Lærer ved tavla - KUTTER FERIEDAGER: Flere skoler i landet gjør høstferien kortere. (Illustrasjonsbilde) - Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

KUTTER FERIEDAGER: Flere skoler i landet gjør høstferien kortere. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

Kutter skoleferien i høst

– Høstferien er forstyrrende, mener rektor ved skole i Levanger.

Flere skoler rundt omkring i landet har valgt å korte ned på høstferien for å unngå at elever går alene hjemme mens foreldrene er på jobb, opplyser Utdanningsdirektoratet.

– Unødvendig lang

Åsen barne- og ungdomsskole i Levanger i Nord-Trøndelag er blant skolene som har valgt å kutte i høstferien. Skolens rektor Torje Munkeby mener elevene ikke trenger fem dager skolefri med helg før og etter friuken totalt ni dagers ferie. I høst har skolen derfor besluttet å korte høstferien til fem dager, fra onsdag 20. oktober til søndag 24. oktober, skriver Vårt Land.

– De tapte feriedagene blir gitt som fri i juni, når læringstrykket er lavere. Høstferie er derimot en forstyrrelse ved oppstarten av skoleåret, mener Munkeby.

Utdanningsdirektoratets direktør Petter Skarheim sier at Åsen skole ikke er den eneste som har valgt å gå til dette skrittet.

– Vi har ikke noen systematisk oversikt, men vet at det foregår en god del steder, sier han.

Frie rammer

Han viser til at norske kommuner står fritt til å fastsette ferie innenfor visse rammer gitt i opplæringsloven.

– Faktisk har ikke elevene krav på verken høst- eller vinterferie. Skolens faglige innhold bør være det styrende for hvordan feriene legges opp. At skoler gjør egne endringer, viser at de har et gjennomtenkt forhold til undervisning og forholdet mellom skole og fritid. Det er positivt, sier Skarheim.

(NTB)

En rekke oljeselskaper har de siste månedene kuttet stillinger. Her i Trøndelag har ingeniører mistet jobben i Aibel, Aker Solutions og Odfjell Drilling. Nå må også General Electric Oil and Gas si opp ansatte.
Magnus Meistad har funnet det som trolig er et sverd fra jernalderen.
70 år har gått siden Solveig Lindgjerde var krigsflyktning fra Finnmark. Nå har hun fått Kongens fortjenestemedalje.