Denne siden vil i løpet av sommeren/høsten 2014 legges ned

Du som bruker bes å laste ned og selv ta vare på det innholdet du har lagret her.

Blir det vei i vellinga?

Ulf Morten Davidsen
19.01 kl. 22:39 1 1,705 visninger

RV 115 i Østfold! (Foto: NRK)

Sarpsborg og Fredrikstad er i et skjebnefelleskap. Siden tidenes morgen, eller i alle fall fra 1567, har de to vært knyttet sammen. Glomma var grunnlaget for byenes vekst, og Fredrikstad ble bygget på Sarpsborgs ruiner, en gjenreisning som var nødvendig etter at svenskene brant ned byen.

Infrastrukturen mellom de to byene…

les resten...

Drammen

Drammen Venstre
16.08 kl. 10:08 0 1,616 visninger

Logo (Venstre)

Drammen Næringslivsforening inviterte mandag 10. august politikerne til samtalelunsj. Temaene som skulle debatteres var kollektivtrafikk (buss), havna og høyskolen.

Nettbuss har hatt en god økning i antall reisende de siste årene. Likevel møter Nettbuss problemer med sin trafikkavvikling, i forbindelse med rushtrafikken i Drammen. De utfordret politikerne på hvor langt de…

les resten...
+1

Trafikkulukker var venta?

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
19.08 kl. 11:55 0 1,946 visninger

Dette året har gitt oss ei kraftig auke i taler på drepne i trafikken, også i vårt fylke. Dette har ført til at fleire etterlyser satsing på trafikktryggleik i den Nasjonale transportplanen som Regjeringa skal leggje fram.

Ei slik satsing bør også få auka gjennomslag i Møre og Romsdal. Då fylkestinget…

les resten...

Vil du ha bomring rundt Hamar?

Reidar K
13.03 kl. 15:38 28 2,717 visninger

Politikarane i Hamar vurderer å innføre bomring rundt Hamar. Årsaken er at dei vil utbetre vegar og kollektivtrafikk, samt minke biltrafikken inn til byen. Er bomringar ei god løysing for å løyse trafikk og miljøproblema, eller er det berre ein ny måte å fylle stat og kommunekassa? Si di meining…

les resten...

Søker om 13 mill til kollektivtrafikken

Drammen Venstre
13.01 kl. 09:54 0 1,491 visninger

Venstres klimakampanje (Venstre)

Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud Fylkesting vedtok i sitt møte 8. januar -08 å søke om 13 mill. kr til tiltak som kan forbedre kollektivtrafikken i Drammensregionen fra belønningsordningen for byområdene i 2008. Hoveddelen av midlene er tiltenkt tiltak i Drammen.

Fra 2008 er belønningsordningen for kollektivtrafikk i byområdene utvidet fra…

les resten...

Må vurdere piggdekkavgift i Drammen

Drammen Venstre
06.01 kl. 00:44 1 2,295 visninger

Venstre logo (Venstre)

I dagens utgave av DrammensTidende (05.01.08) tas det både opp i lederen og i et redaksjonelt oppslag den dårlige luftkvaliteten i byen vår. I det redaksjonelle oppslaget erklærer Ordfører Tore O. Hansen piggdekkavgiften som politisk død. Drammen Venstre støtter ikke dette synet.

Vårt felles miljø og folks helse og trivsel er…

les resten...

Er det ok med dyrere bussbilletter?

NRK Trøndelag redaksjon
29.11 kl. 14:14 4 1,491 visninger

Fra nyttår blir det billigere å kjøre privatbil enn å ta buss i Trondheim, mener forskingssjefen ved Sintefs samferdselsavdeling. Hva mener du om at bussbilletten i Trondheim snart koster 30 kroner?

Hva mener du om togkrisa?

Halvor Haugen
28.11 kl. 11:59 2 1,899 visninger

Pendlere fra Østfold måtte finne seg andre måter å komme seg til jobb på da det var full togstans onsdag morgen. (Anders Winlund)

80.000 pendlere ble rammet av togstansen etter en brann på Oslo S tidligere i år, og onsdag ble hele Oslo S stengt etter en elektrisk feil..

Fylkespolitikere og miljøvernere har krevd at Stortinget umiddelbart bevilger mer penger til Jernbaneverket, for å bedre situasjonen.

-Nå har vi sett mange eksempler på at…

les resten...

Stem RV i fylkesvalget!

Stine Akre
04.09 kl. 11:39 0 2,095 visninger

Vi skal stemme RV (photo)

RVs fylkestingsliste toppes av Sunniva Schultze-Florey. Dette er hennes oppfordring til hordalendingene om å stemme RV ved fylkestingsvalget.

De siste fire årene har RV bare hatt to representanter i fylkestinget, men vi har likevel fått gjort mye. En sak jeg særlig vil trekke frem er
PC-saken. For to år siden ble…

les resten...

Stopp tidstyvene!

Stine Akre
03.09 kl. 13:33 0 1,449 visninger

stine akre (photo)

Alle er for et godt busstilbud og god flyt i Bergenstrafikken, men partiene AP, H og FrP har alle sagt nei til konkrete virkemidler som for eksempel rushtidsavgift i kommende periode. Dette er et tiltak som vi i RV vet vil virke fordi alle pengene som kommer inn kan gå…

les resten...
Neste side »

NRK Torget