Christer Tromsdal - – Jeg velger å kalle hele prosessen for en heksejakt. Her trekker Økokrim fram forhold som er ti år gamle og svært tvilsomme, sier Tromsdal. - Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Jeg velger å kalle hele prosessen for en heksejakt. Her trekker Økokrim fram forhold som er ti år gamle og svært tvilsomme, sier Tromsdal.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Mener Økokrim driver heksejakt

Finansmannen Christer Tromsdal kaller prosessen mot ham for en ren heksejakt.

Han mener Økokrims tiltale baserer seg på en rekke usanne påstander, og i tillegg forhold som ligger langt tilbake i tid.

Da rettssaken mot bedrageritiltalte Tromsdal startet i Oslo tingrett mandag,nektet han straffskyld på samtlige 34 punkter i tiltalen.

– Jeg velger å kalle hele prosessen for en heksejakt. Her trekker Økokrim fram forhold som er ti år gamle og svært tvilsomme. Hvordan kan jeg vite hva for eksempel min ekskone eller andre som er nevnt i tiltalen har gjort og ikke gjort, sier Tromsdal til NTB.


Ifølge tiltalen skal Tromsdal ha forledet finansinstitusjoner, banker og investorer til å utbetale store pengebeløp under falske forutsetninger. Til sammen mener Økokrim han har gjennomført bedragerier for rundt 50 millioner kroner.

Uriktige takster og verdivurderinger på eiendommer er noen av virkemidlene som skal være brukt for å skaffe urettmessig gevinst.

Egne undersøkelser

Tromsdal opplyser til NTB at det fra forsvarets side også er foretatt egne undersøkelser i saken.

– Vi har brukt ekstra ressurser og advokater på å ettergå påstandene fra Økokrim, sier Tromsdal som opplyser at de ved ett tilfelle fant fram til en revisor som hadde stått bak falske regnskaper på et punkt i tiltalen.

– Vi fant en syndebukk, men Økokrim har ikke lagt vekt på det, hevder han.

Tromsdals forsvarer, Nicolai Skjerdal, mener mange av forholdene ligger langt tilbake i tid, og at det kan skape vanskeligheter under behandlingen i tingretten.

– Det kan gjøre dette utfordrende både for parter og vitner som skal forklare seg, sier Skjerdal.

Forsvarer Erling Lyngtveit i Oslo tingrett før bedragerisaken mot Christer Tromsdal - Forsvarer Erling Lyngtveit i Oslo tingrett før bedragerisaken mot Christer Tromsdal. - Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Forsvarer Erling Lyngtveit i Oslo tingrett før bedragerisaken mot Christer Tromsdal.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Fiktiv revisor

Påtalemyndigheten mener det som gjentar seg ved Tromsdals «låneopptak» er at takstene har vært falske, regnskaper blåst opp og at disse i sluttfasen er bekreftet av en fiktiv revisor. Med pant i unaturlig høyt takserte eiendommer skal banker ha blitt lurt til å gi lån med sikkerhet i eiendommene. Også privatpersoner skal ha blitt bedratt.

Førsteadvokat Geir Kavli i Økokrim sier alt tyder på at det er trikset med verdier og dokumentasjon ved forskjellige bil- og eiendomskjøp.


To medtiltalte


I tillegg til Tromsdal er to andre menn, blant dem en eiendomsrådgiver, tiltalt for bedragerier som beløper seg til 30 millioner svenske kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige, i 2006 og 2007.

De to medtiltalte erkjente heller ikke straffskyld på noen av tiltalepunktene i det første rettsmøtet mandag.

Det er satt av to og en halv måned til saken.

(NTB)

I dag ga folk i Trondheim én time av sin tid til opprydding av Midtbyen. Ruskenaksjonen skal både gi en renere by og mane til felles kamp mot sigarettsneiper, papirrask og annet søppel.

Ruskenaksjonen skal mane til felles kamp mot sneiper, papirrask og annet søppel.

Solcellestrøm hos vanlige husholdniner har blitt populært hos våre naboer over grensen: Bare i Jämtland er nå over femti anlegg koblet på strømnettet. Svenskene har hatt støtteordning for solstrøm siden 2009, men Enova vil ikke gi slik støtte.

Svenskene får støtte til solstrøm, men i Norge sier Enova nei.

Fjellklatring er en lidenskap for mange. Men ikke alle trekker det så langt som Trondheimsmannen Henning.

Henning fra Trondheim dyrker hobbyen sin på fulltid.

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)