakene til Arnórsdottir er å behalde presidentembetet som upartisk og upolitisk.

Utvalgte dokumentarer

Br. dokumentar. Den 23 år gamle medisinerstudenten Jyoti Singh ble brutalt voldtatt av seks menn på en buss i Dehli. Hun døde senere av skadene. Hennes fryktelige skjebne utløste sterke protester og gateopptøyer i India, og førte til endringer i loven. Singhs voldtektsmenn snakker ut mens de venter på å bli hengt. Deres verdier og tankesett speiler et skjevt patriarkalsk samfunn som ser på kvinner som annenrangs, og til og med uønsket. (Indias Daughter)
Norsk dokumentar. Konflikten mellom Israel og Palestina handler om at to folkeslag sier "mitt land" om det samme området. Vi møter to sterke kvinner, Fathie som måtte flykte til Libanon i 1948 og ønsker å få dø i sin hjemby Jaffa, og Susi som mistet sine foreldre i Auschwitz og ble smuglet ut av leiren og holdt skjult til krigen var slutt. Nå drømmer hun om en stat forbeholdt jøder. På en stillferdig måte gir filmen et innblikk i de grunnleggende motsetningene som gjør denne konflikten så komplisert. (My Homeland)
Dansk-tysk dokumentar. Dette er historien om hvordan Edward Snowden greide å slippe unna USAs etterretningstjeneste. Etter at han hadde utlevert flere hemmelige dokumenter enn noen gang tidligere i USAs historie, startet en omfattende menneskejakt. Hvordan var det mulig for Snowden å unnslippe? DR har fått unik adgang til å intervjue Snowden som fortsatt sitter i asyl i Moskva, Sarah Harrison fra Wikileaks som hjalp ham under flukten og hans far. Tidligere leder for National Security Agency, Michael Hayden, forteller om hvor mye som sto på spill for USA.