Vil ikke frede Røros kirke

Det kjente landemerket er så godt tatt vare på at fredning blir overflødig.

Riksantikvaren har bestemt seg for å stoppe arbeidet med å frede den særegne Røros kirke. Dermed oppheves prosessen som startet 1. april 2008.

– Vi ser at Røros kirke blir så godt tatt vare på at det er ikke nødvendig å gå videre med en fredningssak, sier seniorrådgiver Linda Veiby hos riksantikvaren til NRK.no.

Det var lokalavisa Arbeidets Rett som først skrev om saken.

Røros kirke rangeres blant de ti mest sentrale etter-reformatoriske kirkebyggene i landet, og er Norges femte største med sine 1.600 sitteplasser.

Pusset opp for 72 millioner

Fra september 2008 til desember 2010 ble Bergstadens Ziir, som er det opprinnelige navnet på Røros kirke, restaurert og sikret for 72 millioner kroner.

– Denne kirka har blitt et smykke, selv om mye av restaureringsarbeidet ikke engang er synlig, sier Linda Veiby.

Hun viser til at restaureringsarbeidene ble utført av håndverkerne av spesielt god kvalitet.

– De brukte til og med de gamle, håndsmidde spikerne om igjen. Én for én ble de rettet ut og slått inn i samme hull.

– Noe måtte gjøres

– Vi er veldig glad for at Riksantikvaren er fornøyd med kirka, sier kirkeverge Bjørg Helene Skjerdingstad i Røros Kirkelige Fellesråd.

Hun har arbeidet med restaureringen av Røros kirke de siste ti åra.

– Folk på Røros er veldig godt fornøyd med at vi har fått restaurert hele kirka. Alle kunne se at noe måtte gjøres.

Biskop eller antikvar

– En fredningssak er særlig aktuelt når vi ser at et viktig kulturminne er truet. Det gjelder ikke for Røros kirke, fastslår Veiby.

Alle kirkebygg som er bygget mellom 1650 og 1850 er listeført hos riksantikvaren. Det betyr at det er biskopen som gir endelig vedtak om endringer i og ved kirkebygget.

Riksantikvaren skal bare ha tilsendt saken for å kunne gi faglige råd om endringer eller vedlikehold.

Med et fredningsvedtak ville riksantikvaren hatt siste ord i alle byggesaker.

Restaurering Røros kirke

Under restaureringen ble hver håndsmidde spiker fra 1700-tallet rettet ut og satt inn i sitt gamle spikerhull.

Foto: Bjørn Solli

– Blant de flotteste

Linda Veiby har hatt kirken som sitt saksfelt siden 2007.

– Jeg har vært der masse. Røros kirke er en av de flotteste kirkene vi har i Norge.

– Vi er trygge på at kirken fortsatt blir tatt godt vare på.

Mange har møtt opp og hygget seg på Nidaros Blues 2015. Her er et opptak av Dennis Greaves & Mark Feltham konsert på Royal Garden i Trondheim

Dennis Greaves & Mark Feltham på Nidaros Blues

Mange har møtt opp og hygget seg på Nidaros Blues 2015. Her er et opptak av Dennis Greaves & Mark Feltham konsert på Royal Garden i Trondheim

Jan Engen, leder i Nidaros Blues, var vår fredagsgjest i Midtnytt 24. april. Programleder er Elisabeth Aas

Fredagsgjest Jan Engen

Jan Engen, leder i Nidaros Blues, var vår fredagsgjest i Midtnytt 24. april. Programleder er Elisabeth Aas

Pollenanalytiker, Hallvard Ramfjord, gir den et bjørkepollen varsel for uka.

Bjørkepollen kommer til uka

Pollenanalytiker, Hallvard Ramfjord, gir den et bjørkepollen varsel for uka.