I sin forklaring i Oslo tingrett onsdag understreket bedrageritiltalte Tromsdal at det siden 2004 har vært en katt- og mus-lek med Økokrim.

– Det er de samme personene fra påtalemyndigheten også i denne saken, sa Tromsdal og siktet til at førsteadvokat Geir Kavlie var aktor i 2004 i den såkalte Aker Brygge Invest-saken og i den aktuelle saken som pågår.

Tromsdal kom også med noe av forhistorien til sin forretningsvirksomhet og hvordan han sammen med sin tidligere kollega Terje Lien ble tiltalt for å ha tappet Aker Brygge Invest for 25 millioner kroner.

Aktoratet droppet senere dette tiltalepunktet. Tromsdal ble etter omfattende bevisføring dømt til seks måneders betinget fengsel og en bot på 30.000 kroner for villedende markedsføring.

Profilerte investorer

Det var avisen Dagens Næringsliv som i september 2000 første gang beskrev hvordan Aker Brygge Invest ved hjelp av blakke gründere og profilerte investorer blåste opp verdien på ukjente selskaper for så å dumpe aksjer til småsparere og pensjonister på landsbygda.

Det sentrale selskapet i denne sammenhengen var barberhøvelselskapet Ruud & Rye.

– Det var en feide jeg hadde med Økokrim helt fra 2000 hvor de hevdet at jeg hadde begått underslag ved å ta ut penger av selskapet. Denne delen ble senere trukket, sa Tromsdal som likevel mener Aker Brygge Invest-saken har heftet ved ham siden og satt en svart merkelapp på hans forretningsvirksomhet.

Ulike «låneopptak»

Tromsdal vet at han nå står overfor en langt alvorligere tiltale. Økokrim mener han har stått bak grove bedragerier for rundt 50 millioner kroner.

I tillegg til Tromsdal er to andre menn, blant dem en eiendomsrådgiver, tiltalt for bedrageri som beløper seg til 30 millioner svenske kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige, i 2006 og 2007.

Ved en del av «låneopptakene» som er foretatt i finansinstitusjoner og banker, er det ifølge Økokrim brukt en rekke stråmenn for at beløpene skulle realiseres.

Med hjelp av en stråmann skal Tromsdal ifølge tiltalen blant annet ha forledet DNB Bank i Moss til å utbetale 15 millioner kroner i lån som betaling for tomteområdet Skuggevik i Tvedestrand kommune.

I dette tilfellet var låntakerens økonomi og betalingsevne langt bedre på de papirene banken ble forelagt, enn det Økokrim vil forsøke å bevise var situasjonen på avtaletidspunktet.

Urettmessig gevinst

Tiltalen ramser opp en lang rekke tilfeller av ulike lånevarianter, fra eiendommer til biler.

Forskjellige metoder er benyttet i transaksjonene, men felles for dem er dem er ifølge påtalemyndigheten den utstrakte bruken av stråmenn.

Uriktige takster og verdivurderinger på eiendommer er noen av virkemidlene som skal være brukt for å skaffe urettmessig gevinst.

Tromsdal fortsetter sin forklaring torsdag. Det er satt av to og en halv måned til saken i tingretten.