Ta kontakt om du ser denne

Direktoratet for naturforvaltning ber folk melde fra om de får øye på en mårhund. I våre naboland har det fryktede rovdyret allerede forrykket balansen i naturen.

Mårhund

Direktoratet for naturforvaltning vil ha beskjed om du ser denne karen.

Foto: Rafal Kowalszyk/DN

Kilde: NRK/NTB

Janne Sollie, direktør Direktoratet for Naturforvaltning

Janne Sollie ber alle som ser mårhund ta kontakt.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Nå oppfordres folk som ser mårhund i naturen om å varsle oppsyn lokalt eller miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

– Da har vi en mulighet til å spore opp og ta livet av den og stoppe invasjonen som er på gang, sier direktør Janne Sollie i direktoratet.

Spiser alt

Mårhunden er altetende, og kan gjøre store innhogg i for eksempel bestander av amfibier og bakkehekkende fugl.

Fordi den reproduserer raskt og danner tette bestander, vil den være svært effektiv til å spre uønskede parasitter og sykdommer, opplyser DN.

Russerne begynte å sette ut mårhund i 1930 for å jakte på den, samt bruke den i pelsproduksjon, sier vitenskapelig rådgiver i NINA, Kjetil Bevanger, til NRK.

Det gikk ikke mange år før arten hadde spredt seg over flere millioner kvadratkilometer store områder i Europa.

En million mårhund i Finland

I Finland ble det i 2011 skutt mer enn 170.000 mårhund. Men stammen i landet antas å være på rundt en million dyr.

Norske myndigheter er svært opptatt av at mårhunden ikke skal få etablere seg her, og ber nå altså om hjelp fra folk flest.

– Vi vil trenge all hjelp vi kan få for å stoppe invasjonen av mårhund, sier Janne Sollie i DN til NRK.

Direktoratet mener den vil gjøre ubotelig skade på norsk natur.

– Det er dramatisk det vi ser for oss, sier Sollie.

Mårhund i Leka kommune

Alle meldinger blir fulgt opp. Siden 1. januar 2010 er det sjekket 257 meldinger om mårhund, hvorav bare fire har resultert i en dokumentasjon.

Alle fire er knyttet opp mot en mårhund i Leka kommune. Der ble det i 2010 fanget et levende eksemplar for første gang i Norge. Den ble radiomerket og satt ut igjen for å tiltrekke seg eventuelle artsfrender i området.

Publikum som ser en mårhund, kan ta kontakt med Statens naturoppsyn lokalt.

Direktoratet for naturforvaltning har laget en egen handlingsplan mot mårhund for å hindre at arten etablerer seg her i landet.

Video fra Trøndelag

Trenerne på hopplandslaget for damer og herrer øver før konsert på Rockheim til inntekt for kreftsyke barn.

Hopplandslagstrenerne øver til konsert

Trenerne på hopplandslaget for damer og herrer øver før konsert på Rockheim til inntekt for kreftsyke barn.

Hans Gunnar Vold startet som ungdom med å samle på stort og smått. Med årene har haugen vokst og nå stiller han ut alt hjemme på Lilleøyan gårdsmuseum i Stjørdal.

Sjekk denne skiltsamlingen

Hans Gunnar Vold startet som ungdom med å samle på stort og smått. Med årene har haugen vokst og nå stiller han ut alt hjemme på Lilleøyan gårdsmuseum i Stjørdal.

Høstferie betyr fjellferie for mange. Nå viser nasjonale tall at det er nesten en en tredobling i antall leteaksjoner de siste ti årene. Nå ber Røde Kors folk om være forsiktige når de er ute på tur.

Tredobling i leteaksjoner

Høstferie betyr fjellferie for mange. Nå viser nasjonale tall at det er nesten en en tredobling i antall leteaksjoner de siste ti årene. Nå ber Røde Kors folk om være forsiktige når de er ute på tur.