Christer Tromsdal - – Jeg velger å kalle hele prosessen for en heksejakt. Her trekker Økokrim fram forhold som er ti år gamle og svært tvilsomme, sier Tromsdal. - Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Jeg velger å kalle hele prosessen for en heksejakt. Her trekker Økokrim fram forhold som er ti år gamle og svært tvilsomme, sier Tromsdal.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Mener Økokrim driver heksejakt

Finansmannen Christer Tromsdal kaller prosessen mot ham for en ren heksejakt.

Han mener Økokrims tiltale baserer seg på en rekke usanne påstander, og i tillegg forhold som ligger langt tilbake i tid.

Da rettssaken mot bedrageritiltalte Tromsdal startet i Oslo tingrett mandag,nektet han straffskyld på samtlige 34 punkter i tiltalen.

– Jeg velger å kalle hele prosessen for en heksejakt. Her trekker Økokrim fram forhold som er ti år gamle og svært tvilsomme. Hvordan kan jeg vite hva for eksempel min ekskone eller andre som er nevnt i tiltalen har gjort og ikke gjort, sier Tromsdal til NTB.


Ifølge tiltalen skal Tromsdal ha forledet finansinstitusjoner, banker og investorer til å utbetale store pengebeløp under falske forutsetninger. Til sammen mener Økokrim han har gjennomført bedragerier for rundt 50 millioner kroner.

Uriktige takster og verdivurderinger på eiendommer er noen av virkemidlene som skal være brukt for å skaffe urettmessig gevinst.

Egne undersøkelser

Tromsdal opplyser til NTB at det fra forsvarets side også er foretatt egne undersøkelser i saken.

– Vi har brukt ekstra ressurser og advokater på å ettergå påstandene fra Økokrim, sier Tromsdal som opplyser at de ved ett tilfelle fant fram til en revisor som hadde stått bak falske regnskaper på et punkt i tiltalen.

– Vi fant en syndebukk, men Økokrim har ikke lagt vekt på det, hevder han.

Tromsdals forsvarer, Nicolai Skjerdal, mener mange av forholdene ligger langt tilbake i tid, og at det kan skape vanskeligheter under behandlingen i tingretten.

– Det kan gjøre dette utfordrende både for parter og vitner som skal forklare seg, sier Skjerdal.

Forsvarer Erling Lyngtveit i Oslo tingrett før bedragerisaken mot Christer Tromsdal - Forsvarer Erling Lyngtveit i Oslo tingrett før bedragerisaken mot Christer Tromsdal. - Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Forsvarer Erling Lyngtveit i Oslo tingrett før bedragerisaken mot Christer Tromsdal.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Fiktiv revisor

Påtalemyndigheten mener det som gjentar seg ved Tromsdals «låneopptak» er at takstene har vært falske, regnskaper blåst opp og at disse i sluttfasen er bekreftet av en fiktiv revisor. Med pant i unaturlig høyt takserte eiendommer skal banker ha blitt lurt til å gi lån med sikkerhet i eiendommene. Også privatpersoner skal ha blitt bedratt.

Førsteadvokat Geir Kavli i Økokrim sier alt tyder på at det er trikset med verdier og dokumentasjon ved forskjellige bil- og eiendomskjøp.


To medtiltalte


I tillegg til Tromsdal er to andre menn, blant dem en eiendomsrådgiver, tiltalt for bedragerier som beløper seg til 30 millioner svenske kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige, i 2006 og 2007.

De to medtiltalte erkjente heller ikke straffskyld på noen av tiltalepunktene i det første rettsmøtet mandag.

Det er satt av to og en halv måned til saken.

(NTB)

Sivilforsvaret er i beredskap ved ulykker, branner og leteaksjoner. Derfor må de øve seg på å ta seg fram i ulendt terreng. Det gjorde de på Byneset, der de fikk prøve seg på ATV.
I tretti år har Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag forska på helsen vår. I dag ble HUNT feira for sin banebrytende forskning.
Fire jenter går Friluftslinja ved Øya Videregående skole på Kvål. Med instruktører fra NTNUI Padling har de fått prøve elvekajakk i Nidelva for første gang.
Dagens Midtnytt på 60 sekunder.
Her presenterer vi 60 sekunder med nyheter fra NRK Trøndelag.
Midtnytt 60 sekunder onsdag
Her får du dagens Midtnytt i kortform
Her får dere mandagens viktigste nyheter på litt over ett minutt.
Her er dagens kjapp-versjon av Midtnytt!
Midtnytt i kortversjon 11.9.14.
Her kan du se kortversjonen av midtnytts nyhetssending.
Kortversjonen av Midtnytt 9. september.
Midtnytt på 60 sekunder mandag 08.09.14