Farlige lekeplasser - Hans Vinne er lekeplassinspektør, og må gi akkurat denne lekeplassen strykkarakter. - Foto: Karin Jegtvik/NRK /

Hans Vinne er lekeplassinspektør, og må gi akkurat denne lekeplassen strykkarakter.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

Risikerer millionerstatninger for farlige lekeplasser

Mange borettslag og velforeninger risikerer millionerstatninger dersom noen skader seg på nabolagets felleseide lekeplasser.

Farlige lekeplasser - Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er de overrasket over at velforeningene ikke kjenner til regelverket. - Foto: Karin Jegtvik/NRK /

Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er de overrasket over at velforeningene ikke kjenner til regelverket.

Foto: Karin Jegtvik/NRK
Farlige lekeplasser - Dette er ikke en godkjent lekeplass. - Foto: Karin Jegtvik/NRK /

Dette er ikke en godkjent lekeplass.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

Dårlig vedlikehold på lekeplassene og manglende ansvarsforsikring kan koste borettslag og velforeninger dyrt. Skjer det ei ulykke er det eierne av lekeplassen som står ansvarlig, og det er ikke alle klar over.

– Det første jeg ser her er at det ikke finnes noen fallsand rundt huskene. Jeg kunne ikke ha godkjent denne lekeplassen, sier lekeplassinspektør, Hans Vinne.

Kjenner ikke til ansvarsoppgavene

Det er en tilfeldig lekeplass i Trøndelag som får stryk av lekeplassinspektøren. Her er det en liten klatrevegg, ei sklie og noen husker. Men sikkerheten rundt stativene er ikke god nok.

Av alle velforeningene NRK har vært i kontakt med, var det ingen som visste hvilket ansvar som fulgte med ved å sette opp et felles lekestativ for ungene i nabolaget.

– Borettslaget har formelt det samme ansvaret som en kommune, skole eller en barnehage. Det innebærer at man har et rettslig erstatningsansvar hvis det skulle inntreffe en ulykke på lekeplassen som man kan belastes for, sier generalsekretær i Velforbundet, Knut Enger.

Kan føre til tvangssalg

Mange borettslag og velforeninger mangler ansvarsforsikring, og skulle det da skje en ulykke på lekeplassen, så risikerer medlemmene å bli gjort personlig økonomisk ansvarlig, noe som kan føre til tvangssalg av bolig.

– Hvis man ikke har ansvarsforsikring og det er en forening med pliktig medlemsskap, det vil si at beboerne eier og drifter lekeplassen i fellesskap, så kan et tvangssalg faktisk være utfallet, sier Enger.

Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er de overrasket over at velforeningene ikke kjenner til regelverket.

– Vi har utført en rekke tilsyn og informasjonskampanjer når det gjelder hvilke krav som må følges ved en felleseid lekeplass, sier senioringeniør Jonny Pedersen.

– Sikkerhet er viktig for oss

Som den eneste kommunen i Trøndelag er det kun Verdal kommune som er medlem av Velforbundet. Det innebærer at alle velforeningene og borettslagene har dekt ansvarsforsikring, og i tillegg inviterer kommunen til sikkerhetskurs hvert år.

– Det er så klart viktig for oss at lekeplassene er trygge, sier Lars Einar Karlsen, som er leder for ressurssenter for oppvekst i Verdal kommune.

– Kommunen har i mange år betalt kontigenten for velforeningene til Velforbundet, og derfor har vi sammen blitt enige om å holde dette kurset slik at de vet hvilke krav som stilles med tanke på lekeplass og sikkerhet. På denne måten kan de ta det ansvaret de har på alvor, sier Karlsen.

Sivilforsvaret er i beredskap ved ulykker, branner og leteaksjoner. Derfor må de øve seg på å ta seg fram i ulendt terreng. Det gjorde de på Byneset, der de fikk prøve seg på ATV.
I tretti år har Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag forska på helsen vår. I dag ble HUNT feira for sin banebrytende forskning.
Fire jenter går Friluftslinja ved Øya Videregående skole på Kvål. Med instruktører fra NTNUI Padling har de fått prøve elvekajakk i Nidelva for første gang.
Dagens Midtnytt på 60 sekunder.
Her presenterer vi 60 sekunder med nyheter fra NRK Trøndelag.
Midtnytt 60 sekunder onsdag
Her får du dagens Midtnytt i kortform
Her får dere mandagens viktigste nyheter på litt over ett minutt.
Her er dagens kjapp-versjon av Midtnytt!
Midtnytt i kortversjon 11.9.14.
Her kan du se kortversjonen av midtnytts nyhetssending.
Kortversjonen av Midtnytt 9. september.
Midtnytt på 60 sekunder mandag 08.09.14