Christer Tromsdal - Christer Tromsdal må møte i Oslo tingrett i dag, tiltalt for grove bedragerier. - Foto: Alf Ove Hansen, Hansen, Alf Ove /

Christer Tromsdal må møte i Oslo tingrett i dag, tiltalt for grove bedragerier.

Foto: Alf Ove Hansen, Hansen, Alf Ove

Tromsdal må møte i retten

Økokrim mener at finansmannen Christer Tromsdal fra Verdal står bak grove bedragerier for rundt 50 millioner kroner.

Mandag starter rettssaken som kommer opp i sin fulle bredde i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen skal Tromsdal ha forledet finansinstitusjoner, banker og investorer til å utbetale store pengebeløp under falske forutsetninger.

– Ikke skyldig

Uriktige takster og verdivurderinger på eiendommer er noen av virkemidlene som skal være brukt for å skaffe urettmessig gevinst.

Tromsdals forsvarer, advokat Nicolai Skjerdal, sier til NTB at hans klient ikke erkjenner straffskyld på noen av tiltalepunktene.

– Det jeg også konstaterer er at flere av forholdene ligger langt tilbake i tid, noe som gjør dette utfordrende både for parter ogt vitner som skal forklare seg, sier Skjerdal.

Påtalemyndigheten mener takstene har vært falske, regnskaper blåst opp og at disse i sluttfasen er bekreftet av en fiktiv revisor. Med pant i unaturlig høyt takserte eiendommer skal banker ha blitt lurt til å gi lån med sikkerhet i eiendommene. Også privatpersoner skal ha blitt bedratt.

Flere medhjelpere

I tillegg til Tromsdal er to andre menn, blant dem en eiendomsrådgiver, tiltalt for bedrageri som beløper seg til 30 millioner svenske kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige, i 2006 og 2007.

Ved en del av låneopptakene som er foretatt i finansinstitusjoner og banker, er det ifølge Økokrim brukt en rekke stråmenn for at beløpene skulle realiseres.

Med hjelp av en stråmann skal Tromsdal ifølge tiltalen blant annet ha forledet DnB Nor Bank i Moss til å utbetale 15 millioner kroner i lån som betaling for tomteområdet Skuggevik i Tvedestrand kommune.

I dette tilfellet var låntakerens økonomi og betalingsevne langt bedre på de papirene banken ble forelagt, enn det som i ettertid viste seg å være en realitet.

Trikset med dokumentasjon

Tiltalen ramser opp en lang rekke tilfeller av ulike lånevarianter, fra eiendommer til biler. Forskjellige metoder er benyttet i transaksjonene. Fellestrekkene er ifølge den
etterforskningen Økokrim framlegger, at det hele tiden er opererte med falske forutsetninger ved kjøp, lån og sikkerhet.

– Selve tiltalen er helt klart både omfattende og alvorlig. Vi vil forsøke å bevise at det er gitt uriktige opplysninger ved en rekke anledninger, sier førsteadvokat Geir Kavli i Økokrim til NTB.

Kavli sier alt tyder at på at det er trikset med dokumentasjonen knyttet til verdier og inntekter ved salgene av hoteller i Sverige.

Økokrim mener Christer Tromsdal og de to medtiltalte bevisst lurte eiendomsinvestoren Harald Lauritzen og hans selskap Obbhult Invest til å betale altfor mye for Stavsjo hotell og selskapet Fastningsstaden.

Det er satt av to og en halv måned til saken i tingretten.

(NRK/NTB)

Studenter fra Institutt for musikk, NTNU, framfører musikk som ble spilt av "Det musikalske Øvelses Selskab av 1815" i Trondheim på 1800-tallet.
Sivilforsvaret er i beredskap ved ulykker, branner og leteaksjoner. Derfor må de øve seg på å ta seg fram i ulendt terreng. Det gjorde de på Byneset, der de fikk prøve seg på ATV.
I tretti år har Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag forska på helsen vår. I dag ble HUNT feira for sin banebrytende forskning.
Dagens Midtnytt på 60 sekunder.
Her presenterer vi 60 sekunder med nyheter fra NRK Trøndelag.
Midtnytt 60 sekunder onsdag
Her får du dagens Midtnytt i kortform
Her får dere mandagens viktigste nyheter på litt over ett minutt.
Her er dagens kjapp-versjon av Midtnytt!
Midtnytt i kortversjon 11.9.14.
Her kan du se kortversjonen av midtnytts nyhetssending.
Kortversjonen av Midtnytt 9. september.
Midtnytt på 60 sekunder mandag 08.09.14