Røyk fra brennende rørledning - Røyken steg torsdag 14. november opp fra enn oljerørledning som hadde eksplodert nær byen Milford i det nordlige Texas. Rørledningen tilhører Chevron, selskapet bak mest klimagassutslipp gjennom tidene. - Foto: LM Otero / AP

Røyken steg torsdag 14. november opp fra enn oljerørledning som hadde eksplodert nær byen Milford i det nordlige Texas. Rørledningen tilhører Chevron, selskapet bak mest klimagassutslipp gjennom tidene.

Foto: LM Otero / AP

Statoil på listen over historiens 90 største «klimaverstinger»

De tre selskapene Chevron, Exxon og BP står til sammen bak nesten ti prosent av alle menneskeskapte klimagassutslipp i historien. En ny forskningsrapport sier at Statoil har sluppet ut mer CO2 enn jordkloden klarer å resirkulere i løpet av ett år.

Sementfabrikk utenfor Hanoi - De sju selskapene på 'verstinglisten' som ikke er i energibransjen, er sementprodusenter. På bildet en sementfabrikk i Sai Son utenfor den vietnamesiske hovedstaden Hanoi. - Foto: Kham/Files / Reuters

De sju selskapene på 'verstinglisten' som ikke er i energibransjen, er sementprodusenter. På bildet en sementfabrikk i Sai Son utenfor den vietnamesiske hovedstaden Hanoi.

Foto: Kham/Files / Reuters

Det viser en ny analyse gjort av den amerikanske klimaforskningsinstitusjonen Climate Accountability Institute (CAI), skriver Guardian.

Forskerne har analysert utslipp av klimagasser siden starten på den industrielle revolusjonen i 1751 og frem til 2010.

Analysen har tatt åtte år med forskning på klimautslipp over tid, samt eierskapshistorie over store utslippere. Den presenteres i en artikkel som er godkjent for publisering i det anerkjente tidsskriftet Climatic Change.

Ifølge CAI er det sluppet ut 1450 gigatonn klimagasser i løpet av verdenshistoriens siste 259 år. I snitt utgjør det cirka 5,5 gigatonn i året.

Jordkloden klarer bare å resirkulere cirka tre gigatonn årlig. Resten har samlet seg opp i atmosfæren gjennom årene og bidrar til klimaendringer.

Tallenes tale er at nesten to tredeler av alle utslipp er gjort av 90 selskaper, mange av dem blant de største og mest kjente selskapene i verden.

Klimaeksperter sier at studien er det mest ambisiøse forsøket så langt på å stille individuelle CO2-produsenter til ansvar, i stedet for regjeringer.

topper listen

Ikke uventet er det energiselskaper (les oljeselskaper) som topper listen over «klimaverstingene».

  • ChevronTexaco er nummer én med 3,5 prosent av alle utslipp.
  • Exxon er nummer to med 3,2 prosent av alle utslipp.
  • BP er nummer tre med 2,5 prosent av alle utslipp.

De tre store oljeselskapene står dermed for 9,2 prosent av alle menneskeskapte klimautslipp de siste 262 årene.

Statoil med 0,3 prosent

Også nedover på listen dominerer energiselskapene stort. Royal Dutch Shell, saudiarabiske Aramco og russiske Gazprom er alle på listen.

Det er også Statoil. Det norske statsoljeselskapet står bak 0,3 prosent av verdens samlede klimagassutslipp siden 1751.

Totalt har selskapet sluppet ut 4,37 gigatonn CO2. Det er mer enn jorden klarer å resirkulere i løpet av et helt år.

Av de 90 selskapene på listen er det 83 som er energiselskaper, produsenter av kull., olje eller gass. De resterende sju selskapene er sementprodusenter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Statoils oljesandanlegg - Deler av Statoils oljesandanlegg i Leismer i Canada er blitt kraftig kritisert fra miljøbevegelsen. På bildet dampkjeler på oljepressanlegget. - Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Deler av Statoils oljesandanlegg i Leismer i Canada er blitt kraftig kritisert fra miljøbevegelsen. På bildet dampkjeler på oljepressanlegget.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Halvparten siste 25 år

Halvparten av klimagassutslippene har ifølge analyse skjedd i løpet av de siste 25 årene.

De har dermed skjedd etter at myndigheter og selskaper ble klar over at økningen i klimagassutslippene som kommer fra bruk olje og kull, utgjør en fare for klimaet.

Mange av selskapene som har stått bak mest av utslippene så langt, sitter samtidig på store uutvunnede olje- og kullreserver, som vil øke utslippene dersom de blir utvunnet forbrent.

Statoil ønsker ikke å kommentere lista til CAI onsdag kveld:

– Dette er en undersøkelse vi ikke kjenner til. Vi vil ikke kommentere før vi kjenner innholdet i den, sier Statoils mediekontakt for internasjonal virksomhet, Knut Rostad.

Fra hele verden

De 90 selskapene på listen kommer ifølge Guardian fra hele verden. De har hovedkvarter i 43 forskjellige land, en god del av dem fra ikke-vestlige land.

Eksperter som kjenner til forskningen, og de politiske problemene rundt klimaspørsmål, sier at analysen kan hjelpe til med å få internasjonale klimaforhandlinger tilbake på rett spor.

– Det kan se ut som noe løser opp knuten. Mange land har produsert enorme utslipp gjennom historien, som vi vanligvis ikke snakker om, sier professor i vitenskapshistorie ved Harvard-universitetet, Naomi Oreskes.

Hun mener at ved å trekke frem navn på konkrete selskaper og land, kan debatten komme inn i et nytt spor.

– Vi snakker vanligvis ikke om Mexico eller Polen eller Venezuela. Så nå er det ikke lenger bare rike mot fattige, men produsenter mot forbrukere og ressursrike mot ressursfattige, sier professor Oreskes til Guardian.

Klimaforskeren Michael Mann håper listen kan føre til at det blir satt sterkere søkelys på olje- og kullselskapers bruk av sine gjenværende reserver.

-- Det jeg tror kan bli avgjørende er muligheten for å finne klare fingeravtrykk på kildene til fremtidige utslipp. Du kan ikke brenne av fossile brensler uten at resten av verden får vite om det, sier Michael Mann.

Utvalgte dokumentarer

Norsk dokumentarserie i tre deler. Professor Terje Tvedt har brukt det meste av sitt voksne liv til å forske på Nilen, elven som er livets åre for millioner av mennesker. Nilen renner gjennom elleve land hvor befolkningsvekst, ny teknologi og miljøendringer gjør kampen om vannet stadig mer desperat. I denne serien tar Tvedt en reise gjennom dette gigantiske elvesystemets historie og nåtid, i møte med mennesker og statsledere, fra utløpet i Middelhavet til den hvite Nilens kilde i hjertet av Afrika. (1:3)
Am. dokumentar. Politisk thriller om Sør-Afrikas siste apartheid-president. Frederik Willem de Klerk var en mystisk og svært sammensatt person som gjorde en fascinerende politisk reise. Han var presidenten som slapp Nelson Mandela fri fra fengsel, og fungerte senere som hans visepresident. (The Other Man - F.W. De Klerk and the End of Apartheid in South Africa)
Br. dokumentarserie. I løpet av seks hundre år hadde Det osmanske riket mange ulike leiarar. Rageh Omaar utforskar kontrastane mellom to av dei mest kjende sultanane. Det osmanske riket var eit av dei største og mektigaste imperia i verdshistoria. Vi følgjer utviklinga frå den spede byrjinga på 1200-talet til oppløysinga på midten av 1900-talet. (The Ottomans: Europe's Muslim Emperors) (2:3)