Dette blir gjort for å gjøre spranget opp til landslaget enklere for de nest beste løperne.

Flere regionlag

Team Trøndelag har de siste årene fått opp mange løpere til landslaget. Nå får de selskap av Nord-Norge og Lillehammer.

Skikretsene Oppland, Hedmark og Buskerud starter opp team Lillehammer. Teamet skal organiseres etter samme modell som Team Trøndelag og Team Nord-Norge. Team Nord-Norge har nettopp startet.

– Jeg er glad for at vi sammen har klart å få til dette. Nå kan vi tilby våre beste yngre seniorer en toppsatsing som kan være noe å strekke seg etter. I samarbeid med våre klubber og allerede eksisterende team, er vi sikker med at vi skal lykkes med å produsere gode seniorløpere. Målet er også å få opp fremtidige landslagsløpere, sier Sissel Sveen i styringsgruppa for teamet.

Hermod Bjørkestøl (leder av langrennskomiteen) - Hermod Bjørkestøl er leder av skiforbundets langrennskomite. - Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX

Hermod Bjørkestøl er leder av skiforbundets langrennskomite.

Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX

Med etablerte Team Trøndelag på plass fra før, er det tre små landslag som sørger for en omfattende regional satsing.

– Neste år ønsker vi også å ha med Oslo og et fjerde team. Da får vi en komplett satsing hvor vi når det målsetting om tilnærmet full regional satsing, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Hermod Bjørkestøl.

Tydeligere satsing

Etter oppstart av Team Lillehammer vil det være ni av 17 kretser som gir sine løpere et tilbud i tråd med NSFs regionale satsing.

– Dette er veldig positivt. Vi ønsker å utfordre hele langrenns-Norge hvor kretsene kan få fram sine løpere. Løperne kan dermed gå veien fra klubb, krets, regionale team og opp til landslag, sier Bjørkestøl.

Skiforbundet vil tydeliggjøre satsingen, og at løperne ser en vei fremover i systemet.

– Samtidig vil de regionale teamene være et springbrett inn mot landslag for både trener- og støtteapparat. Team Trøndelag har vært en suksess så langt. Det har vært stor entusiasme i nord rundt oppstarten der, og vi håper det samme vil skje med Team Lillehammer, sider Bjørkestøl.