Denne siden vil i løpet av sommeren/høsten 2014 legges ned

Du som bruker bes å laste ned og selv ta vare på det innholdet du har lagret her.

Vi taper tid og penger

Leknesferga-no
13.01 kl. 11:42 1 1,892 visninger

Penger (Leknesferga)

– Jeg har ikke opplevd maken på mine 30 år i transportnæringen, sier en oppgitt Odd Even Olafsen til Avisa Nordland. – Vi taper tid og vi taper penger, vi når ikke fram i tide til Lofotterminalen utenfor Leknes når vi må stå i fergekø her i Bodø…

les resten...

Venstre og May Valle skuffer

Leknesferga-no
23.11 kl. 04:12 0 1,321 visninger

Leknesferga (Leknesferga)

Vi i venneforeningen for ferge Bodø-Leknes forsøker å jobbe konstruktivt med å skaffe oss oversikt over historikken bak intiativet og politisk forståelse for opprettelsen av ferge fra fylkeshovedstaden mot den største kommunen i Lofoten og Vesterålen. Som en del av dette har vi forsøkt å få til en dialog…

les resten...

Svikter Senterpartiet ?

Leknesferga-no
07.11 kl. 20:03 0 1,427 visninger

Leknesferga (Leknesferga)

Senterpartiet ser ut til å svikte en av Nord-Norges største landbruks- og fiskerikommuner, Vestvågøy kommune, i tilretteleggingen av infrastruktur.

Samferdselsstyret i Nordland vedtok den 22. januar 1988 følgende: ” Samferdselstyret ser det som viktig at driften av ruten Bodø – Leknes kommer i gang fra 1. mai 1988 som forutsatt. Samferdselsstyret…

les resten...

Betydelig gevinst

Leknesferga-no
20.10 kl. 19:01 0 1,096 visninger

Bodø-Leknes (Leknesferga)

Et anløp i tillegg til eksisterende ruter, en ferge Bodø - Leknes, innebærer en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 4 millioner kroner sammenlignet med dagens fergeløsning. En slik endring av fergetilbudet vil medføre at 90 % av befolkningen i Lofoten får forbedret sin transportstandard (ref. Nordlandsforskning).

I tillegg vil næringslivets transportkostnader…

les resten...

Vedtok Leknesferge i 1988

Leknesferga-no
12.10 kl. 13:37 0 939 visninger

Fra ferge (Leknesferga)

Samferdselsstyret i Nordland vedtok den 22. januar 1988 følgende: ” Samferdselstyret ser det som viktig at driften av ruten Bodø - Leknes kommer i gang fra 1. mai 1988 som forutsatt.”
Mer info på http://bit.ly/9UoqK4

Debatt: Framtidens Nord-Norge

Torgeir
28.01 kl. 08:36 14 2,735 visninger

Debatten om hvordan det nye “norgeskartet” skal se ut går for fullt.

Politikerne i Finnmark står hardt på at fylket må bestå som i dag, eventuelt kan Nord-Troms innlemmes.

I Troms ønsker flertallet en stor nordnorsk region med Nordland, Troms og Finnmark.

Og nå går Nordland Arbeiderparti inn for å dele…

les resten...

Elendig fylkesveistandard i Nordland

Susanne Lysvold/NRK
08.08 kl. 11:00 4 1,532 visninger

Bør fylkeskommunen ta opp millionlån for å asfaltere fylkesveiene i Nordland? Syns du lån er riktig løsning for å ruste opp de mange elendige veiene i fylket eller er det best å bruke de pengene som allerede er i systemet?NRK Torget