Lærer ved tavla - KUTTER FERIEDAGER: Flere skoler i landet gjør høstferien kortere. (Illustrasjonsbilde) - Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

KUTTER FERIEDAGER: Flere skoler i landet gjør høstferien kortere. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

Kutter skoleferien i høst

– Høstferien er forstyrrende, mener rektor ved skole i Levanger.

Flere skoler rundt omkring i landet har valgt å korte ned på høstferien for å unngå at elever går alene hjemme mens foreldrene er på jobb, opplyser Utdanningsdirektoratet.

– Unødvendig lang

Åsen barne- og ungdomsskole i Levanger i Nord-Trøndelag er blant skolene som har valgt å kutte i høstferien. Skolens rektor Torje Munkeby mener elevene ikke trenger fem dager skolefri med helg før og etter friuken totalt ni dagers ferie. I høst har skolen derfor besluttet å korte høstferien til fem dager, fra onsdag 20. oktober til søndag 24. oktober, skriver Vårt Land.

– De tapte feriedagene blir gitt som fri i juni, når læringstrykket er lavere. Høstferie er derimot en forstyrrelse ved oppstarten av skoleåret, mener Munkeby.

Utdanningsdirektoratets direktør Petter Skarheim sier at Åsen skole ikke er den eneste som har valgt å gå til dette skrittet.

– Vi har ikke noen systematisk oversikt, men vet at det foregår en god del steder, sier han.

Frie rammer

Han viser til at norske kommuner står fritt til å fastsette ferie innenfor visse rammer gitt i opplæringsloven.

– Faktisk har ikke elevene krav på verken høst- eller vinterferie. Skolens faglige innhold bør være det styrende for hvordan feriene legges opp. At skoler gjør egne endringer, viser at de har et gjennomtenkt forhold til undervisning og forholdet mellom skole og fritid. Det er positivt, sier Skarheim.

(NTB)

Ordfører i Bjugn, Arnfinn Astad, var sentral i den opprivende prosessen som endte med folke-nei til å slå seg sammen med naboene på Ørland. I høst gir 76-åringen seg, etter 15 sammenhengende år som øverste politiker.

Ordfører i Bjugn, Arnfinn Astad, gir seg som øverste politiker til høsten.

Det skal være mer næringsrikt og bedre for magen..nei det er ikke noe helt nytt snarere en god gammeldags oppskrift

Gammeldags oppskrift, bra for magen

9 april 1940 okkupertte tyskerne Norge. Et trondheimsselskap, ti millioner kroner og 600 statister sørger nå for en ny dokumentar, der hemmeligholdt informasjon om felttoget for 74 år siden kommer frem

Dokumentarinnspilling i Trøndelag

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)