Lærer ved tavla - KUTTER FERIEDAGER: Flere skoler i landet gjør høstferien kortere. (Illustrasjonsbilde) - Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

KUTTER FERIEDAGER: Flere skoler i landet gjør høstferien kortere. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

Kutter skoleferien i høst

– Høstferien er forstyrrende, mener rektor ved skole i Levanger.

Flere skoler rundt omkring i landet har valgt å korte ned på høstferien for å unngå at elever går alene hjemme mens foreldrene er på jobb, opplyser Utdanningsdirektoratet.

– Unødvendig lang

Åsen barne- og ungdomsskole i Levanger i Nord-Trøndelag er blant skolene som har valgt å kutte i høstferien. Skolens rektor Torje Munkeby mener elevene ikke trenger fem dager skolefri med helg før og etter friuken totalt ni dagers ferie. I høst har skolen derfor besluttet å korte høstferien til fem dager, fra onsdag 20. oktober til søndag 24. oktober, skriver Vårt Land.

– De tapte feriedagene blir gitt som fri i juni, når læringstrykket er lavere. Høstferie er derimot en forstyrrelse ved oppstarten av skoleåret, mener Munkeby.

Utdanningsdirektoratets direktør Petter Skarheim sier at Åsen skole ikke er den eneste som har valgt å gå til dette skrittet.

– Vi har ikke noen systematisk oversikt, men vet at det foregår en god del steder, sier han.

Frie rammer

Han viser til at norske kommuner står fritt til å fastsette ferie innenfor visse rammer gitt i opplæringsloven.

– Faktisk har ikke elevene krav på verken høst- eller vinterferie. Skolens faglige innhold bør være det styrende for hvordan feriene legges opp. At skoler gjør egne endringer, viser at de har et gjennomtenkt forhold til undervisning og forholdet mellom skole og fritid. Det er positivt, sier Skarheim.

(NTB)

Midtnytt på 60 sekunder

Her presenterer Grete Thobroe mandagens viktigste nyheter på 60 sekunder.

TV-saker

Nye skateparker er åpnet i Trondheim.
Stjernekokken Gordon Ramsay fikk smake en unik trøndersk coctail laget av det sjeldne tindvedbæret.
Nye skateparker er åpnet i Trondheim.
Stjernekokken Gordon Ramsay fikk smake en unik trøndersk coctail laget av det sjeldne tindvedbæret.
Trøndelagsfylkene er blant de beste i landet til å sende unge i utdanning til utlandet. 
Blant dem som får tilbudet er lærlinger i yrkesfag, og i år
åpnes pengesekken fra EU enda mer.