Svineinfluensa-vaksine - Foto: Joe Raedle / Scanpix
Foto: Joe Raedle / Scanpix

Historisk massevaksinering

Aldri før har Trondheim kommune vore involvert i eit så omfattande vaksinasjonsprogram.

Trondheim kommune skal setje 15 vaksinar mot svineinfluensaen i timen.

Dei legg til rette for at 50 000 innbyggararar i kommunen skal kunne ta vaksinen.

I desse dagar set dei opp seks ekstra vaksinasjonssenter der innbyggarane kan ta vaksine for svineinfluensaen.

Plan for vaksinasjon

185 000 personar har fastlege i Trondheim. Utrekningar kommunen har gjort viser at kring 37 000 av desse er i risikogruppa for å få bli alvorleg sjuk av svineinfluensaen.

Av desse reknar kommunen med at 10 000 ønskjer å vaksinere seg. Dette talet baserer dei på talet risikopasientar som årleg blir vaksinert mot sesonginfluensaen.

Dei som brukar helse- og velferdstenester, helsestasjonar, skular og tilsette i kommunen vil få sin vaksine innan det ordinære tenesteapparatet.

Resten av innbyggarane i Trondheim får vaksinen på dei ekstraordinære vaksinasjonsplassane. Ifølgje kommunen vil det vere snakk om kring 30 000 personar.

– Vi har prøvd å planlegge så godt vi kan ut frå den kunnskapen vi har, men det er store usikre moment, så vi må vere fleksible framover med tanke på korleis dette utviklar seg, seier kommunaldirektør Tor Åm til NRK Trøndelag.

Usikre på dose
Vaksine H1N1 - Pandemrix - Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix
Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Kommunen er per i dag usikre på om folk treng ein eller to doser av svineinfluensavaksinen.

– Det har fram til i dag blitt sagt at alle må ha to dosar, men dei siste dagane har det blitt signalisert at ei dose er nok, så dette er noko vi kjem tilbake til, seier Åm.

Vaksinene vil koste 150 kroner hos fastlegen og 100 kroner på kommunale vaksinasjonsenter.

Det er avklart i møte mellom Den norske legeforening og Helse- og omsorgsdepartementet at fastlegane skal vaksinere dei fleste av sine risikopasientar.

Det er ikkje heilt klart når alle dosane med svineinfluensa kjem til Trondheim.

Ordføraren: - Vaksiner deg!

Ordførar i Trondheim, Rita Ottervik, er trygg på at kommunen har gjort det rette med å legge til rette for ei så omfattande vaksinering av innbyggararne i byen.

– Mi oppfording til dei som er i risikogruppene, eller nær nokon i risikogruppa, er å ta kontakt med kommunen eller fastlegen for å vaksinere seg, seier Ottervik.

Ho legg til at dei som treng vaksinen mest vil bli prioritert først.

Video: Vil at alle vaksinerer seg

Tor Åm
Sivilforsvaret er i beredskap ved ulykker, branner og leteaksjoner. Derfor må de øve seg på å ta seg fram i ulendt terreng. Det gjorde de på Byneset, der de fikk prøve seg på ATV.
I tretti år har Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag forska på helsen vår. I dag ble HUNT feira for sin banebrytende forskning.
Fire jenter går Friluftslinja ved Øya Videregående skole på Kvål. Med instruktører fra NTNUI Padling har de fått prøve elvekajakk i Nidelva for første gang.
Dagens Midtnytt på 60 sekunder.
Her presenterer vi 60 sekunder med nyheter fra NRK Trøndelag.
Midtnytt 60 sekunder onsdag
Her får du dagens Midtnytt i kortform
Her får dere mandagens viktigste nyheter på litt over ett minutt.
Her er dagens kjapp-versjon av Midtnytt!
Midtnytt i kortversjon 11.9.14.
Her kan du se kortversjonen av midtnytts nyhetssending.
Kortversjonen av Midtnytt 9. september.
Midtnytt på 60 sekunder mandag 08.09.14