Utsetter gjenåpning av Nordlandsbanen

Jernbaneverket har utsatt gjenåpningen av Nordlandsbanen mellom Grong og Lassemoen i Nord-Trøndelag til tidligst klokka 23.00 torsdag kveld.

Etter tidligere planer skulle jernbanelinja åpnes klokka 12.00 torsdag, etter flomskader på linja tre steder i Namdalen.

Vakthavende informasjonssjef Harry Korslund i Jernbaneverket opplyser til NTB at én større utglidning av masse, og to mindre utglidninger, har ført til dårligere stabilitet i sporet. Dermed er det usikkert å kjøre tog på denne jernbanestrekningen før skadene er reparert.

(NTB)

"Bruttern" har troa på at han kan gjøre Rosenborg bedre.
Per Joar Hansen hadde pressekonferanse etter at han ble vraket som trener for Rosenborg.
Kunsten er det viktigste i livet til 85-åringen – Og tøffe livsopplevelser har preget både hans penselstrøk og mennesket Håkon Bleken.