– Dei behandlar oss som dyr

Oisann, innholdet som skulle vises her støttes ikke lenger. Vi beklager!

Israel har gått til kamp mot den illegale afrikanske innvandringa til landet. Dei siste par vekene er 250 papirlause sudanarar sende til Sør-Sudan, og israelske styremakter seier at fleire står for tur. Den ulovlege innvandringa har skapt sterke friksjonar i Israel

– Dei behandlar oss som dyr, fortel Jisma Alia til TV-stasjonen Al Jazeera.

Ho er på veg inn i bussen som skal ta henne til flyplassen i Tel Aviv, der flyet ventar for å sende henne og 150 andre sør-sudanarar til Juba.

Kanskje er ho bitter, kanskje er ho glad. Ho er på veg til sitt på alle måtar nye heimland, Sør-Sudan, og lovar at dei israelarane som vil besøke henne i framtida, i alle fall er hjarteleg velkomne. Kanskje er det ironi.

Kalla kreft

Spenninga rundt innvandrarane i Israel har stige kraftig dei siste månadene, og det har vore fleire tilfelle av valdelege åtak på dei papirlause afrikanarane.

Mange israelarar gir innvandrarane hovudskulda for auka kriminalitet, innbrot, ran og valdtekter.

Ein av ministrane i Netanyahu-regjeringa har kalla denne illegale afrikanske migrasjonen for kreft.

Det er 60 000 papirlause frå ulike afrikanske land i Israel. Dei aller fleste har tatt seg inn i landet gjennom Sinai og over grensa frå Egypt dei siste 6–7 åra.

Nokre israelarar har enkle og effektive løysingar på problemet – ein mann seier rett: Gjer som amerikanarane med dei som tar seg ulovleg inn i USA over grensa til Mexico: Skyt dei!

israel sender ut afrikanske immigranter - Ei kvinne og ei jente klemmar kvarandre før dei forlet Tel Aviv førre veke. - Foto: BAZ RATNER / Reuters

Ei kvinne og ei jente klemmar kvarandre før dei forlet Tel Aviv førre veke.

Foto: BAZ RATNER / Reuters

Som for flyktningar flest, er håpet til dei som tar seg ulovleg inn i Israel, eit betre liv.

Men heller ikkje her ventar lykka eller arbeidsløyva på dei. Simon Mayer seier at han var stolt over å greie å kome seg inn i landet, stolt over å kome til Israel.

– Da eg henta barna mine til Israel, var draumen min at dei ein dag skulle gå inn i den israelske hæren, seier han til BBC. Den draumen har han ikkje lenger, verken draumen eller stoltheita. Nå risikerer han og familien å bli kasta ut.

– Audmjukande og øydeleggjande

To fly med utsende har gått til Sør-Sudan den siste veka, og fleire avgangar er planlagde. Før desse tvangsutsendingane fekk innvandrarane sjansen til å reise frivillig, med 1300 amerikanske dollar i lomma.

Nå er det tvang som gjeld. Frivillige israelske organisasjonar som prøver å hjelpe flyktningane, kritiserer måten det skjer på.

– Det er audmjukande og øydeleggjande for dei familiane det gjeld, seier Oril Rubin. Blant dei første som måtte reise, var det mødrer med store barneflokkar, skilte frå ektefeller som framleis sit i israelsk fengsel etter massearrestasjonane i innvandringsmiljøet. Det kan gjerast meir humant, meiner Rubin.

Sørsudanesiske flyktninger i matkø i Tel Aviv - I Tel Aviv har fleire tusen flyktningar stått i matkø for å overleve. - Foto: BAZ RATNER / Reuters

I Tel Aviv har fleire tusen flyktningar stått i matkø for å overleve.

Foto: BAZ RATNER / Reuters

– Eg har alltid vore flyktning, seier John Malet, og kjenner ikkje dette heimlandet sitt Sør-Sudan. At det er hit dei første blir sende, er ikkje tilfeldig. Det nye landet og nye regimet er på godfot med Israel, og dei tilbakesende vil venteleg bli godt tatt imot.

Mange av desse innvandrarane er i arbeid i Israel og tener pengar, men altså ulovleg. Dei gode israelske hjelparane deira meiner dei bør få asyl, men israelske styremakter legg vekt på det illegale og også, meir eller mindre uttalt, risikoen for at den demografiske karakteren i landet skal bli endra.

Sør-sudanesarane utgjer bare eit par tusen av dei 60.000 papirlause, og det vil bli vanskelegare å sende tilbake dei store gruppene flyktningar, dei som kjem frå Eritrea og Somalia. Israelske styremakter trur likevel at det er muleg å deportere bortimot halvparten av dei som i dag lever illegalt i landet.

Den neste gruppa er venteleg flyktningar frå Elfenbeinskysten. Det er eit par tusen også av dei, og denne veka fekk dei 18 dagar på seg til å reise frivillig. Mot eit honorar på 500 dollar, og med alternativ trussel om å bli arresterte og tvangsutsende.

Utvalgte dokumentarer

No. dokumentar. Sumaren 1989 opnar grensa mellom Østerrike og Ungarn nokre dagar. Eit ungt par fra Aust-Tyskland, Gundula Schafitel og Kurt-Werner Schultz, bestemmer seg for å krysse grensa med den seks år gamle sonen. Men før dei når fram, har grensa blitt stengd igjen. Når dei likevel prøver å komme seg over, blir Kurt-Werner skoten og drepen framfor Gundula og sonen. Hendinga får store ringverknader, og blir byrjinga på murens fall.
Am. dokumentar. En surrealistisk og utrolig historie om en flyktig kjærlighetsaffære mellom to fiendtlige supermakter på høyden av den kalde krigen. Denne historien kunne blitt slutten på stillingskrigen lenge før Gorbatsjov. Høsten 1959 drar Sovjetunionens leder, Nikitia Khrusjtsjov, til Washington på det han senere beskriver som sitt livs reise. På samme tid bygde vanlige amerikanske borgere tilfluktsrom i hagene sine i frykt for en russisk atombombe. Khrusjtsjov både forførte og skremte amerikanerne på de to ukene han var på besøk. (Khruschev Does America)
Svensk dokumentar. Da den sovjetiske ubåten U137 gikk på grunn utenfor Karlskrona i Sverige i oktober 1981, var det mange detaljer som aldri kom fram i mediene. Nye opplysninger og vitnemål kaster nå nytt lys over hendelsesforløpet.