Mårhund - Direktoratet for naturforvaltning vil ha beskjed om du ser denne karen. - Foto: Rafal Kowalszyk/DN /

Direktoratet for naturforvaltning vil ha beskjed om du ser denne karen.

Foto: Rafal Kowalszyk/DN

Ta kontakt om du ser denne

Direktoratet for naturforvaltning ber folk melde fra om de får øye på en mårhund. I våre naboland har det fryktede rovdyret allerede forrykket balansen i naturen.

Janne Sollie, direktør Direktoratet for Naturforvaltning - Janne Sollie ber alle som ser mårhund ta kontakt. - Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Janne Sollie ber alle som ser mårhund ta kontakt.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Nå oppfordres folk som ser mårhund i naturen om å varsle oppsyn lokalt eller miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

– Da har vi en mulighet til å spore opp og ta livet av den og stoppe invasjonen som er på gang, sier direktør Janne Sollie i direktoratet.

Spiser alt

Mårhunden er altetende, og kan gjøre store innhogg i for eksempel bestander av amfibier og bakkehekkende fugl.

Fordi den reproduserer raskt og danner tette bestander, vil den være svært effektiv til å spre uønskede parasitter og sykdommer, opplyser DN.

Russerne begynte å sette ut mårhund i 1930 for å jakte på den, samt bruke den i pelsproduksjon, sier vitenskapelig rådgiver i NINA, Kjetil Bevanger, til NRK.

Det gikk ikke mange år før arten hadde spredt seg over flere millioner kvadratkilometer store områder i Europa.

En million mårhund i Finland

I Finland ble det i 2011 skutt mer enn 170.000 mårhund. Men stammen i landet antas å være på rundt en million dyr.

Norske myndigheter er svært opptatt av at mårhunden ikke skal få etablere seg her, og ber nå altså om hjelp fra folk flest.

– Vi vil trenge all hjelp vi kan få for å stoppe invasjonen av mårhund, sier Janne Sollie i DN til NRK.

Direktoratet mener den vil gjøre ubotelig skade på norsk natur.

– Det er dramatisk det vi ser for oss, sier Sollie.

Mårhund i Leka kommune

Alle meldinger blir fulgt opp. Siden 1. januar 2010 er det sjekket 257 meldinger om mårhund, hvorav bare fire har resultert i en dokumentasjon.

Alle fire er knyttet opp mot en mårhund i Leka kommune. Der ble det i 2010 fanget et levende eksemplar for første gang i Norge. Den ble radiomerket og satt ut igjen for å tiltrekke seg eventuelle artsfrender i området.

Publikum som ser en mårhund, kan ta kontakt med Statens naturoppsyn lokalt.

Direktoratet for naturforvaltning har laget en egen handlingsplan mot mårhund for å hindre at arten etablerer seg her i landet.

(NRK/NTB)

Ordfører i Bjugn, Arnfinn Astad, var sentral i den opprivende prosessen som endte med folke-nei til å slå seg sammen med naboene på Ørland. I høst gir 76-åringen seg, etter 15 sammenhengende år som øverste politiker.

Ordfører i Bjugn, Arnfinn Astad, gir seg som øverste politiker til høsten.

Det skal være mer næringsrikt og bedre for magen..nei det er ikke noe helt nytt snarere en god gammeldags oppskrift

Gammeldags oppskrift, bra for magen

9 april 1940 okkupertte tyskerne Norge. Et trondheimsselskap, ti millioner kroner og 600 statister sørger nå for en ny dokumentar, der hemmeligholdt informasjon om felttoget for 74 år siden kommer frem

Dokumentarinnspilling i Trøndelag

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)